Imatrikulácia študentov

Vzťah k človeku na princípe lásky –je to stručná definícia sociálnej práce. V Detašovanom pracovisku Martina Luthera v Báčskom Petrovci Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety z Bratislavy sa o takom vzťahu k človeku od tohto školského roku bude učiť 40 nových študentov. Ich slávnostná imatrikulácia sa konala dnes v slávnostnej sieni Obce Báčsky Petrovec. Študenti prijatí na štúdium podľa starodávnych univerzitných tradícií skladajú slávnostný imatrikulačný sľub do rúk prorektora vysokej školy. Imatrikulačným sľubom sa zaväzujú splniť všetky povinnosti študenta vysokej školy a šíriť dobré meno tejto ustanovizne. Súčasne získavajú výsady, ktoré prináša príslušnosť k akademickej obci tejto vysokej školy. V duchu tej tradície sa zišli aj dnes.

 

Imatrikulácia študentov

 

Imatrikulácia študentov

 

Imatrikulácia študentov

 

Po doznení hymny Slovenskej republiky a hymny Srbska profesor Miron Šramka, vedúci pracoviska v Petrovci privítal zamestnancov a študentov tejto školy, ako aj početných hostí, okrem iných aj Jána Varšu, veľvyslanca SR v Srbsku a Oľgu Beňovú, konzulku ZÚ SR v Belehrade.

 

Imatrikulácia študentov

 

Imatrikulácia študentov

 

Imatrikulácia študentov

 

V tomto roku prvýkrát je na štúdiá zapísaných viac Srbov než Slovákov (pomer 70:30) a aj z toho dôvodu zástupkyňa vedúceho Detašovaného pracoviska Anna Sabová prekladala príhovory profesorov do srbčiny. Po srbsky sa prihovoril Ján Sabo, spoluzakladateľ Detašovaného pracoviska, ktorý sa poďakoval vedeniu a profesorom tejto vysokej školy, tiež aj vláde Slovenskej republiky za podporu. Vyjadril očakávanie, že sa práca školy bude ďalej rozširovať a jej činnosť úspešne prebiehať, keďže je učivo zladené s európskymi štandardmi a diplomy školy sú platné vo všetkých krajinách EU a vo svete.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články