Čo dokáže pekné slovo...

Ide o konštatáciu, za ktorou by sa mohol dať aj otáznik. Odpoveď sa ukrýva vo Vzlete. Tento akoby rébus poľahky riešite ak si kúpite októbrové číslo jediného mládežníckeho mesačníka vojvodinských Slovákov. Ten náš Vzlet vychádza od roku 1970 a jeho vydavateľom je NVU Hlas ľudu, s ktorou sme odrastali a rástli a ktorá – a my s ňou - sa hrdí svojou 70-ročnou činnosťou. V tomto jubilejnom "hlasľudovskom" roku, ale aj roku tlačeného slova a ďalších jubileí našich médií, našej kultúry, nášho školstva a našej cirkvi, náš Hlas ľudu 70 ročný sa pýši novou činnosťou. Tlačiareň a vydavateľstvo s novým logom ako HLPRINT vytlačilo a vydalo neveľkú, ale prvú a iste aj vzácnu publikáciu Čo dokáže pekné slovo. Hodnota o to väčšia, že ide o zborník žiackych prác. A to práve tých najkrajších, tých, odmenených na súbehu Literárnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM. Čo dokáže pekné slovo, ako príloha časopisu Vzlet je už v predaji. Náklad 1500 kusov. Za iba 40 dinárov s časopisom dostanete peknú 70-stranovú knižku a v nej ukryté skryté túžby a úvahy našich budúcich literátov.

 

Čo dokáže pekné slovo…

 

V knihe sú 22 odmenené literárne žiacke práce, ročníky 2011, 2012, 2013. Práce sú zoradené podľa ročníkov a vekových kategórií a ich autormi sú: Klára Horvátová (dve práce), Hana Čížiková(dve práce), Jaroslav Poničan, Svetlana Gašková, Stanislava Baková, Jana Domoniová (tri práce), Marína Čížiková, Silvia Hricová, Filip Herček, Mário Matuľa, Michal Belička, Kristína Hricová, Anja Marčoková, Anabela Stošićová, Valentína Imreková, Kristína Kováčová, Malvína Zolňanová a Jaroslava Majerová.

Knižka je ilustrovaná žiackymi kresbami zverejnenými v časopise Vzlet v období 2011-2014.

 

Čo dokáže pekné slovo…

 

Publikáciu Čo dokáže pekné slovo vydala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM) v spolupráci s Novinovo-vydavateľskou ustanovizňou Hlas ľudu z Nového Sadu (NVU HL) a s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Redaktorom vydania je Martin Prebudila.

Literárna komisia Výboru pre kultúru NRSNM od roku 2011 každoročne vypisuje literárnu súťaž pre žiakov slovenských základných a stredných škôl pod názvom Čo dokáže pekné slovo. Zámerom organizátora je vzbudiť u mladej generácie aktívny vzťah ku krásnemu slovu, vzťah k slovenčine, slovenskej literatúre a kultúre.

Prezentáciu zborníka žiackych prác usporiadali včera v miestnostiach Hlasu ľudu v Novom Sade.

 

Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články