Láska alebo niečo tomu podobné

Divadelná sekcia Branislava Vierga pôsobiaca v rámci Kultúrneho centra Aradáč dnes večer v kulpínskom dome kultúry predviedla svoje najnovšie predstavenie Láska alebo niečo tomu podobné. Divadelné predstavenie hovorí o rodinných vzťahoch viacero generácií, v ktorých sa striedajú a konfrontujú osobné potreby, zvyky a záľuby. Autorom predlohy je Jano Hrubík, ktorý sa spolu s Jánom Zvarom podpisuje aj pod réžiu. Deväťčlenný herecký kolektív dobre pobavil obecenstvo, ktoré žiaľ, v neveľkom počte prišlo do divadla.

 

Láska alebo niečo tomu podobné

 

Láska alebo niečo tomu podobné

 

Láska alebo niečo tomu podobné

 

Láska alebo niečo tomu podobné

 

Záujem o tvorbu Jana Hrubíka je roky prítomný a 4 jeho divadelné hry aj knižne vyšli. Sú to hry: Tango miliardo, Tsunami, Ištván tájde do Koronkaičky a Reťaz na ryby. Hrubík však napísal desiatku divadelných hier a všetky boli inscenované. Do svojho divadelného repertoára ich zaraďujú predovšetkým aradáčski ochotníci, ktorí si zrejme s autorom dobre rozumejú a aj túto predlohu dobre zvládli.

 

Láska alebo niečo tomu podobné

 

Láska alebo niečo tomu podobné

 

Láska alebo niečo tomu podobné

 

Láska alebo niečo tomu podobné

 

Predstavenie Láska alebo niečo tomu podobné nie je o láske, ale skôr o neláske. Láska sa vytráca z našich životov, odcudzujeme sa navzájom, uzavierame sa. Niekto sa uchýli do sveta TV noviel, niekto za pomoci alkoholu beží z reality, mládež žije pre vášeň – láska u nich nehrá veľkú úlohu, nedostatok peňazí tiež zabíja lásku... Bez lásky sa stráca aj vzájomná komunikácia. Reality schow a televízia nám ovplyvňujú život... A čo sa stane, keď sa náhodou dostaneme do nejakej reality show? Autor predlohy Jano Hrubík si to komicky predstavil.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články