Duchovné posolstvo EDR SZSZ Slovákom celého sveta

Členovia EDR SZSZ, ako predstavitelia kresťanských duchovných stredísk Slovákov vo svete, predseda SZSZ, v máriologickom roku Slovákov celého sveta 2014 pozdravujú zo svojho jesenného zasadnutia v duchu motta: „ K tolerancii a vzájomnej úcte pri duchovných prameňoch Slovákov doma i vo svete" duchovných všetkých kresťanských vierovyznaní v službe Slovákom žijúcich v zahraničí a na Slovensku. Vyjadrujeme úprimné kňazské poďakovanie Vám, ctení bratia i sestry, veriacim i neveriacim Slovákom celého sveta za Váš prínos do slovenského duchovného, národného, všestranného života v slovenskom svete. Nech nastávajúci adventný a vianočný čas v r. 2014 nás všetkých povzbudí a posilní v úcte k národno – kresťanským hodnotám na Slovensku i v slovenskom zahraničí.

 

Duchovné posolstvo EDR SZSZ Slovákom celého sveta

 

Komuniké zo zasadnutia Ekumenickej duchovnej rady (EDR) Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ)

V duchu motta:" K tolerancii a vzájomnej úcte pri duchovných prameňoch Slovákov doma i vo svete" sa v predposlednom novembrovom týždni stretla na svojom jesennom rokovaní Ekumenická duchovná rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí (EDR SZSZ). Predstavitelia kresťanských duchovných stredísk v slovenskom zahraničí a duchovné autority zo Slovenska, spoločne rímski katolíci, evanjelici augsburského vyznania i grécki katolíci, sa zaoberali otázkami pôsobenia cirkví medzi krajanmi nielen v duchovnej sfére, ale aj na poli uchovávania ich národnej identity. Zasadnutie riadili predseda SZSZ Vladimír Skalský a predseda Ekumenickej duchovnej rady SZSZ, biskup SECAV v Srbsku Samuel Vrbovský.

 

Duchovné posolstvo EDR SZSZ Slovákom celého sveta

 

Duchovná ekumenická akadémia bola venovaná máriologickému roku 2014 a ďalšej ekumenickej spolupráci. Prerokovala otázky a problémy duchovného života Slovákov vo svete, navrhla predsedovi a GR SZSZ zaoberať sa viacerými aktuálnymi duchovnými problémami v spolupráci s kresťanskými cirkvami na Slovensku i v slovenskom zahraničí, s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, partnermi v oblasti duchovného života. Vyzvala k spolupráci v kresťanskom duchu civilné inštitúcie Slovákov žijúcich v zahraničí, v oblasti kultúry, médií a osobitne i školstva. Odporučila brať do úvahy pri stanovovaní termínov akcií aj náboženské cítenie krajanov.

 

Duchovné posolstvo EDR SZSZ Slovákom celého sveta

 

EDR SZSZ ocenila postup vlády SR, ktorá v roku 2014 dodatočne vyčlenila osobitné finančné prostriedky vo výške 50 tisíc eur na podporu duchovného života Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorými posilnila grantový program Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ekumenická duchovná rada vyjadrila nádej, že tieto prostriedky budú poskytnuté aj vďalších rokoch.

 

Duchovné posolstvo EDR SZSZ Slovákom celého sveta

 

Duchovné posolstvo EDR SZSZ Slovákom celého sveta

 

Vyslala Duchovné posolstvo predstaviteľom kresťanských cirkví v zahraničí i na Slovensku, Slovákom celého sveta k nastávajúcemu adventnému a vianočnému obdobiu 2014, kde zdôrazňuje potrebu prehlbovať národno-kresťanskú identitu Slovákov i v nasledujúcom období.

Prijala záver, že ďalšie ekumenické pracovné rokovanie uskutoční v prvom polroku 2015 v prostredí Slovákov v Srbsku.

 

Bratislava 22.11.2014

 

Samuel Vrbovský v.r., biskup SECAV, Srbsko

predseda EDR SZSZ

 

Vladimír Skalský v.r.

Predseda SZSZ

 

Viera Ďenďúrová-Tapalágová

tajomníčka EDR SZSZ

Komentárov  

+1 #1 "duchovné" posolstvoPeťkovský 2014-11-27 23:10
Pani tajomníčka EDR SZSZ nemala ľahkú úlohu napísať správu z takého zasadnutia, kde sa preberali nielen "otázky pôsobenia cirkví medzi krajanmi v duchovnej sfére ale aj na poli uchovávania ich národnej identity". Bolo by zaujímavé prečítať si, okrem vianočného posolstva aj aké to boli otázky a akým spôsobom sa ich EDR snaží riešiť.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články