Slovenské občianstvo a modrá karta

Bratislava 26. novembra (TASR) – Štátne občianstvo SR získali v minulom roku najviac Ukrajinci a Srbi. SR udelila v roku 2013 štátne občianstvo 296 osobám zo 44 krajín. V roku 2013 získalo štátne občianstvo Slovenskej republiky až 70 Ukrajincov, 67 Srbov a 24 štátnych príslušníkov Českej republiky. SR udelila v roku 2013 osem modrých kariet EÚ, ktorá vysokvalifikovaným cudzincom z tretích krajín umožňuje prechodný pobyt za účelom zamestnania na Slovensku.

Štátne občianstvo SR získali aj desiati cudzinci, ktorí sa zaslúžili o významný prínos pre Slovenskú republiku vo vedeckej, technickej, kultúrnej či sociálnej oblasti. Konštatuje to Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky SR za rok 2013, ktorú dnes vláda vzala na vedomie.

SR udelila v roku 2013 štátne občianstvo 296 osobám zo 44 krajín. Ako informuje súhrnná správa, občianstvo bolo udelené 144 mužom a 152 ženám. Ďalších 64 osôb získalo štátne občianstvo SR napr. voľbou podľa platnej medzinárodnej zmluvy.

Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky SR za rok 2013 sa venuje aj oblasti získavania ekonomických migrantov. V tejto časti konštatuje, že SR udelila v roku 2013 osem modrých kariet EÚ, ktorá vysokvalifikovaným cudzincom z tretích krajín umožňuje prechodný pobyt za účelom zamestnania na Slovensku. Od augusta 2011, keď bola schválená Migračná politika SR s výhľadom do roku 2020, bolo udelených celkovo 15 modrých kariet EÚ cudzincom najmä z Ruskej federácie, Ukrajiny, Číny a Sýrie.

V prípade prijímania ekonomických migrantov zaznamenalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) individuálny záujem ukrajinských lekárov a zdravotníckych zamestnancov o prácu v zariadeniach na východnom Slovensku, najväčší záujem je o pozíciu zubného lekára a technika. Materiál takisto konštatuje, že najväčšia slovenská prepravná spoločnosť sa preorientovala z náborov na ukrajinskom pracovnom trhu na Bulharsko a Rumunsko, pracovníkov z Rumunska využívajú aj slovenské automobilky.

Materiál prináša hodnotenie rozpracovaných úloh, ktoré súvisia so schválenou migračnou politikou SR. V dokumente sa uvádza aktuálny stav plnenia 130 opatrení, k implementácií ktorých sa zaviazali ministerstvá, ale aj Štatistický úrad SR a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Takmer polovica opatrení (64) patrí do kompetencie Ministerstva vnútra SR.

 

Zdroj:TASR

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Jozef Podhradský (1823 – 1915)

Tento náš smutný svet

Tento náš smutný svet je háj osikový,
nie je v ňom tichučkej hodiny života.
Obor zeme našej je veľký cintorín. –
Nič nie je peknejšie jak keď anjel v prachu
s osudom bojujúc na hroboch víťazí.

A v tom sveta jasne

A v tom sveta jasne
v tom plamennom mori
čo vlastne je krásne?
....
Večne krásne jest:
Život! V živote – perla večnosti sôvesť:
jediná nemrie, nehasne...

 

Posledné komentáre

Posledné články