Naša slovakistika na polceste do 100

Päťdesiat rokov našej vysokoškolskej vojvodinskej slovakistiky je patrične zdokumentovaných a v jubilejnom roku, v ktorom Filozofická fakulta v Novom Sade oslavuje 60 rokov pôsobenia, tlačou vyšla pamätnica 50 rokov vysokoškolskej slovakistiky v Novom Sade (1961 – 2011) 60 rokov Filozofickej fakulty v Novom Sade (1954 – 2014). „Oslavy pod heslom Šírime vedomosti prebiehajú celý rok a kulminujú práve v týchto dňoch," na úvod dnešnej knižnej prezentácie povedala vedúca Oddelenia slovakistiky prof. Dr. Jarmila Hodoličová a slovo odovzdala dekanke Filozofickej fakulty v Novom Sade Ivane Živančević-Sekeruš. „Toto je jedno z našich najdôležitejších oddelení, ono je našou spojkou so svetom, s Európou a s našou budúcnosťou, ale je aj dôkazom toho, že si vážime minulosť. Päťdesiat rokov je na polceste do sto, dajbože nech niektorí z nás tu budú aj pri jubileu storočnice," povedala dekanka.

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Predstavujúc pamätnicu Jarmila Hodoličová ozrejmila, že ju rozčlenili do štyroch častí. Prvou je historiát slovakistiky so stručnými portrétmi jednotlivých učiteľov a doktorov. Druhú časť tvoria osobné spomienky súvisiace so slovakistikou. V tretej časti sú uverejnené literárne texty bývalých študentov, z ktorých sú dnes významní vojvodinskí spisovatelia a oživením pamätnice je štvrtá časť - foto galéria na konci pamätnice. Keď hovorila o histórii katedry, jej súčasná šéfka zdôraznila, že sa slovakistika postupne vzmáhala, okrem iného, aj vďaka Slavistickej katedre Filozofickej (dnes filologickej) fakulte v Belehrade, kde od roku 1952 pôsobil ako lektor českého a slovenského jazyka Michal Filip. Jeho študentmi boli v päťdesiatych rokoch Daniel Dudok a Mária Myjavcová. Za medzník v našej slovakistike sa považuje rok 1961, keď sa v súvislosti s reorganizáciou vysokého a vyššieho školstva vo Vojvodine prenieslo štúdium slovenského jazyka a literatúry na Filozofickú fakultu v Novom Sade.

Okrúhlu päťdesiatku na Oddelení slovakistiky oslávili pred tromi rokmi, kedy sa zrodila idea vydať pamätnicu. Napísali ju bývalí a terajší profesori a asistenti a do nej sú zaradené aj literárne práce bývalých študentov. Prvú časť v knihe podpisujú Michal Týr a Zuzana Týrová. Ďalšie strany prinášajú stručné biografie všetkých doterajších zamestnancov. Sú to Michal Filip, Ján Kmeť, Daniel Dudok, Mária Myjavcová, Michal Týr, Michal Harpáň, Jozef Valihora, Samuel Čelovský, Anna Marićová, Anna Ostojinová, Jarmila Hodoličová, Miroslav Dudok, Adam Svetlík, Anna Makišová, Michal Babiak, Zuzana Týrová, Marína Šimáková-Speváková a Jasna Uhláriková. Nasleduje zoznam študentov a v pokračovaní, v časti Spomienky, na 70 stranách sú zverejnené nielen spomienky bývalých zamestnancov, lektorov zo Slovenska a študentov, ale aj literárne práce niekdajších študentov. Po nasledujúcej časti po srbsky je 20 stranová farebná fotogaléria.

Túto vzácnu dvojjazykovú 184 stranovú knihu v tvrdom balení vydala Slovakistická vojvodinská spoločnosť za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

V programe, ktorý odznel v rámci dnešnej knižnej prezentácie vystúpili študenti a zbor Agapé z Nového Sadu pod vedením Miliny Sklabinskej. Program moderovala Anna Margaréta Velentová. Po oficiálnej časti programu prihovorila sa predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová.

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Naša slovakistika na polceste do 100

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Podobný článok:

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/6997-zo-slovakistickej-tvorby

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články