Uznanie Akadémii podnikania žien

Vo foyer Vlády AP Vojvodiny dnes usporiadali slávnosť na ktorej udelili výročné uznania pre oblasť rodovej rovnosti za rok 2013. V kategórii jednotlivcov toto uznanie získala Dr. Tatjana Đurićová-Kuzmanovićová z Nového Sadu a v kategórii organizácií Akadémia podnikania žien z Báčskeho Petrovca. Laureátom ceny udelil podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin.

 

V mene Akadémie podnikania žien cenu prevzala jej riaditeľka Jana Zabunov

 

V mene Akadémie podnikania žien cenu prevzala jej riaditeľka Jana Zabunov

 

Cenu pre oblasť rodovej rovnosti pokrajinský Sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť udeľuje od roku 2003 s cieľom pozdvihnúť povedomie o rodovej rovnosti a zviditeľniť prácu jednotlivcov a organizácií v oblasti emancipácie žien vo Vojvodine.

 

Jana Zabunov a Tatjana Đurićová-Kuzmanovićová

 

Jana Zabunov a Tatjana Đurićová-Kuzmanovićová

 

Ako mimovládna organizácia, ktorá pôsobí vo Vojvodine od roku 2006, ocenenie v kategórii organizácií získala Akadémia podnikania žien, ktorá bola jednou z prvých mimovládnych organizácií, ktorých činnosť bola zameraná na ekonomické posilnenie žien. V rámci programu, ktorý si vytýčili, kládli a kladú dôraz na vzdelávanie a tréningy žien, ktoré sa potom úspešnejšie môžu zaoberať podnikaním v existujúcich sociálno-ekonomických podmienkach. Tak sa prispieva k ekonomickej nezávislosti žien a k zníženiu nerovnosti žien v ekonomickej sfére.

 

Uznanie Akadémii podnikania žien

 

Akadémia podnikania žien prispieva aj k lokálnemu hospodárskemu rozvoju a v roku 2009, vďaka tejto organizácii, v Petrovci otvorili Podnikateľsko - inovačné stredisko, známe aj ako Biznis inkubátor.

 

Uznanie Akadémii podnikania žien

 

Akadémia podnikania žien z Báčskeho Petrovca je členkou Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých a spolupracuje s radom mimovládnych organizácií v Srbsku. Za 8 rokov zaškolila vyše 1500 žien v riadiacich, právnych a finančných okruhoch podnikania, v písaní obchodných plánov a vo vypracovaní a riadení projektov.

 

Uznanie Akadémii podnikania žien

 

Táto mimovládna organizácia v spolupráci s Podnikateľským a inovačným centrom z Báčskeho Petrovca už rad rokov rozširuje svoju činnosť a najnovšie rozbieha nový program pod názvom „Ženský klub". V rámci neho organizujú prednášky, užitočné nielen pre ženy, avšak „Ženský klub" chcú profilovať v prvom rade na svoju mieru.

 

Uznanie Akadémii podnikania žien

 

V druhej časti dnešného slávnostného programu usporiadali prezentáciu publikácie Desať rokov udeľovania uznania z oblasti rodovej rovnosti: Životné rozprávky odmenených, ktorú prítomným predstavila riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť Vesna Šijačká so spoluautormi a recenzentmi.

 

Katarína Pucovská

Foto: Igor Bovdiš

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Miroslav Demák:
     September
     (Rómeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
...
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami
(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články