Naše vzácne almanachy

Naša najstaršia ročenka - Národný kalendár si zapisuje 94. ročník, úctyhodný vek má aj Ročenka SEAVC v Srbsku, ktorá má za sebou 58 ročníkov a najmladší Pazovský kalendár sa už pýši so 14-ročnou tradíciou. Najnovšie vydania týchto ľudových čítaniek sú už v predaji. Ponúkajú zaujímavé čítanie na celý rok. Národný kalendár a Ročenka sú vytlačené v našej novej hlasľudovskej tlačiarni HL PRINT. Národný a Pazovský kalendár majú tiež styčné body, okrem iného i ten, že vyšli za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na titulnej strane Národného kalendára je mladá vojlovicko-jánošícka rodina Listmajerovcov, na titulnej strane Ročenky je chrám Boží v Pivnici a z titulnej strany Pazovského kalendára sa usmieva úspešná mladá pazovská speváčka a recitátorka Ema Kočišová.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

O jubileách a v znamení jubileí – čiže jubilantom a jubileám je venovaných hodne strán vo všetkých troch publikáciách. To čo rmúti, je veľký počet strán venovaných našim zosnulým. V roku, s ktorým sa už pomaly lúčime, rozlúčili sme sa s viacerými našimi významnými osobnosťami: s Jánom Strakúšekom, Kvetoslavou Čániovou-Benkovou, Pavlom Mučajim, Andrejom Čelovským, Štefanom Pavelkom, Jánom Materákom...

Zostavovateľom tohto 94. ročníka Národného kalendára je Vladimír Valentík, ktorý ako zostavovateľ doteraz podpísal 16 ročníkov Národného kalendára, čím sa vyrovnal s Ivanom Majerom, ktorý mal doteraz najdlhšiu zostavovateľskú kalendárnu stáž.

Štandardné kalendárne rubriky, akými sú kalendárium, významné tohtoročné udalosti, poľnohospodárstvo, kuchárka, šport, detský kútik a kronika našich osád ani tentoraz nevystali. Členovia redakcie sú Michal Ďuga, Ján Hlaváč a Mária Lučetincová. Jazyková redaktorka Zuzana Medveďová-Koruniaková. Kalendár má 368 strán a reklamné strany. Vydalo Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec. Cena je rovnaká ako vlani: 450 dinárov.

 

Naše vzácne almanachy

 

Úvodník Ročenky Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku napísal výkonný redaktor Branislav Kulík. Ozrejmuje, že prvú časť knižky venovali vedeckým témam a trendom v evanjelicko-luteránskom svete. V jednotlivých článkoch prinášajú pohľad na budúcnosť cirkvi, transformovanie spoločnosti, význam ordinácie žien a Lutherovo chápanie postavenia ženy... Osobitne sa zaoberajú aj háklivou témou homosexuality.

Podstatnú jej časť Ročenky tvoria príspevky z jednotlivých cirkevných zborov. V nich sa sumarizuje ročné obdobie cirkevného života. Druhá časť knihy prináša zápisnice zo Synody SEAVC v Srbsku, seniorálne správy, rozpočet a účty, prílohu kalendára na rok 2015 ako aj adresár cirkevných zborov.

Hlavný a zodpovedný redaktor je Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku a vydal Biskupský úrad Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku. Najnovšia Ročenka vyšla v náklade 800 výtlačkov. Počet strán 325. Cena: 300 dinárov.

Ročenky Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku v pdf formáte si možno stiahnuť z webovej stránky Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku na adrese: http://www.ecavyu.com/indexp.html

 

Naše vzácne almanachy

 

Redaktorovi Pazovského kalendára Martinovi Prebudilovi a jeho zakladateľovi Miroslavovi Demákovi sa aj v týchto neblahých časoch ešte vždy darí vydávať lokálny kalendár s pozoruhodným nákladom. V tomto roku síce náklad znížili o 50 kusov a vytlačili 850, avšak aj s takým počtom sa vyrovnávajú ostatným dvom našim ročenkám. V tomto ich kalendári štandardne spracúvajú tému z minulosti pazovských a sriemských Slovákov (tohto roku sú to predajne, obchody a trhy) a kronikársky zaznačujú najnovšie udalosti. Osobitnú pozornosť tentoraz venúvajú výročiu založenia Starej Pazovy. V roku 2015 bude 245 rokov, ako vznikla táto osada na samom juhu vtedajšej habsburskej monarchie, na hranici s Osmanskou ríšou, v časti Vojenskej hranice pod správou Petrovaradínskeho regimentu. Svojráznou kuriozitou najnovšieho Pazovského kalendára je aj text Jána Materáka, donedávna najstaršieho Pazovčana, ktorý sa dožil vyše 102 rokov a ktorý ešte pred odchodom do časnosti napísal do kalendára text o obchodoch v Pazove.

Aj tohtoročné pazovské čítanie je kvalitne graficky a jazykovo upravené, obsahovo pestré, formátu – A5, počet strán 168 plus 32 reklamných strán. Aj tohto roku, okrem evanjelického je tu aj pravoslávny kalendár s označením slovenských a srbských mien a sviatkov. Nevystal ani sprievodný nástenný kalendár. Prezentácia tejto publikácie SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy sa uskutočnila včera v rámci programu Memoriálu Juraja Ondríka. Cena: 450 dinárov.

 

Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články