Piata gymnaziálna Pamätnica

"Do konca školského roku 2013/2014 gymnázium v Báčskom Petrovci absolvovalo 4351 žiakov. Väčšina z nich úspešne skončila vysoké školy," zdôraznila Marta Pavčoková predstavujúc najnovšiu Pamätnicu Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci.Kniha dokumentuje posledné desaťročie tejto našej inštitúcie, obdobie rokov 2004-2014. Po prezentácii a príhovore riaditeľa gymnázia Paľa Beličku knihu pokrstila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová. V programe dnešného hudobno-literárneho večierka účinkovali žiaci petrovského gymnázia.

 

Nikoleta Alexyová, flauta,– R. Webber: Romanica

 

Nikoleta Alexyová, flauta,– R. Webber: Romanica

 

Elenka Vršková – prednes básne Milana Rúfusa Ó, nevyspytateľné písmená!

 

Elenka Vršková – prednes básne Milana Rúfusa Ó, nevyspytateľné písmená!

 

Piata gymnaziálna Pamätnica

 

„Rok 2014 ubehol v znamení osláv tlačeného slova. Či je krajšie ukončenie takéhoto kalendárneho roka a k tomu aj príležitosť – 95. výročie našej školy ako je prezentácia Pamätnice 2004 - 2014?" Povedala moderátorka Malvína Zolňanová a slovo odovzdala riaditeľovi gymnázia, Paľovi Beličkovi.

 

Piata gymnaziálna Pamätnica

 

Paľo Belička v príhovore predstavil redakciu Pamätnice, ktorú okrem neho tvorili: Marta Pavčoková, Ján Kopčok, Želislav Marušník a Jaroslav Grňa.

 

Redakcia Pamätnice

 

Redakcia Pamätnice

 

Hudba – klavír, Sandra Grňová – A. Diabelli: Sonatina

 

Hudba – klavír, Sandra Grňová – A. Diabelli: Sonatina

 

Piata gymnaziálna Pamätnica

 

Hlavná a zodpovedná redaktorka Pamätnice Marta Pavčoková hovorila o koncepcii a obsahu publikácie, v ktorej sú popísané úspechy zo súťaží z jednotlivých predmetov ako aj úspechy dosiahnuté v záujmových krúžkoch na škole a v mimoškolských aktivitách, predovšetkým na kultúrno – umeleckom a športovom poli.

"Koncepcia Pamätnice sa nepatrne líši od predchádzajúcej, ktorá vyšla k 85. výročiu školy. V prvej časti sa uvádzajú základné údaje o tejto stredoškolskej ustanovizni. Ďalej sa hovorí o veľkej renovácií samotnej budovy školy a vynovený bol i žiacky domov," zdôraznila Marta Pavčoková a dodala, že publikácia uvádza aj zoznam všetkých žiakov a študentov, ako aj chovancov žiackeho domova v predchádzajúcom období. O živote a pôsobení gymnázia v poslednom desaťročí svedčí bohatá a kvalitná galéria fotografií.

 

Krst Pamätnice – Paľo Belička, Marta Pavčoková a Anna Tomanová – Makanová

 

Krst Pamätnice – Paľo Belička, Marta Pavčoková a Anna Tomanová – Makanová

 

Piata gymnaziálna Pamätnica

 

Jaroslava Majerová, šéfredaktorky literárneho časopisu Sládkovič, prečítala úryvok z vlastnej práce, ktorá bola vlani odmenená Hlavnou cenou na literárnom súbehu Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v SR.

 

Hudba – husle, Debora Hanna a Elizabeth Rachel Elijašové, M. Nelson: December

 

Hudba – husle, Debora Hanna a Elizabeth Rachel Elijašové, M. Nelson: December

 

Piata gymnaziálna Pamätnica

 

Maturantky Anna Berédiová a Ľudmila Ragová ako sólistky, v duete, ale aj v dievčenskej speváckej skupine zožali mnohé úspechy na domiádach - súťaženiach žiackych domovov na pokrajinskej a republikovej úrovni a na festivaloch u nás – Zlatý kľúč, Pivnické pole a v zahraničí.

 

Piata gymnaziálna Pamätnica

 

Recenziu publikácie podpisuje Dr. Samuel Čelovský a jazykovú úpravu Alena Pešková a Mariena Korošová. Knihu vydalo Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca pri príležitosti 95. výročia založenia gymnázia. Vytlačila tlačiareň HL PRINT z Báčskeho Petrovca.

 

Piata gymnaziálna Pamätnica

 

Knihu finančne podporili Ing. Viktor Macek z Nitry, NRSNM a Pokrajinský secretariat pre vzdelávanie, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

Táto pekná, obsahovo a technicky kvalitná knižka, by iste potešila milovníkov kníh a zvlášť maturantov z posledného desaťročia gymnaziálnych dejín, keďže o každom sú uvedené stručné údaje o jeho ďalšom školení a pôsobení. Množstvo farebných fotografií a maturitné tabla obrazom dotvoria textuálnu časť.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

Komentárov  

+1 #2 Dobré ránoMilina 2014-12-23 20:25
Dobré ráno Belička je až do smrti zadlžený Makanovej to je dávno známe v Petrovci. Skáče ako Makanová píska!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+2 #1 Belicka je MakanovecOndrej Grna 2014-12-20 21:57
Belicka je velky Makanovec. Cim si ho len kupila?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články