Benefičný koncert

Občianske združenie Element v spolupráci s mestom Senica, Apoštolskou cirkvou a ECAV CZ Senica zorganizovali v evanjelickom kostole v Senici už druhý ročník benefičného koncertu „Senica sa spája pre lepšie Vianoce II". V úvode domáci farár Juraj Šefčík privítal prítomných, pripomenul význam Vianoc a význam i úlohu benefičného koncertu. Celá akcia „pre lepšie Vianoce" splnila svoj účel a naozaj urobila lepšie Vianoce pre všetkých: deťom priniesla darčeky a dospelým pripravila pekný podvečer v uponáhľanom predvianočnom čase.

 

Benefičný koncert

 

V programe vystúpil Komorný zbor ECAV Senica, deti z detskej besiedky s časťou svojho vianočného programu a skupina Chili z AC Senica s deťmi. Moderovania sa ujala dvojica Vierka Šusteková a Štefan Mikula, ktorí sa predstavili aj spevom a recitáciou viacerých pekných veršov. Okrem amatérov vystúpili aj slovenské herečky Lucia Lapišáková a patrónka koncertu Vanda Tureková, ktoré prispeli k veľmi dobrej atmosfére v zaplnenom kostole. V závere všetci účinkujúci spolu s ostatnými návštevníkmi spoločne zaspievali Tichú noc.Koncertu predchádzala zbierka hračiek, hygienických a školských potrieb, určená pre deti zo sociálne slabších rodín v meste. Prispeli do nej viacerí sponzori ako jednotlivci, tak aj podniky a organizácie. Balíčky sa deťom rozdávali pri východe z chrámu. Ešte predtým prišiel do kostola „Spiderman" a „Batman" a všetkým prítomným deťom ponúkali z veľkého koša plyšové hračky.

 

Oľga Zlochová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň

1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články