Benefičný koncert

Občianske združenie Element v spolupráci s mestom Senica, Apoštolskou cirkvou a ECAV CZ Senica zorganizovali v evanjelickom kostole v Senici už druhý ročník benefičného koncertu „Senica sa spája pre lepšie Vianoce II". V úvode domáci farár Juraj Šefčík privítal prítomných, pripomenul význam Vianoc a význam i úlohu benefičného koncertu. Celá akcia „pre lepšie Vianoce" splnila svoj účel a naozaj urobila lepšie Vianoce pre všetkých: deťom priniesla darčeky a dospelým pripravila pekný podvečer v uponáhľanom predvianočnom čase.

 

Benefičný koncert

 

V programe vystúpil Komorný zbor ECAV Senica, deti z detskej besiedky s časťou svojho vianočného programu a skupina Chili z AC Senica s deťmi. Moderovania sa ujala dvojica Vierka Šusteková a Štefan Mikula, ktorí sa predstavili aj spevom a recitáciou viacerých pekných veršov. Okrem amatérov vystúpili aj slovenské herečky Lucia Lapišáková a patrónka koncertu Vanda Tureková, ktoré prispeli k veľmi dobrej atmosfére v zaplnenom kostole. V závere všetci účinkujúci spolu s ostatnými návštevníkmi spoločne zaspievali Tichú noc.Koncertu predchádzala zbierka hračiek, hygienických a školských potrieb, určená pre deti zo sociálne slabších rodín v meste. Prispeli do nej viacerí sponzori ako jednotlivci, tak aj podniky a organizácie. Balíčky sa deťom rozdávali pri východe z chrámu. Ešte predtým prišiel do kostola „Spiderman" a „Batman" a všetkým prítomným deťom ponúkali z veľkého koša plyšové hračky.

 

Oľga Zlochová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články