Benefičný koncert

Občianske združenie Element v spolupráci s mestom Senica, Apoštolskou cirkvou a ECAV CZ Senica zorganizovali v evanjelickom kostole v Senici už druhý ročník benefičného koncertu „Senica sa spája pre lepšie Vianoce II". V úvode domáci farár Juraj Šefčík privítal prítomných, pripomenul význam Vianoc a význam i úlohu benefičného koncertu. Celá akcia „pre lepšie Vianoce" splnila svoj účel a naozaj urobila lepšie Vianoce pre všetkých: deťom priniesla darčeky a dospelým pripravila pekný podvečer v uponáhľanom predvianočnom čase.

 

Benefičný koncert

 

V programe vystúpil Komorný zbor ECAV Senica, deti z detskej besiedky s časťou svojho vianočného programu a skupina Chili z AC Senica s deťmi. Moderovania sa ujala dvojica Vierka Šusteková a Štefan Mikula, ktorí sa predstavili aj spevom a recitáciou viacerých pekných veršov. Okrem amatérov vystúpili aj slovenské herečky Lucia Lapišáková a patrónka koncertu Vanda Tureková, ktoré prispeli k veľmi dobrej atmosfére v zaplnenom kostole. V závere všetci účinkujúci spolu s ostatnými návštevníkmi spoločne zaspievali Tichú noc.Koncertu predchádzala zbierka hračiek, hygienických a školských potrieb, určená pre deti zo sociálne slabších rodín v meste. Prispeli do nej viacerí sponzori ako jednotlivci, tak aj podniky a organizácie. Balíčky sa deťom rozdávali pri východe z chrámu. Ešte predtým prišiel do kostola „Spiderman" a „Batman" a všetkým prítomným deťom ponúkali z veľkého koša plyšové hračky.

 

Oľga Zlochová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Paľo Bohuš
Jesenná duma (úryvok)
...
Ja mám rád Sejky,
tekvice žlté, ako slnká,
jesennú hrču smútku
v hrdle,
peniaze listov, čo sa
míňajú
topole pri Begeji
a sladkú, šíru tichosť...

Strácanie hľadám
v kukuričných lesoch,
šuchotavé strácanie
v krvavej vinici
hrozná zabudnutia.
Dym môjho ohňa
po zemi sa stelie.
...

 

Posledné komentáre

Posledné články