Benefičný koncert

Občianske združenie Element v spolupráci s mestom Senica, Apoštolskou cirkvou a ECAV CZ Senica zorganizovali v evanjelickom kostole v Senici už druhý ročník benefičného koncertu „Senica sa spája pre lepšie Vianoce II". V úvode domáci farár Juraj Šefčík privítal prítomných, pripomenul význam Vianoc a význam i úlohu benefičného koncertu. Celá akcia „pre lepšie Vianoce" splnila svoj účel a naozaj urobila lepšie Vianoce pre všetkých: deťom priniesla darčeky a dospelým pripravila pekný podvečer v uponáhľanom predvianočnom čase.

 

Benefičný koncert

 

V programe vystúpil Komorný zbor ECAV Senica, deti z detskej besiedky s časťou svojho vianočného programu a skupina Chili z AC Senica s deťmi. Moderovania sa ujala dvojica Vierka Šusteková a Štefan Mikula, ktorí sa predstavili aj spevom a recitáciou viacerých pekných veršov. Okrem amatérov vystúpili aj slovenské herečky Lucia Lapišáková a patrónka koncertu Vanda Tureková, ktoré prispeli k veľmi dobrej atmosfére v zaplnenom kostole. V závere všetci účinkujúci spolu s ostatnými návštevníkmi spoločne zaspievali Tichú noc.Koncertu predchádzala zbierka hračiek, hygienických a školských potrieb, určená pre deti zo sociálne slabších rodín v meste. Prispeli do nej viacerí sponzori ako jednotlivci, tak aj podniky a organizácie. Balíčky sa deťom rozdávali pri východe z chrámu. Ešte predtým prišiel do kostola „Spiderman" a „Batman" a všetkým prítomným deťom ponúkali z veľkého koša plyšové hračky.

 

Oľga Zlochová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články