Sny a hviezdy profesora Michala Filipa

Ide o spomienku na nestora vojvodinskej slovakistiky, ktorý zaoral v minulom storočí hlboké brázdy vo vyučovaní slovenčiny, tak na našich základných školách a gymnáziách, ako aj na univerzitách v Novom Sade a Belehrade. Knihu pri príležitosti stého výročia narodenia Michala Filipa zostavil Martin Prebudila a jej premiéra bude v piatok 16. januára o 17,00 h v miestnostiach novej fary v Starej Pazove. Pred prezentáciou knihy o 15,00 h bude spomienkové stretnutie pri rodinnej hrobke profesora Michala Filipa na staropazovskom cintoríne a o 16,00 h slávnostné odhalenie pamätnej tabule na jeho rodinnom dome.

 

Sny a hviezdy profesora Michala Filipa

 

Michal Filip sa narodil v roľníckej rodine 7. januára 1915 v Starej Pazove, kde skončil základnú školu a v školení pokračoval na gymnáziu v Báčskom Petrovci. Medzi prvými z radov tunajších Slovákov študoval slavistiku v Belehrade. Pôsobil ako profesor slovenčiny vo viacerých našich prostrediach: v Starej Pazove, Kovačici, Boľovciach a v najplodnejších svojich rokoch, v období pred a po Druhej svetovej vojne pôsobil ako profesor slovenčiny na gymnáziu v Báčskom Petrovci.

 

Profesori petrovského gymnázia po druhej svetovej vojne, Michal Filip druhý sprava

 

Profesori petrovského gymnázia po druhej svetovej vojne, Michal Filip druhý sprava

 

Rad rokov Michal Filip pôsobil na fakultách v Belehrade a v Novom Sade. Bez neho by sme možno v takejto forme nemali ani dnešné Oddelenie pre slovenský jazyk a literatúru v Novom Sade a tiež ani Oddelenie slovenského jazyka a češtiny na Belehradskej univerzite.

 

Prvá generácia slovakistov na Filozofickej fakulte v Novom Sade so svojimi profesormi: Viera Demrovská, prof. Daniel Dudok, Zuzana Melichová, prof. Ján Kmeť, prof. Petar Đorđić, Katarína Melichová, prof. Michal Filip a Michal Týr

 

Prvá generácia slovakistov na Filozofickej fakulte v Novom Sade so svojimi profesormi: Viera Demrovská, prof. Daniel Dudok, Zuzana Melichová, prof. Ján Kmeť, prof. Petar Đorđić, Katarína Melichová, prof. Michal Filip a Michal Týr

 

Michal Filip zomrel roku 1989 a rok po jeho smrti vyšla jediná jeho kniha Štúdie a články, ktorú za pomoci Víťazoslava Hronca sám pripravil a redigoval. Do tlače ju odovzdal dva dni pred smrťou a kniha vyšla o rok neskôr, teda v roku 1990. Druhý zväzok jeho vybraných spisov ešte vždy čaká na vydanie.Na Filozofickej fakulte v Novom Sade sa nachádza legát jeho bohatej knižnice.

 

Sny a hviezdy profesora Michala Filipa

 

V knihe Sny a hviezdy profesora Michala Filipa na 125 stranách zostavovateľ zhrnul tvorbu Michala Filipa, spomienky kolegov, spolupracovníkov a nasledovateľov a v tretej časti sú rozlúčkové listy a texty prečítané na pohrebe prof. Michala Filipa.

Knihu vydali Cirkevný zbor a Úradný archív SEAVC Stará Pazova a Slovenské vydavateľské centrum Báčsky Petrovec.

Kniha vyšla v náklade 500 exemplárov a na jej titulnej strane je portrét profesora Michala Filipa, olejomaľba Zuzky Medveďovej z roku 1971.

 

Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články