V Petrovci veľa prachu vo vianočnom období

Pokus o vybudovanie skládky toxického odpadu sme sledovali najprv v Kovačici, neskoršie v Starej Pazove a najnovšie aj v Báčskom Petrovci. Keď 16. decembra 2014 podnik Higia z Pančeva podal žiadosť Oddeleniu pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony Báčskopetrovskej obce, aby rozhodlo, či je potrebné vypracovať štúdiu o tom, aký vplyv má projekt Tranzitného uskladnenia nebezpečného odpadu na životné prostredie na lokalite v komplexe Biznis parku v Báčskom Petrovci, občania Petrovca začali zvoniť na poplach. Z iniciatívy občanov sa pred novoročnými sviatkami začalo aj s podpisovaním petície. Škodlivý chemický odpad zo širšieho regiónu sa mal skladovať v priemyselnej štvrti, v niekdajšej továrni Kooperatíva, ktorá je vo vlastníctve Business parku Báčsky Petrovec. Petrovčanov pobúril pokus, aby sa v blízkosti ich príbytkov zhromažďoval a tranzitne skladoval nebezpečný odpad. Preto reagovali a petíciou sa snažili prekaziť takýto pokus.

 

V Petrovci veľa prachu vo vianočnom období

 

Ohľadom tejto témy zasadali najprv členovia Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec. Na zasadnutie pozvali predstaviteľov podniku Higija z Pančeva a obecnú inšpektorku pre ochranu životného prostredia Tatianu Milinu Turanovú. Keďže schôdza prebiehala za zatvorenými dverami nevedno, o čom rokovali.Tesne pred Novým rokom v Druhú slávnosť vianočnú - 26. decembra 2014 predseda Rady Ján Rybovič na tlačovej besede hovoril o tom, že Rada Miestneho spoločenstva úradným listom odporučila aj orgánom v obecnej správe a v lokálnom parlamente zamietnuť žiadosť Higie.

Po novoročných sviatkoch 9. januára zasadal štáb pre mimoriadne situácie Báčskopetrovskej obce. Podľa slov predsedu obce a zároveň aj predsedu tohto štábu Pavla Marčoka, na schôdzi konštatovali, "že jesto úmysly alebo jednotlivci, ktorí, či úmyselne alebo neúmyselne, môžu vyvolať znepokojenie a neistotu občanov". Podľa jeho ubezpečenia, obavy sú zbytočné, keďže na základe inšpekcie a inšpektorky pre ochranu životného prostredia na parcelách Biznis parku nenašli žiadnu skládku toxického odpad. Všetko je preverené a vnesené do zápisnice, neexistuje ani gram toxického odpadu, povedal Pavel Marčok a dodal: "Zodpovedne tvrdím, že Obec a Miestne spoločenstvo Báčsky Petrovec podnikli všetko v zákonných formách, aby k otvoreniu takejto prevádzky ani neprišlo. Ak niekto aj plánuje niečo také, nezíska povolenie.". Zdôraznil Pavel Marčok.

Oddelenie pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony taktiež prerokovalo túto horúcu tému. Náčelník Oddelenia Ján Jovankovič vyhlásil, že riešením zamietli žiadosť ako neopodstatnenú, takže skládka toxického odpadu na tejto lokalite nebude. Ozrejmil, že 16. decembra 2014 podnik Higia z Pančeva podal žiadosť, aby obecné orgány rozhodli, či je potrebné vypracovať štúdiu o tom, aký vplyv má projekt Tranzitného uskladnenia nebezpečného odpadu na životné prostredie na lokalite v komplexe Biznis parku v Báčskom Petrovci. Keďže je zákonná regulatíva v tomto ohľade dosť nejasná, obecné Oddelenie podalo žiadosť Pokrajinskému sekretariátu pre urbanizmus, výstavbu a ochranu životného prostredia, aby určilo, kto je kompetentný donášať riešenia v tejto situácii a súčasne o tom informovali aj verejnosť.

Po novoročných sviatkoch 15. januára 2015 prišla odpoveď z pokrajinského sekretariátu, v ktorej sa píše, že je poskytovanie súhlasu v kompetencii obecných orgánov. V obecnom Oddelení 19. Januára 2015, po dôkladnom zvážení všetkých okolností, riešením odmietli žiadosť. Teda, skládka nebezpečného odpadu v Báčskom Petrovci nebude. Tvrdí Ján Jovankovič.

Novinár týždenníka Hlas ľudu Jaroslav Čiep sa na túto tému rozprával aj s riaditeľom Business parku Báčsky Petrovec Branislavom Kevenským, ktorý tvrdí, že ešte pred Vianocami, podnik Higia prerušil všetky aktivity v procese vybavovania akýchkoľvek povolení pre činnosť v Petrovci a upustil od tohto plánu: http://hl.rs/z-komara-pouziteho-motoroveho-oleja-robili-somara/

Teda, prach sa dávno mal zľahnúť, avšak ešte vždy sa vznáša vo vzduchu. Zdá sa, že ho aj januárové vetry ešte viac rozfukovali. Pozajtra je však už február. Možno tie februárové vetry začnú fúkať v inom smere?

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

+3 #2 Obecný šverc komercpetrovčan 2015-01-31 14:21
Ako môže byť zástupca predsedu obce švercer? Ako siva ekonomika môže prospievať obecnému rozpočtu? Aký predseda, taký podpredseda, taká obec! Čo sa čudujete sami ste si ich zvolili!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+2 #1 Vetri fúkaju od Marčokapozorovateľka 2015-01-31 14:13
Vetri fúkaju z Demokratickej strany to je všetkým známe. Predseda Kovačickej obce Miroslav Krišan za pomoci Pavela Marčoka sa snažil oklamať Petrovčanov. Teraz menia retoriku, lebo idú obecné voľby o rok. Marčok má veľa masla na hlave počnúc komasáciou, zadlžovaním obce, nedokončenie kanalizácie, financovaním bazénu v Maglići ......
A pán Kevenský je známe, že je členom Demokratickej strany a pravá ruka Marčoka a bude chrániť svoje záujmy a nie zdravie občanov Petrovca.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články