Desaťročná Slovenka

Pesničkou Tie Hložany, tie Hložany... v predvedení speváckej skupiny Spolku žien Slovenka z Hložian, sa začal včerajší večierok venovaný desaťročnici hložianskych žien pôsobiacich pod menom Slovenka. Hložianske ženy sa však oddávna združovali. Predsedníčka združenia Viera Miškovicová po uvítacích slovách ozrejmila, že podľa Dr. Jarmily Hodoličovej prvý spolok žien v Hložanach bol založený v roku 1934. Odvtedy, s kratšími a dlhšími prestávkami, hložianske ženy organizovane pôsobili. Od roku 2005 spolok bol aj oficiálne registrovaný ako Spolok žien Slovenka a v posledných rokoch má 50-60 členiek.

 

Členky spolku včera sa pýšili v nových ľudových krojoch

 

Členky spolku včera sa pýšili v nových ľudových krojoch

 

Už 10 rokov sa hložianske spolkárky pravidelne stretávajú, organizujú výlety, zábavy, chystajú výstavy, píšu projekty, vydávajú knihy, organizujú prednášky... Tak, prvá nasledujúca bude na pondelok 9. februára 2015 o 17.00 v kaviarni Pod lipami a na nej sa budú môcť poučiť o možnosti diaľkového vzdelávania. Spolok žien Slovenka je totiž partnerskou organizáciou v projekte Vlády APV, ktorý by zvlášť mohol osloviť záujemcov o učenie z domu anglického a nemeckého jazyka, turistiky a manažmentu v turistike ako aj záujemcov o povolanie kuchára, cukrovinkára, pekára, výrobcu suvenírov.

 

Desaťročná Slovenka

 

Hložianske ženy sa pravidelne zúčastňujú na rôznych podujatiach, aktívne sa zapájajú do rôznych akcií... Ujali sa úpravy stredu osady, zapojili sa do projektu zlepšenia postavenia žien na dedine, činia sa v smere rozvoja dedinskej turistiky. Vydávajú knihy s cieľom zachovať gastronomické tradície v slovenských prostrediach. Zaoberajú sa aj zberateľskou činnosťou a neustále obohacujú svoju zbierku predmetov a ľudových krojov.

 

Desaťročná Slovenka

 

Desaťročná Slovenka

 

„Podnecujeme členky písať ale aj čítať, už či svoje vlastné práce alebo úryvky z diel našich dolnozemských či svetových autorov. Organizujeme návštevy divadelných predstavení, literárnych stretnutí v osade, akcie Zimy s knihou Slovenského vydavateľského centra..." povedala Viera Miškovicová. Pravidelnú zimnú akciu SVC Zima s knihou v tomto roku usporiadajú 23. februára.

 

Na aktivity ženského spolku z obdobia 1978-1990 si zaspomínala dlhoročná predsedníčka, hybná sila fungovania spolku a vôbec aktivít žien v Hložanoch v spomenutých rokoch, Mária Kyseľová, lekárnička vo výslužbe. Zuzana Šranková hovorila o tkaní a Anna Hnilicová je jednou z členiek, ktorá zobrala pero a zapísala a prítomným aj prečítala svoje spomienky na detstvo

 

Na aktivity ženského spolku z obdobia 1978-1990 si zaspomínala dlhoročná predsedníčka, hybná sila fungovania spolku a vôbec aktivít žien v Hložanoch v spomenutých rokoch, Mária Kyseľová, lekárnička vo výslužbe. Zuzana Šranková hovorila o tkaní a Anna Hnilicová je jednou z členiek, ktorá zobrala pero a zapísala a prítomným aj prečítala svoje spomienky na detstvo

 

Podľa slov predsedníčky hložianskych žien, už dlhšie organizujú rôzne dielne ručných prác, vyšívajú oplecká, košele, tašky, háčkujú, tkajú, priprávajú suveníry dekupáž technikou, maľujú na sklo, robia handrové bábiky... a to všetko ponúkajú aj na predaj.

 

Desaťročná Slovenka

 

„Organizátorkami sme ženskej zábavy pri príležitosti Dňa žien (tohto roku bude 7. marca), organizujeme Veľkonočnú predajnú výstavu jarných a veľkonočných doplnkov a koncom roka po tretí krát zorganizujeme Zemiakové hody. Na všetkých týchto podujatiach sa tešíme zo spolupráce so spolkami žien z Vojvodiny a zahraničia," zdôraznila Viera Miškovicová na včerajšom večierku na ktorom prezentovali aj najnovšiu svoju knihu Tradičné pečené a pražené jedlá a jedlá pripravované v sedliackej peci.

 

Desaťročná Slovenka

 

Miriam Murtínová je úspešnou recitátorkou, o čom svedčí aj jej účasť, ako víťazky finálovej súťaže v prednese poézie a prózy v organizácii ASSŽ na Medzinárodnej súťaži Vansovej Lomnička v B. Bystrici, odkiaľ si priniesla aj bronzu, aj striebro a zlato.  Zuzana Dudková rada píše, so svojimi prácami sa neraz zúčastnila na literárnych stretnutiach v Pivnici a včera si zaspomínala na niektoré aktivity Spolku žien Slovenka

 

Miriam Murtínová je úspešnou recitátorkou, o čom svedčí aj jej účasť, ako víťazky finálovej súťaže v prednese poézie a prózy v organizácii ASSŽ na Medzinárodnej súťaži Vansovej Lomnička v B. Bystrici, odkiaľ si priniesla aj bronzu, aj striebro a zlato. Zuzana Dudková rada píše, so svojimi prácami sa neraz zúčastnila na literárnych stretnutiach v Pivnici a včera si zaspomínala na niektoré aktivity Spolku žien Slovenka

 

Marína Zahorcová, mladá hložianska speváčka, členka KOS Jednota z Hložian, zaspievala jednu ľudovú pesničku

 

Marína Zahorcová, mladá hložianska speváčka, členka KOS Jednota z Hložian, zaspievala jednu ľudovú pesničku

 

Desaťročná Slovenka

 

Desaťročná Slovenka

 

Desaťročná Slovenka

 

K jubileu hložianskym ženám zablahoželali početní hostia

 

V druhej časti večierka Viera Miškovicová predstavila najnovší receptár:

„Na začiatku jubilejného roka, predstavujeme náš tretí (a posledný) receptár z cyklu tradičných jedál. Sú v ňom recepty pečených a pražených jedál a jedál pripravovaných v sedliackej peci. Recepty zapisovali naše členky, ich mamy a staré mamy. Zhrnula ich Mária Francistyová a Zuzana Medveďová Koruniaková lektorovala pripavené recepty. Na príprave knihy sa podieľali aj Davor Kovalčík – dizajn a tlačiareň Ondrej Print z Hložian. Pri príprave tohto receptára sme mali problém zadovážiť dostatočný počet receptov, z celkom praktického dôvodu:

- Po prvé, kedysi sa oveľa viacej varilo, teda jedli sa teplé varené jedlá a menej sa jedlá pripravovali pečením či pražením.

- Po druhé, mnohé z receptov sú spracované v predchádzajúcich dvoch kuchárkach, keďže sa veľká časť varených jedál kedysi priprávala aj v sedliackej peci (teda pečením). Taktiež sa aj väčší počet, v prvom rade kysnutých koláčov, kedysi piekol v sedliackej peci a zapísané sú v kuchárke Kolo hier a koláčov.

V knihe Kolo hier a koláčov je zahrnutých zo 60 receptov rôznych múčnikov, v kuchárke Kyslovka so svadobnými vinšami a iné varené jedlá je zahrnutých zo 70 receptov, kým v kuchárke Tradičné pečené a pražené jedlá a jedlá pripravované v sedliackej peci je zahrnutých 38 recetpov, no o to je bohatšia fotografiami.

Niežeby si niekto pomyslel, že je to posledná naša kniha. To nie. Ako som spomenula, začali sme s prípravou monografie Spolku, ktorou by sme chceli zakončiť tento jubilujúci rok. Už na nasledovný rok je v pláne pripraviť receptár zemiakových koláčov ktoré boli pripravované pre podujatie Zemiakové hody, ktoré tohto roku bude po tretíkrát poriadane na začiatku jesene.

Dnes máme tiež radosť, že vám môžeme predstaviť našu obohatenú zbierku krojov. Ušili sme 8 kompletov krojov pozostávajucich z kartúnky, šlingerky a ručne vyšívaného oplecka. Materiál pre kartúnky bolo najťažie zadovážiť a kúpili sme ho v Česku za pomci našich priateliek z Holíča. Potom sa už naše členky dali do práce. Vyšívali sme, šili a dnes sa vám naša spevácka skupina predstavila v nových krojoch. Iba zástery sme si vypožičali z našej bohatej zbierky starodávnych krojov.

Za toto bohatstvo priložené do našej zbierky zachovávania tradície a kultúry na tunajších priestoroch ďakujeme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý tieto aktivity finančne podporil a našim členkám ktoré priložili ruky a nešporili na čase aby sme sa dnes mohli tešiť z týchto pokladov."

 

Členky Spolku žien Slovenska Mária Francistyová a Anna Galambošová prečítali niekoľko  receptov z receptára Tradičné pečené a pražené jedlá a jedlá pripravované v sedliackej peci

 

Členky Spolku žien Slovenska Mária Francistyová a Anna Galambošová prečítali niekoľko receptov z receptára Tradičné pečené a pražené jedlá a jedlá pripravované v sedliackej peci

 

Najnovší receptár Spolku žien Slovenka stojí 300 dinárov a prvý a druhý 400 dinárov.

 

Ako sa na takúto udalosť patrí, spolkárky pripravili zákusku, a tentoraz najviac tradičných jedál ako aj sármu pečenú v sedliackej peci

 

Ako sa na takúto udalosť patrí, spolkárky pripravili zákusku, a tentoraz najviac tradičných jedál ako aj sármu pečenú v sedliackej peci

 

Desaťročná Slovenka

 

Aj novinári patrične odsledovali podujatie

 

Aj novinári patrične odsledovali podujatie

 

Spolok žien Slovenka z Hložian je jednou zo zakladateliek Asociácie slovenských spolkov žien a spolupracujú s vyše 20 spolkami žien zo slovenských prostredí vo Vojvodine a nadviazali aj bohatú spoluprácu s Úniou žien Holíča, krajskou organizáciou Únie žien na Slovensku ako aj so Združením Čechov a Slovákov z Nadlaku.

 

Počas tohto jubilejného roka plánujú vydať monografiu Spolku Slovenka ktorú už priprávajú a jej vydanie a prezentáciu zaplánovali koncom roka 2015.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články