Vedomosti všetkým

V Hložanoch prebiehala prezentácia projektu zameraného na oboznamovanie nezamestnaných (ktorí sa nachádzajú na zozname Národnej služby pre zamestnávanie) s cieľom, možnosťami a výsledkami projektu Inovačný systém na zveľadenie vedomostí a zručností - Vedomosti všetkým. Najväčší úspech v projekte dosahuje systém dištančného vzdelávania, ktorý ponúka možnosť získať nové poznatky zo svojho domu v čase, ktorý vyhovuje záujemcovi prostredníctvom internetu či webovej stránky. Projekt je zameraný na vývoj nových vzdelávacích programov a jeden z očakávaných výsledkov inštalácie systému pre diaľkové vzdelávanie je ten, že výučba bude k dispozícii zdarma pre všetkých nezamestnaných. To im umožní získať vedomosti a zručnosti, ktoré sú hľadané na trhu práce.

 

Spolok žien Slovenka je partnerskou organizáciou v uvedenom projekte Vlády APV

 

Spolok žien Slovenka je partnerskou organizáciou v uvedenom projekte Vlády APV

 

Spolok žien Slovenka v Hložanoch každoročne do svojho kalendára prác plánuje aj písanie čiže realizáciu projektov a neraz spolok bol zapojený aj do realizácie neautorských projektov, ako partnerská organizácia na odporúčanie Ústavu pre rodovú rovnosť alebo eventuálne rezortných sekretariátov. V tomto smere v spolku Slovenka aj tohto roku rozprúdil svoje aktivity. Po prezentácii najnovšieho receptára a oslave jubilea desať rokov od obnovenia činnosti pod názvom Slovenka ako aj prezentácii nových ženských ľudových krojov v týchto dňoch na pravidelnom stretnutí predstavili ďalší projekt. Ide o elektronické dištančné učenie, ktoré ponúka projekt Inovačný systém na zveľadenie vedomostí a zručností - Vedomosti všetkým. V tomto projekte spolok žien Slovenka je partnerom. Do projektu ako partnerské inštitúcie či mimovládne združenia sú zapojené: Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť, Vzdelávacie stredisko na zaškolenie v pracovných zručnostiach, Ústav pre rovnosť pohlaví, ako aj spolok žien Vrdničanky z Vrdnika a spolok žien Kolevka Bačke z Báču. Projekt realizuje Služba pre realizáciu programu rozvoja AP Vojvodiny v rámci IPA programu EÚ pod názvom Sociálno ekonomický rozvoj dunajského regiónu v Srbsku za finančnej podpory rakúskej rozvojovej agentúry. Cieľom projektu je vytvoriť príležitosti na nové zamestnanie vo Vojvodine, a to najmä v oblasti cestovného ruchu, manažmentu, spracovania potravín a remesiel, vzhľadom na to, že je jedným z hlavných problémov v oblasti hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti rozdiel medzi potrebami trhu práce a dostupnej pracovnej sily, ktorá nemá zodpovedajúce kvalifikácie alebo prekvalifikácie.

 

Projekt umožňuje učenie z domu anglického a nemeckého jazyka, turizmu a manažmentu v turistike ako aj zaškolenie kuchárov, cukrovinkárov, pekárov a výrobcov suvenírov

 

Projekt umožňuje učenie z domu anglického a nemeckého jazyka, turizmu a manažmentu v turistike ako aj zaškolenie kuchárov, cukrovinkárov, pekárov a výrobcov suvenírov

 

Prvá fáza projektu zahŕňa školenie 290 nezamestnaných osôb, ktoré sa zdokonaľujú v oblasti pekárstva, kuchárstva, cukrovinkárstva, v podnikateľstve a inováciách, manažmente v turistike, v anglickom a nemeckom jazyku... Praktická časť školenia ako aj skladanie skúšok pre certifikát prebieha v už spomenutom Školiacom stredisku na zaškolenie v pracovných zručnostiach v Novom Sade.

Predstaviteľky spolku a vôbec zapojené osoby z územia obce Báčsky Petrovec sa podieľali na projekte návrhmi a kritikami pri výrobe vyučovacieho materiálu . Čiže testovali či skúšali, ako sa vníma ponúknutý materiál a aké je učivo vzťahujúce sa na teoretickú a praktickú časť. Po vykonaných korekciách všetky prednášky a kompletný vyučovací materiál bude k dispozícii v elektronickej podobe prostredníctvom on-line systému pre dištančné vzdelávanie na webovej stránke www.znanjesvima.rs

 

Prezentácia projektu prebiehala v kaviarni Pod lipami

 

Prezentácia projektu prebiehala v kaviarni Pod lipami

 

Na samotnom prezentačnom večierku konkrétne o význame diaľkového školenia, ako aj o cieli projektu hovorili v mene hostiteľskej partnerskej organizácie predsedníčka spolku Slovenka Viera Miškovicová, riaditeľka odbornej služby pre realizáciu programu hospodárskeho rozvoja AP Vojvodinya zároveň aj manažérka projektu Dijana Benková – Rosićová ako aj riaditeľ Vzdelávacieho strediska, ktoré sa podieľa na realizácii projektu Budislav Medurić. Implementácia projektu sa začala v septembri 2013 a skončí sa prvého marca v tomto roku.

To čo je chvályhodné je, že o takýto spôsob učenia prítomní nezamestnaní na večierku prejavili záujem najmä v oblasti prekvalifikácií a podali prihlášky a početní už aj absolvovali prvú časť a v tejto chvíli skladajú skúšky pre certifikáty podľa najvyšších štandardov uznaných aj zo strany Európskej únie.

 

Spolok žien Slovenka, J.J.

 

Komentárov  

0 #2 RE: Vedomosti všetkýmSŽ Slovenka 2015-02-13 13:37
Citovanie Anna Vrskova:
Ahoj, paci sa mi to,
a je moznost sa zapojit este do toho projektu??

Ďakujeme Anna Vršková :).
Áno, môžete kontaktovať Spolok žien Slovenka alebo priamo na uvedenej web.stránke www.znanjesvima.rs
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+1 #1 RE: Vedomosti všetkýmAnna Vrskova 2015-02-12 16:45
Ahoj, paci sa mi to,
a je moznost sa zapojit este do toho projektu??
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články