Popolcová streda a Bele poklade

Zajtra je už Popolec, čiže Popolcová streda, alebo aj Škaredá streda. Názov Popolcová streda pochádza z dávnych čias, keď na znak smútku sedávali Židia v popole. Je to deň keď sa „pochováva basa", ktorú do Veľkej noci nebudeme potrebovať, keďže sa dovtedy zábavy a karnevaly, a ani sobáše nemajú organizovať. Pre kresťanov sa začína pôst, ktorý je prípravným obdobím pred Veľkou nocou a trvá 40 dní. Veriaci si v tomto období pripomínajú utrpenie Ježiša, ktoré smeruje k jeho smrti na kríži. Avšak zmyslom tejto doby nie je predovšetkým hladovať, zmyslom tejto doby je konať pokánie. V evanjelickej cirkvi sa pôstom začína veľkonočný kruh cirkevného roka. V kostoloch sa spievajú pôstne piesne.

 

Popolcová streda a Bele poklade

 

Dnešným dňom sa teda končí obdobie zábav, maškarných sprievodov a karnevalov – čiže fašiangy. U pravoslávnych veriacich toto obdobie ešte týždeň potrvá, keďže podľa pravoslávneho kalendára Veľká noc, čiže Uskrs v tomto roku bude 12. apríla, teda týždeň po Veľkej noci podľa gregoriánskeho kalendára (5. apríl). Pravoslávni veriaci organizujú maškarády v ústrety sviatku Bele poklade - v tomto roku v Novom Sade maškarný sprievod vyštartuje v piatok 20. februára napoludnie spred Múzea Vojvodiny, ktoré je aj organizátorom podujatia.

 

Popolcová streda a Bele poklade

 

Maškaráda sa organizuje v ústrety pravoslávneho sviatku Bele poklade, ktorý je podobne ako aj Popolcová streda, hraničným obdobím medzi predpôstne dobou hojnosti a zábav a pôstom. Pravoslávny sviatok Bele poklade je posledným dňom zábav, hostín a hojnosti jedla a pitia. Bele poklade sú však aj dňom vzájomného odpúšťania si urážok a prehreškov. Každý kto sa s niekým zvadil, v tento deň ide prosiť o odpustenie a spravidla by mu aj malo byť odpustené. Takýto starý zmierovací zvyk mal za cieľ mravnú a duchovnú očistu pred pôstom, do ktorého sa malo vstupovať čistý a bez hriechu.

Kresťanstvo využilo pohanskú tradíciu predzvesti jari, aby sa pred pôstom a Veľkou nocou, ľudia vybúrili a preto sa uskutočňujú rôzne zábavy. Tie sa začínajú od Troch kráľov a trvajú do Popolcovej stredy. Potom už nasleduje obdobie pôstu.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Vladimír Labáth (1922 – 1997)

Život

Dym z cigarety.
Kytica nádejí.
Večný boj o svety.
Jeden strom v aleji.

Túha po niečom.
Zlato a mozole.
Radosť pod mečom.
Zločinci v kostole.

Žízeň po krvi.
Volanie prorokov.
Túha byť prvý.
Závody stá rokov. ...

 

Posledné komentáre

Posledné články