Čo bude so slovenčinou o desať rokov?

Medzinárodný deň materinského jazyka (21. februára) je výbornou príležitosťou poukázať na zmenu v hovore mladších generácií. Do ich jazyka preniká angličtina, v Srbsku ešte aj srbčina. Na tom by však nemuselo byť nič zvláštne, keby náš materinský jazyk nenahrádzali i tam, kde netreba. Učme sa preto, alebo si aj zdokonaľujme materčinu, aby nám nezanikla. V súčasnosti je to možné aj prostredníctvom internetu. E-learningový portál www.slovake.eu je výsledkom medzinárodnej spolupráce odborníkov v projekte Slovak Online. Projekt bol už po druhýkrát finančne podporený Európskou komisiou v rámci K2 – languages – program celoživotného vzdelávania a do novembra roku 2015 prebieha jeho druhé kolo. Bezplatná webstránka slovake.eu je inovatívnym, interaktívnym a zaujímavým nástrojom pre všetkých, ktorí sa chcú učiť po slovensky.

 

Čo bude so slovenčinou o desať rokov?

 

Stránka www.slovake.eu je výnimočná v tom, že ako jediná ponúka používateľom až 12 kompletných jazykových verzií, s otvorenou možnosťou pridávania ďalších prekladov. Dvanástym jazykom, v ktorom sa môžete učiť slovenčinu cez internet, sa stala chorvátčina. Úrovne B1 a B2 budú zverejnené na jar 2015.

Do akej miery je nebezpečný prienik anglicizmov či srbizmov do nášho materinského jazyka a do akej miery sú takéto prieniky prijateľné? "Prípustné je to vtedy, ako napokon so všetkým, keď cudzie slová preniknú do jazyka natoľko, že ich už nevnímame ako 'cudzie'. Veď s futbalom, dolárom, víkendom, kombajnom, internetom či traktorom sme sa už zžili," vysvetľuje Radovan Garabík z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Problém však je, ak sa tieto novotvary udržujú len v istých skupinách. "Ľudia, ku ktorým sa tieto slová zatiaľ nedostali, majú pri prvom stretnutí s ich používateľmi právom pocit, že sa tu deje niečo ušitrhajúce," potvrdzuje Garabík.

 

Čo bude so slovenčinou o desať rokov?

 

Výrazná anglifikácia neobchádza ani Európsku úniu. Jej heslo síce hovorí, že sme zjednotení v rozmanitosti, no v praxi sa ľudia stretávajú s komunikačnými prekážkami. Platformou občianskej spoločnosti EÚ pre viacjazyčnosť sa preto vedie stály dialóg s Európskou komisiou o jazykovej politike v únii. A v tejto politike sa počtom menšie jazyky môžu cítiť ukrivdene. Možno aj preto si komisia uvedomila, že sa treba starať aj o tie menšie jazyky EÚ, medzi iným aj o slovenčinu.

Prenikaniu cudzích slov do nášho materinského jazyka nezabránime, no ani tí najväčší fanúšikovia anglicizmov, alebo aj srbizmov, by to predsa nemali preháňať.

 

 

Odkaz na slovake.eu nájdete na webstránkach všetkých slovenských veľvyslanectiev v zahraničí.

 

Odkazy

www.slovake.eu

www.facebook.com/slovake.eu

www.vk.com/slovake

www.twitter.com/SlovakeEU

 

Informáciu poskytla Mgr. Veronika Matušková

 

Komentárov  

+2 #1 SlovenčinaJán 2015-02-22 20:30
Koľko peňazí - toľko muziky ...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Miroslav Demák:
     September
     (Rómeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
...
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami
(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články