Vo svete umenia – Šikovné ruky

V nedeľu 1. marca, členky selenčskej etno sekcie prichystali ďalšiu výstavu s mottom: Umenie je krása života celej spoločnosti a nainštalovali ju v etno múzeu v Dome kultúry v Selenči. Výstavu venovali ženám a na nej svoje ručné práce a umelecké predmety vystavili 12 žien a jeden muž. Expozíciu pomenovali Vo svete umenia – Šikovné ruky a ňou si zároveň pripomenuli 32 rokov jestvovania etno sekcie a štrnásť rokov etno múzea v Selenči. Za uplynulé roky členky etno sekcie húževnato pracovali a podarilo sa im zozbierať veľký počet predmetov a vytvoriť bohatú a vzácnu zbieku, ako aj organizovať počentné príležitostné a tematické výstavy.

 

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

 

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

 

Návštevníkov a hostí privítala dlhoročná vedúca etno sekcie Viera Strehárska. Krátko ozrejmila už spomenuté jubileá ako aj náplň najnovšej expozície. Tvoria ju ručné práce, ktoré vytvarajú ženy svojimi šikovnými rukami z rôznych materiálov, rôznymi technikami a venovaná je blížiacemu sa sviatku 8. marcu, MDŽ.

 

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

 

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

 

Tak na výstave možno vidieť omaľované časti nábytku, ozdoby zo šúpolia, medovníčky, šperky, obrazi vytvorené rôznymi technikami, hačkované odevné a ozdobné predmety, rôzne výšivky a.i.

 

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

 

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

 

Vedúca etno sekcie zdôraznila, že touto expozíciou sa chcelo verojnosti prezentovať umeleckú tvorivosť selečských žien. O šikovnosti rúk selenčských žien svedčil obdiv na tvárach prítomných ako aj veľký záujem o výstavu, ktorú si v nedeľu prišiel obzrieť hojný počet návštevníkov a milovníkov umenia nie iba zo Selenče ale aj okolitých osád: z Lalite, Pivnice a Bačskej Palanky. V krátkom otváracom programe deti zarecitovali priliehavé basničky venované mamám a Juraj Súdi zahral skladbu na husliach. Každej účastníčke bolo venované uznanie za prínos k expozícii. Osobitný darček k 8. marcu svojej vedúcej venovali aj členky etno sekcie.

 

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

 

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

 

Svoje práce na výstave prezentujú: Anna Koleková, Alžbeta Oberová, Anna Fodorová, Anna Cehmajsterová, Anna Nosálová, Mária Sklabinská, Renáta Súdiová, Kvetoslava Kočondová, Zuzana Zoláreková, Darina Týrová, Kristína Kaňová a Mária Trusinová ako aj mužský člen tejto sekcie Juraj Berédi.

 

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

 

Foto: Juraj Berédi - Ďuky

 

Po otvorení expozície nasledoval program v sieni domu kultúry v ktorom vystúpili deti z predškolskej ustanovizne Kolibrík zo Selenče, žiaci základnej školy, žiacky orchester a stredoškoláčka Anna Berédiová. Program moderovala Malvína Zolňanová a technickú podporu poskytol Daniel Ober. Propagačný materiál pre expozíciu prichystali vedúca etno sekcie Viera Strehárska a Juraj Berédi.

Po programe nasledovalo občerstvenie pre všetkých návštevníkov a účastníkov programu, o ktoré sa aj tentoraz postarali členky etno sekcie.

 

Text a foto: Juraj Berédi - Ďuky

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články