Návšteva generálneho biskupa ECAV

Generálny biskup Evanjelickej a.v. cirkvi (ECAV) na Slovensku Miloš Klátik so spolupracovníkmi pobudol na dvojdňovej návšteve v Srbsku. V sobotu sa v Báčskom Petrovci zúčastnil na kňazskej konferencii, kde pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra pripravil prednášku o Štúrovi ako významnej evanjelickej osobnosti, ktorá stála pri formovaní moderného slovenského národa a kodifikácii spisovného slovenského jazyka. Taktiež prisluhoval i Večeru Pánovu kňazom našej cirkvi. Včera, spolu s biskupom Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuelom Vrbovským, sa zúčastnil na predpoludňajších službách Božích v petrovskom kostole. Vzácnu delegáciu úvodom privítal zborový farár Vladislav Ivičiak. V delegácii bol i MUDr. Imrich Lukáč, generálny dozorca ECAV na Slovensku s manželkou a inžinier Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ ECAV.

 

Domáci viery a vzácni hostia

 

Domáci viery a vzácni hostia

 

Samuel Vrbovský, Miloš Klátik a Vladislav Ivičiak

 

Samuel Vrbovský, Miloš Klátik a Vladislav Ivičiak

 

Samuel Vrbovský a Miloš Klátik

 

Samuel Vrbovský a Miloš Klátik

 

Služby Božie sa začali pôstnym predspevom Ó, Ježiši, Tvoje umučenie daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. Téma 4. pôstnej nedele je Chlieb života a preto generálny biskup v kázni hovoril aj o pocitoch neistoty, s ktorými všetci zápasíme, tiež o nebezpečenstve hriechu, ktoré na nás číha a o Ježišovi ako ochrancovi, o Ježišovi ako chlebe života, ktorý potrebuje kresťan na prekonanie neistoty a víťazstvo nad hriechom. „Ježiš, ako chlieb života, prináša život a preto sa máme radovať," zdôraznil Miloš Klátik.

 

Zvesťou slova Božieho na službách poslúžil PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku

 

Zvesťou slova Božieho na službách poslúžil PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku

 

Vedenie cirkevného zboru vzácnym hosťom odovzdalo symbolické darčeky, tkané uteráky

 

Vedenie cirkevného zboru vzácnym hosťom odovzdalo symbolické darčeky, tkané uteráky

 

Vedenie cirkevného zboru vzácnym hosťom odovzdalo symbolické darčeky, tkané uteráky

 

Imrich Lukáč, Samuel Vrbovský, Miloš Klátik a Vladislav Ivičiak

 

Imrich Lukáč, Samuel Vrbovský, Miloš Klátik a Vladislav Ivičiak

 

Generálny dozorca Evanjelickej cirkvi na Slovensku Imrich Lukáč sa v mene celej slovenskej evanjelickej cirkvi poďakoval Slovákom v Srbsku za všetko čo urobili a robia v zachovaní slovenského povedomia a evanjelického vierovyznania.

 

Návšteva generálneho biskupa ECAV

 

Návšteva generálneho biskupa ECAV

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články