Výstava v Senici

V období od 15. marca do 6. apríla je v Záhorskom osvetovom stredisku inštalovaná výstava obrazov Evy Husárikovej z Kovačice. Patronát nad výstavou prevzal Trnavský samosprávny kraj v spolupráci so ZOS Senica a Evanjelickým a.v. cirkevným zborom v Senici. Vernisáž sa uskutočnila v nedeľu 15. marca za prítomnosti maliarky a jej syna Jána, ktorý sa taktiež venuje maľovaniu a do výstavy prispel niekoľkými svojimi obrazmi. V úvode domáci evanjelický farár Juraj Šefčík priblížil osobnosť maliarky, pričom pripomenul lásku k maľovaniu už od jej dievčenských rokov.

 

Výstava v Senici

 

Výstava v Senici

 

Výstava v Senici

 

V súčasnosti je Eva Husáriková členkou kovačickej galérie insitného umenia. Svoje diela vystavuje v mnohých krajinách, najčastejšie však na Slovensku, v krajine svojich predkov, kde je táto výstava už pätnásta v poradí. To, že záujem o jej prekrásne obrazy a obrázky je neutíchajúci, svedčí aj skutočnosť, že už počas vernisáže boli takmer všetky obrazy rezervovaná, teda prakticky predané a po skončení výstavy si ich milovníci umenia zo Senice a okolia s radosťou odnesúdo svojich domov.

 

Výstava v Senici

 

Výstava v Senici

 

Popoludnie spestril svojim vystúpením komorný zbor pri Evanjelickom cirkevnom zbore Senica, kde zaujala predovšetkým zhudobnená báseň Ivana Krasku Otcova roľa.

 

Výstava v Senici

 

Výstava v Senici

 

Treba podotknúť, že pani Husáriková nezabudla na to, že je nedeľa a zúčastnila sa aj dopoludňajších Služieb Božích v miestnom kostole.

 

Oľga Zlochová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Miroslav Demák:
     September
     (Rómeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
...
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami
(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články