Výstava v Senici

V období od 15. marca do 6. apríla je v Záhorskom osvetovom stredisku inštalovaná výstava obrazov Evy Husárikovej z Kovačice. Patronát nad výstavou prevzal Trnavský samosprávny kraj v spolupráci so ZOS Senica a Evanjelickým a.v. cirkevným zborom v Senici. Vernisáž sa uskutočnila v nedeľu 15. marca za prítomnosti maliarky a jej syna Jána, ktorý sa taktiež venuje maľovaniu a do výstavy prispel niekoľkými svojimi obrazmi. V úvode domáci evanjelický farár Juraj Šefčík priblížil osobnosť maliarky, pričom pripomenul lásku k maľovaniu už od jej dievčenských rokov.

 

Výstava v Senici

 

Výstava v Senici

 

Výstava v Senici

 

V súčasnosti je Eva Husáriková členkou kovačickej galérie insitného umenia. Svoje diela vystavuje v mnohých krajinách, najčastejšie však na Slovensku, v krajine svojich predkov, kde je táto výstava už pätnásta v poradí. To, že záujem o jej prekrásne obrazy a obrázky je neutíchajúci, svedčí aj skutočnosť, že už počas vernisáže boli takmer všetky obrazy rezervovaná, teda prakticky predané a po skončení výstavy si ich milovníci umenia zo Senice a okolia s radosťou odnesúdo svojich domov.

 

Výstava v Senici

 

Výstava v Senici

 

Popoludnie spestril svojim vystúpením komorný zbor pri Evanjelickom cirkevnom zbore Senica, kde zaujala predovšetkým zhudobnená báseň Ivana Krasku Otcova roľa.

 

Výstava v Senici

 

Výstava v Senici

 

Treba podotknúť, že pani Husáriková nezabudla na to, že je nedeľa a zúčastnila sa aj dopoludňajších Služieb Božích v miestnom kostole.

 

Oľga Zlochová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články