Jarné upratovanie

Prišla jar, prebúdza sa život. Na zemi i v zemi. Hurá! Jar postaví na nohy všetko a všetkých. Od malých múch, ktoré sa dnes vo veľkom počte vyhrievali na jarnom slnku, po veľké medvede, ktoré sa prebrali zo zimného spánku. Zobúdzajú sa aj rastliny a v človeku sa budí nová energia. Tá snáď bola aj vzpruhou účastníkom dnešných akcií rovnania ciest či jarného upratovania, ktorí svoj voľný čas obetovali pre všeobecné dobro. V Báčskom Petrovci upratovanie zorganizovalo Ekologické hnutie Zelení Petrovec. Báčskopetrovská obec a MS Báčsky Petrovec akciu podporili mechanizáciou a sadenicami stromčekov. Vyhrnúť rukávy sa nelenilo niektorým spolkárom a členom združení, tiež žiakom ako aj uvedomelým občanom, ktorí ráno prišli do Spolku žien, odkiaľ akcia štartovala.

 

Jarné upratovanie

 

Jarné upratovanie

 

Jarné upratovanie

 

Jarné upratovanie

 

Akcia sa zorganizovala v dnešný Medzinárodný deň lesov a v ústrety zajtrajšiemu Svetovému dňu vody a mala za cieľ prispieť k aktívnemu šíreniu posolstiev týchto dní a významu lesov a vody v živote človeka.

 

Jarné upratovanie

 

Jarné upratovanie

 

Jarné upratovanie

 

Jarné upratovanie

 

Lesy zvyšujú vlhkosť vzduchu, tvoria prírodnú zábranu proti vetru, zmierňujú teplo, mráz i sucho, filtrujú vzduch, čistia vodu – jednoducho sú nenahraditeľné, a preto ich musíme chrániť.

 

Jarné upratovanie

 

Jarné upratovanie

 

Jarné upratovanie

 

Jarné upratovanie

 

Všetko živé potrebuje vodu - ľudia, zvieratá i rastliny. Voda je dôležitejšia ako jedlo - väčšina ľudí môže prežiť 50 - 60 dní bez jedla, ale len 5 - 10 dní bez vody. Asi 2/3 nášho tela tvorí voda. Každý deň jej potrebujeme viac ako 2 litre.

 

Profesor biológie a environmentalista Andrej Medveď  sa snaží nielen u detí  pestovať ekologické povedomie

 

Profesor biológie a environmentalista Andrej Medveď sa snaží nielen u detí pestovať ekologické povedomie

 

Ekologické hnutie Zelení Obce Báčsky Petrovec v ústrety týmto významným dátumom vo štvrtok, 19. marca v miestnostiach Turistickej organizácie v Báčskom Petrovci usporiadalo prednášku s dielňou a filmom o recyklovaní odpadu. Prednášateľom bol profesor biológie na petrovskej základnej škole Andrej Medveď. Názorne poukázal na silné znečistenie prírody a vody a v tom kontexte na nevyhnutnosť recyklácie, ktorou sa zabrzdí ohromná produkcia odpadu. Škoda len, že sa neveľmi snažíme pestovať si svoje ekologické povedomie.

 

 Málopočetní účastníci dielne

 

Málopočetní účastníci dielne, uvedomujúc si katastrofálne následky nadmerného použitia igelitových PVC tašiek, položili otázku, či by bolo možné na úrovni obce zakázať ich použitie a chrániť si tak svoje životné prostredie.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články