Súťaže žien v umeleckom prednese

Koniec marca už osem rokov v našich spolkoch a združeniach žien prináša aj kultúrno-spoločenské podujatie na ktorom sa stretajú milovníčky krásnej slovenskej poézie alebo prózy. Najprv sa konajú regionálne a potom aj spoločná finálová súťaž, na ktorej súťažia víťazky regionálnych stretnutí. Kým o regionálnu súťaž pre Banát záujem bol chvályhodný, v Srieme nebol žiadny a záujem o regionálnu súťaž pre Báčku tohto roku rapídne klesol.

 

Súťaže žien v umeleckom prednese

 

Organizáciu súťaže pre báčske spolky mal už tretí raz po sebe hložiansky spolok žien Slovenka, ktorý ju usporiadal v pondelok 30. marca. Ide o prvý ročník regionálneho stretnutia recitátoriek na ktorom súťažilo iba päť žien. Na večierku sa úvodom prihovorila predsedníčka hostiteľského spolku Slovenka z Hložian Viera Miškovicová. Poukázala na malý záujem o súťaž a poznamenala, že túto problematiku budú rozoberať na zasadnutí Asociácie slovenských spolkov žien /organizácie, ktorá zastrešuje toto podujatie/. V. Miškovicová vyzdvihla, že okrem odchodu najúspešnejších žien v umeleckom prednese na celosvetový festival Vansová Lomnička do Banskej Bystrice, črtá sa odchod na rovnaké podujatie aj do Starej Ľubovne. Večierok moderovala a prvýkrát nesúťažila od založenia súťaže hložianska spolkárka Miriam Murtínová, inak ovenčená uznaniami a nositeľka všetkých troch pásiem Vansovej Lomničky na Slovensku. Mimo konkurencie iba predviedla úryvok z diela V. Hronca Dom na konci ulice.

Tohto roku na súťaži účinkovali predstaviteľky z kysáčskeho spolku žien , zo spolku žien Matkino srdce z Lalite a domáce súťažiace z Hložian. Súťažilo sa v 3 kategóriách. V kategórii prednesu prózy od 16 až 25 rokov súťažila skúsená mladá recitátorka M. Bažaľová. Od Ž. Prevera recitovala báseň Čakaj ma pod bresťom. Postúpila ďalej do finále. V kategórii poézie ženy nad 25 rokov súťažili A. Asodiová (J. Labáth Hodina prírodopisu ), A. Hrnčiarová (S. Chalupka Turčín Poničan) z Lalite a M. Chrťanová (J. Labáth Jesenná krajina ) z Kysáča, ktorá postúpila do finále. V kategórii prózy nad 25 rokov súťažili: J.Č. Galambošová, predniesla úryvok z diela J. Čajaka Dejepis Slovákov a tiež už uvedená A. Hrnčiarová, ktorá predniesla aj od J. Čajaka ml. úryvok z diela Zypa Cupák a podľa rozhodnutia posudzovacej poroty postúpila v tejto kategórii do finále.

 

Súťaže žien v umeleckom prednese

 

Prednesy hodnotila posudzovacia komisia v zložení: A.Boldocká Grbićová – členka, M. Pavčoková – členka a E. Hložanová predsedníčka poroty. Prihovorila sa účinkujúcim a prítomným takto: Veľká vďaka patrí ženám, účastníčkam tejto súťaže v prednese poézie a prόzy pre územie Báčky. Chceme nanajvýš pochváliť ochotu týchto žien, ktoré sa osmelili predniesť umelecké slovo verejne, čo nie je malá vec, že venovali voľné chvíle pre túto šľachetnú vec, hoci nie až tak populárnu a ľahkú. Vieme, že pre výstižný prednes je potrebné najprv vybrať si dobrý text, či je to báseň, či prozaický text, aby bol blízky recitátorke a aby súčasne oslovil aj publikum. A nie každý umelecký text je aj na recitovanie.

Ďakujeme účastníčkam za umelecké zážitky, že popularizujú nevyčerpateľný poklad slovenskej literatúry, utužujú lásku k nej, a tak sa aj jej život predlžuje. Nech je to tak čo dlhšie, nech ešte veľa rokov táto súťaž žije. Priali by sme si, aby členky Spolkov žien neznechutili všelijaké tuzemské ľudské nekorektnosti, či nedokonalosti, ale aby sa riadili svojim svedomím, svojou láskou k umeleckému slovu, k verejnému prednesu. Veď takéto stretnutia zušľachťujú dušu, robia nás lepšími, citlivejšími, zhovievavejšími a dúfame, dajú vzpruhu k ďalšej práci.

Túto súťaž považujeme aj za svojrázne pokračovanie námahy učiteľov a profesorov na základných a stredných školách, ktorí roky chystajú žiakov na recitačné súťaže. Doprajme si, aby sa ich práca nezastavila ukončením školy žiakov, aby bývalí žiaci recitátori mali ešte šance verejne vystupovať. Ale nielen ony, ale aj takí, ktorí nikdy nerecitovali, prečo nie? Doprajme si, aby sa na takýto spôsob popularizoval prednes umeleckej prόzy a poézie na radosť všetkých nás.

 

Súťaže žien v umeleckom prednese

 

Regionálna súťaž pre Banát prebiehala po prvýkrát v Hajdušici. Ich predstaviteľka D. Vŕbová vlani tiež bola nanajvýš pozitívne ocenená na V. Lomničke na Slovensku a dôstojne prezentovala tunajších Slovákov takže tohto roku sa tiež pričinili v organizácii tohto podujatia. Večierok v poslednú marcovú nedeľu usporiadal spolok žien Oko, za pomoci tamojšieho MOMS-u a KUS-u Bratstvo. Záujem bol chvályhodný. Prišlo súťažiť až dvanásť recitátoriek.

Po regionálnej súťaži v Banáte do finále postúpili:

v kategórii prednes poézie do 25 rokov Alexandra Čížiková z Kovačice. Predniesla báseň Čarovná píšťalka od Márie Ďuríčkovej. V kategórii nad 25 rokov a staršie v prednese poézie na finálovú súťaž postúpila: Katarína Petrášová z Padiny. Predstavila sa básňou Starenka autora Valentína Beniaka. V prednese prózy v kategórii do 25 rokov postúpila Iveta Galasová z Padiny. Predniesla úryvok z diela Kláry Jarunkovej Jediná. V kategórii nad 25 rokov v prednese prózy vo finále bude súťažiť aj Anna Urbanová z Jánošíka, ktorá predviedla úryvok z diela Babička od Boženy Nemcovej.

Posudzovacia komisia pracovala v zložení: Katarína Stanová, Milka Petrovičová a Tatiana Nemetová.

Finálová súťaž žien recitátoriek v umeleckom prednese poézie a prózy bude v Báčskom Petrovci polovicou apríla v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien.

 

J.Č.G-ová

foto: SŽ Slovenka,V.M.

Komentárov  

+2 #1 RE: Súťaže žien v umeleckom predneseSlovenka 2015-04-23 23:08
V nedeľu 19.apríla prebiehala finálová súťaž žien recitátoriek v prednese poézie a prózy.
Ďalej na medzinárodnú súťaž Vansová Lomnička do B. Bystrice na Slovensku postúpili Anna Hrnčiarová z Lalite a Milina Chrťanová z Kysáča.
To čo je novinkou účinkujúce pôjdu aj na rovnomennú súťaž do St. Ľobovne v októbri a to Monika Bažaľová z Hložian a Iveta Galasová z Padiny.

Spolok Žien Slovenka
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články