Konfirmácia 2015

Za nami je 2. nedeľa po Veľkej noci a pred nami tretia. V tomto poveľkonočnom období v našich kostoloch bývajú konfirmácie, ktoré prebiehajú do Sviatku Svätej Trojice. Týmto sviatkom sa uzatvára slávnostná časť cirkevného roka a končia sa aj konfirmačné slávnosti. V tomto roku to bude 31. mája.

Dátum konfirmácie si určujú cirkevné zbory a mnohé si zvolili 1. nedeľu po Veľkej noci: Petrovec, Selenča, Kysáč, Silbaš, Laliť, Aradáč, Hajdušica, Padina, Boľovce, Erdevík, Šíd... v Kulpíne sa konfirmácia koná v 2. nedeľu po Veľkej noci, v Lugu v 3. nedeľu po Veľkej noci, v Kovačici II v 4. nedeľu po Veľkej noci, v Starej Pazove v nedeľu pred 1. májom, vo Vojlovici v prvú májovú nedeľu, v Hložanoch v druhú májovú nedeľu, v Kovačici I a v Jánošíku v nedeľu po Vstúpení v Báčskej Palanke a Bajši v 1. slávnosť svätodušnú, v Bielom Blate a v Slankamenských vinohradoch na sviatok Svätej Trojice... inde aj príležitostne.

 

V Báčskom Petrovci v prvú nedeľu po Veľkej noci, ďalšia generácia - spolu 50 konfirmandov pristúpila k obnoveniu krstnej zmluvy. Na pamiatku sa vyfotografovali s farárom a kantorom v petrovskom cirkevnom zbore Vladislavom Ivičakom a Pavlom Očovejim (Foto Miroslav Belička)

 

V Báčskom Petrovci v prvú nedeľu po Veľkej noci, ďalšia generácia - spolu 50 konfirmandov pristúpila k obnoveniu krstnej zmluvy. Na pamiatku sa vyfotografovali s farárom a kantorom v petrovskom cirkevnom zbore Vladislavom Ivičakom a Pavlom Očovejim (Foto Miroslav Belička)

 

V prvú nedeľu po Veľkej noci v Kysáč krstnú zmluvu potvrdilo 36 konfirmandov. Na fotografii so zborovým farárom Ondrejom Marčokom, ktorý ich konfirmačnými skúškami viedol (Foto Ondrej Benka)

 

V prvú nedeľu po Veľkej noci v Kysáč krstnú zmluvu potvrdilo 36 konfirmandov. Na fotografii so zborovým farárom Ondrejom Marčokom, ktorý ich konfirmačnými skúškami viedol (Foto Ondrej Benka)

 

Aj v Erdevíku sa konfirmácia konala v 1. nedeľu po Veľkej noci - 12. apríla a konfirmovaných bolo 9 detí. Vyfotografovali sa spolu s domácim Farárom Jánom Vidom

 

V Lugu sa konfirmácia koná iba príležitostne a v tomto roku 19. apríla bolo konfirmovaných až 9 detí. Vyfotografovali sa spolu s farárom-administrátorom Jánom Vidom

 

Desať nových dospelých členov silbašského cirkevného zboru potvrdilo svoju krstnú zmluvu a prvýkrát prijalo velebnú sviatos ť Večere Pánovej 12. apríla 2015. Do zboru ich voviedla Jasmina Kotasová – Medveďová (Foto: Aleksandar Laćarak)

 

Desať nových dospelých členov silbašského cirkevného zboru potvrdilo svoju krstnú zmluvu a prvýkrát prijalo velebnú sviatos ť Večere Pánovej 12. apríla 2015. Do zboru ich voviedla Jasmina Kotasová – Medveďová (Foto: Aleksandar Laćarak)

 

V Padine konfirmácia tiež prebiehala v 1. nedeľu po Veľkej noci (Foto: Katarína Kovač)

 

V Padine konfirmácia tiež prebiehala v 1. nedeľu po Veľkej noci (Foto: Katarína Kovač)

 

V selenčskom evanjelickom CZ pribudlo 10 nových dospelých členov (Foto: Evanjelická cirkev a.v. Selenča)

 

V selenčskom evanjelickom CZ pribudlo 10 nových dospelých členov (Foto: Evanjelická cirkev a.v. Selenča)

 

V Kulpíne pri spovedi v 2. nedeľu po Veľkej noci svoju krstnú zmluvu potvrdilo 17 konfirmandov. Zvláštnosťou tohtoročnej konfirmačnej slávnosti, ktorú druhý rok viedol Jaroslav Javorník, bolo slávnostné rúcho konfirmandov (Foto: Marica Šimová)

 

V Kulpíne pri spovedi v 2. nedeľu po Veľkej noci svoju krstnú zmluvu potvrdilo 17 konfirmandov. Zvláštnosťou tohtoročnej konfirmačnej slávnosti, ktorú druhý rok viedol Jaroslav Javorník, bolo slávnostné rúcho konfirmandov (Foto: Marica Šimová)

 

V jednotlivých našich cirkevných zboroch sa konfirmácia nekoná každoročne. V niektorých prostrediach, pre malý počet konfirmandov, sa táto slávnosť organizuje iba každý druhý - tretí rok, alebo iba príležitostne.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články