Cantate 2015 v Kovačici

Spievajte Hospodinu novú pieseň, spievaj Hospodinu, celá zem! Spievajte Hospodinu, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň po deň! –Žalm 96 verš 1-2. Vo štvrtú nedeľu po Veľkej noci kovačickí veriaci, ako je to už tradične, oslávili nedeľu Cantate spoločnými nešpornými službami Božími.

 

Cantate 2015 v Kovačici

 

Cantate 2015 v Kovačici

 

Na včerajších popoludňajších nešporných službách Božích, cirkevníci oboch kovačických cirkevných zborov, Kovačica I a II, nábožnými piesňami spoločne oslavovali meno Božie. Na začiatku služieb, ktoré sa konali v chráme Božom, sa prihovorili a všetkých pozdravili Mgr. Pavel Sklenár, senior Banátskeho seniorátu SEAVC v Srbsku a farár cirkevného zboru Kovačica I a Mgr. Martin Bajza ,evanjelický farár cirkevného zboru Kovačica II.

 

Cantate 2015 v Kovačici

 

Cantate 2015 v Kovačici

 

Na službách meno Božie krásnym spevom oslavovali všetky cirkevné spevokoly. Presnejšie z cirkevného zboru Kovačica I: Zmiešaný spevokol, Ženský spevokol a Mládežnícky spevokol pod taktovkami zborových kantorov prof. Pavla Tomáša ml. a Jána Nemčeka a učiteľky hudby Alžbety Hriešikovej.

 

Cantate 2015 v Kovačici

 

Cantate 2015 v Kovačici

 

Z cirkevného zboru Kovačica II vystúpili: Starší zmiešaný spevokol, Ženský spevokol a Mladší zmiešaný spevokol pod taktovkami zborových kantorov: prof. Jána Dišpitera a Anky Zlochovej a učiteľa hudby Jána Marka.

 

Cantate 2015 v Kovačici

 

Cantate 2015 v Kovačici

 

Kázňou poslúžil pán senior Pavel Sklenár podľa Písma svätého (Ev J 13kap, 31-35verš). Podčiarkoval, že sa máme navzájom milovať a tým svedčiť, že sme kresťania ako to chcel Ježiš od svojich učeníkov. Na konci slávnostných spoločných nešporných služieb Božích sa obaja páni farári prihovorili a všetci prítomní sa rozišli podaním ruky v pokoji, s krásnym umeleckým a príjemným duchovným zážitkom.

 

Cantate 2015 v Kovačici

 

Cantate 2015 v Kovačici

 

Eva Nemčeková takto zhodnotila bohoslužby: "Krásne prežité nedeľné poobedie. Bolo to potešenie pre srdce a dušu, počúvať ten krásny spev všetkých našich spevokolov. Môžeme byť hrdí, že máme také kvalitné spevokoly a aj taký počet. Bolo by krásne aspoň jednu pesničku zaspievať všetci spolu..."

 

Ana-Andrea Holíková

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články