Novosadskí šafárikovci na oslavách v Nemecku

Na oslavách 20. výročia pôsobenia Slovenský spolok v Gomaringene v dňoch od 8.5.-12.5.2015 privítal jeden z najstarších spolkov vo Vojvodine, Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu. Galakoncert v rámci osláv prebiehal v sobotu 9. mája a niesol sa v znamení umeleckého príbehu sťahovania Slovákov do zahraničia, hľadania nového domova a neustáleho boja o zachovanie vlastnej identity.

 

Novosadskí šafárikovci na oslavách v Nemecku

 

Slovenský spolok e. V. v Gomaringene v Nemecku tohto roku oslavuje 20. výročie od založenia. Založený bol 21. mája 1995. Od začiatku svojho pôsobenia nemeckí Slováci zoskupujú vo svojom spolku Slovákov zo štátov bývalej Juhoslávie, ale aj zo Slovenska. Ich cieľom je organizovať rôzne kultúrne aktivity a vytvoriť podmienky na zachovávanie slovenskej identity a tradície prostredníctvom stretávania sa so svojimi rodákmi.

 

Výstava panelových fotografií autora Michala Madackého a z produkcie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

Výstava panelových fotografií autora Michala Madackého a z produkcie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

V galakoncerte, ktorí šafárikovci prichystali pre svojich nových priateľov odzneli tance zo Slovenska a z Vojvodiny (pod vedením Ivana Slávika), slovenské ľudové piesne v prednese sólistov z Padiny (Andrea Lomenová), Kovačice (Tatiana Jašková), zo Selenče (Anna Margareta Valentová) a zo Starej Pazovy (Michaela Kočišová s harmonikovým doprovodom Igora Žolnaja), tiež v prednese dievčenskej speváckej skupiny Šafárika, ktorú pripravila Tatiana Jašková. Orchester tiež pracoval v plnom zložení pod taktovkou Tatiany Jaškovej. Program moderovala Anna Margareta Valentová.

 

Moderátorka A.M.Valentová a predsede Slovenského spolku e. V. Martin Valovec

 

Moderátorka A.M.Valentová a predsede Slovenského spolku e. V. Martin Valovec

 

Tanečníci premiérne vystúpili aj s najnovšou choreografiou Drevorubači, autorov Ivana a Anny Valentovcov, s ktorou sa predstavia aj na Folklórnom festivale Tancuj, tancuj... v Hložanoch. Úvodom zazneli aj zvuky špecifického a jedinečného slovenského tradičného nástroja – fujary, v duete Ivana Slávika a Ivana Bagľaša.

 

Tanec z Podpoľania

 

Tanec z Podpoľania

 

Program svojou prítomnosťou poctili aj konzul Republiky Srbsko Božidar Vučurović, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, starosta Gomaringena Stefan Hes, predstavitelia Spolku Staropazovčanov z Bratislavy, skupina podunajských Švábov a iní.

 

Záber z víťaznej choreografie na FFTT 2014 Od konopí po rubáč autora Ivana Slávika

 

Záber z víťaznej choreografie na FFTT 2014 Od konopí po rubáč autora Ivana Slávika

 

Zo zájazdu šafárikovcov v Nemecku okrem nezabudnuteľných zážitkov existujú aj tlačové a video záznamy, ktoré spracovali zamestnanci slovenskej redakcie Rádio televízie Vojvodiny a Novinovo-vydavateľskej ustnovizne Hlas ľudu. Program odsledovalo aj Rádio Slovakia international z Bratislavy. Hostitelia si tiež priali svoje oslavy ukončiť tanečnou srbsko-slovenskou zábavou, o ktorú sa postaral Hot music band z Kovačice.

 

Dievčenská spevácka skupina Šafárika zaspievala dve zmesi slovenských ľudových piesní

 

Dievčenská spevácka skupina Šafárika zaspievala dve zmesi slovenských ľudových piesní

 

Podujatie spestrila aj výstava panelových fotografií autora Michala Madackého a z produkcie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Práve táto výstava potešila mnohých prítomných, lebo si mohli zaspomínať na svoje rodiská zvečnené na týchto fotografiách. Avšak na rodisko ich pripomenuli najmä naši šafárikovci, ktorí pochádzajú z rôznych slovenských osád z Vojvodiny. Stretli sa tak rodiny, kamaráti, známy..., ale aj zrodili nové priateľstvá.

 

Tanec Po myjavsky

 

Tanec Po myjavsky

 

Na záver programu, pred tým než zaznela (už takmer) hymna zahraničných Slovákov Po nábreží, sa predsedníčka Slovenského kultúrneho centra P.J.Šafárika z Nového Sadu Katarína Mosnáková Bagľašová srdečne poďakovala Slovenskému spolku za účasť na ich jubileju a za krásne privítanie, a odovzdala dary predsedovi Slovenského spolku e. V. v Gomaringene Martinovi Valovcovi a podpredsedovi Jánovi Turčanovi. Domáci zorganizovali pre členov Šafárika aj obhliadku mesta Stuttgart a Tübingen.

 

Na záver zaznela pieseň Po nábreží

 

Na záver zaznela pieseň Po nábreží

 

Slovenskému kulúrnemu centru P.J.Šafárika bude cťou tohto roku privítať Slovákov z Gomaringenu na jeho oslavy 95. výročia pôsobenia centra, na ktoré ich predsedníčka Katarína Mosnáková Bagľašová aj verejne pozvala.

 

Prihovorili sa aj predseda Slovenského spolku Martina Valovec a podpredseda Ján Turčan

 

Prihovorili sa aj predseda Slovenského spolku Martina Valovec a podpredseda Ján Turčan

 

Za toto podujatie a návštevu vďaka patrí Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Slovenskému spolku v Gomaringene, ktorí toto všetko finančne podporili.

 

Aneta Lomenová

Foto Juraj Bartoš

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články