Tretia božská osoba-Svätý Duch-Láska

Dnes svätíme druhý deň Svätodušných sviatkov, sviatkov Svätého Ducha. Svätý Duch - tretia osoba v Najsvätejšej Trojici (Otec, Syn, Duch Svätý) je vskutku nekonečná a nekončiaca láska. On, Duch Svätý, vnáša do srdca človeka lásku, lásku Božiu. To ja tá láska Boha v nás, ktorá nás dvíha a pomáha nám dosiahnúť náš celoživotný cieľ, našu spásu. Tieto sviatky, známe aj pod názvom Turíce, sú tretími výročitými sviatky cirkevného roka a rovnako ako Vianoce a Veľká noc, aj ony sa oslavujú dva dni. Dnes svätíme druhý deň tohto nanajvýš významného cirkevného sviatku a sviatku Cirkvi, keďže v tento deň ona bola zjavená svetu. Sväté písmo chápe Ducha Svätého ako tvorivú silu všetkého života.

 

 Jánošíky kostol vyzdobený pre Svätodušné sviatky (Foto Sladjan Daniel Srdić)

 

 Jánošíky kostol vyzdobený pre Svätodušné sviatky (Foto Sladjan Daniel Srdić)

 

Jánošíky kostol vyzdobený pre Svätodušné sviatky (Foto Sladjan Daniel Srdić)

 

Je to aj Sviatok Zoslania Ducha Svätého na nás, do nás, teda sviatok všetkých nás, ktorí máme Ducha, či dušu, či lásku. Slávi sa 50 dní po Veľkej noci. V deň Turíc bol Duch Svätý zjavený ako tretia božská osoba Svätej Trojice. V katolíckej cirkvi sa pri príležitosti sviatku Zoslania Ducha Svätého tradične konajú Svätodušné púte. V Evanjelickej cirkvi veriaci si pripomínajú skutočnosť, že Duch Svätý svojím príchodom, zbavil učeníkov strachu a pochybností a posilnil ich vo viere. V pravoslávnej cirkvi sa tento sviatok menuje Duhovi, Trojice alebo aj Pedesetnica a veriaci počas týchto sviatkov prinášajú do kostola sviežu zeleň, trávu a kvety.

 

Z včerajších služieb Božích z Jánošíka (Foto Marína Listmajerová)

 

Z včerajších služieb Božích z Jánošíka (Foto Marína Listmajerová)

 

Z včerajších služieb Božích z Jánošíka (Foto Marína Listmajerová)

 

„V troch cirkevných zboroch v Banáte (Padina, Kovačica, Jánošík) je zvykom na Turíce ozdobovať kostol ratolesťami topole alebo lipy, na ktoré sa vešajú malé a veľké ručníky ( kašmírové, hodvábne, vyšívané...). Tento zvyk symbolizuje starozákonnú prítomnosť Ducha Svätého, kde čítame v Prevej knihe Mojžišovej, že Adam a Eva pocítili Božiu prítomnosť v šelesti lístia na stromoch v podobe vánku... Na ratolesti sa voľakedy vešali sviatočné ručníky, ktoré ženy nosili len do kostola a na sviatky, aby boli posvätené rovnako ako aj hlavy žien, ktoré ony ozdobovali. To malo krásnu symboliku v snahe žien posväcovať svoje mysle v Duchu Svätom a vždy mať na mysli, že je Svätý Boh nad nami. Na kazateľnici vždy vysel veľký hodvábny ručník tej snúbenky, ktorej svadba mala byt najbližšie po Turícach. Okrem šatiek, do kostola si dievky nosili aj vyšívané ručníčky, ktoré neskoršie dávali mládencom pri zásnubách..." – takto vysvetľuje tento zvyk, s ktorým sa možno stretnúť aj v Maďarsku a na Slovensku, jánošícky farár Sladjan Daniel Srdić.

 

Veriaci v cirkevnom zbore Kovačica II vyzdobili chrám Boží konármi z topole a farebnými ručníkmi (Foto: Ana-Andrea Holiková)

 

Veriaci v cirkevnom zbore Kovačica II vyzdobili chrám Boží konármi z topole a farebnými ručníkmi (Foto: Ana-Andrea Holiková)

 

Veriaci v cirkevnom zbore Kovačica II vyzdobili chrám Boží konármi z topole a farebnými ručníkmi (Foto: Ana-Andrea Holiková)

 

Známych je sedem darov Ducha Svätého, a to - Dar múdrosti, Dar rozumu, Dar rady, Dar sily, Dar poznania, Dar nábožnosti a Dar bázne Božej. K symbolom Ducha Svätého patrí najmä voda, ktorá naznačuje jeho pôsobenie pri krste, a oheň, symbolizujúci jeho pretrvávajúcu silu a tiež oblak a svetlo. Až neskôr sa tradičným symbolom Ducha Svätého stala holubica.

S Turícami súvisia viaceré ľudové tradície a pranostiky. Podľa nich, ľudí tešili jasné a slnečné Svätodušné sviatky, lebo dávali nádej v hojnosť úrody. Naopak, mokré Turíce vzbudzovali obavy z ohrozenia kvality sena i obilia.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články