Zlatý selenčský orchestrík

Orchester ZŠ Jána Kollára zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho v sobotu 30. mája v Lazarevci potvrdil svoju vysokú kvalitu – získal prvú cenu a 96 bodov na 16. Republikovej súťaži orchestrov základných škôl. Selenčskí žiaci na republikovú súťaž postúpili ako víťazi 54. Hudobného festivalu detí Vojvodiny, ktorý prebiehal 17. mája v Báčskej Topole. Z našich slovenských orchestrov, do Lazarevca sa dostali aj kovačickí žiaci, ktorí súťažili v nedeľu a tiež získali prvú cenu a 90 bodov. Okrem orchestrov, v Lazarevci prebiehala aj 25. Republiková súťaž chórov, na ktorej kovačickí a petrovskí žiaci, získali dve druhé ceny – oba žiacke chóry boli ocenené s 80 bodmi, kým padinskí chóristi si vyspievali tretiu cenu a 70 bodov. Blahoželáme!

 

Selenčský žiacky orchester na republikovej súťaži v Lazarevci

 

Selenčský žiacky orchester na republikovej súťaži v Lazarevci

 

Hudobný festival detí Vojvodiny v prvý deň, kedy súťažili chóry a orchestre, zhromaždil v Báčskej Topole zo 750 účinkujúcich. Ide o chóry a orchestre základných škôl a kultúrno-umeleckých spolkov, ktoré na vojvodinskú súťaž postúpili z regionálnych festivalov a prehliadok z 15 vojvodinských miest. Usporiadateľom podujatia bol Ústav pre kultúru Vojvodiny, Zväz ochotníkov Vojvodiny ako aj Srbské kultúrne stredisko Vuka Karadžića Báčska Topola.

 

Na pokrajinskej súťaži selenčský žiacky orchester odmenili  zlatou medailou

 

Na pokrajinskej súťaži selenčský žiacky orchester odmenili zlatou medailou

 

Selenčania si v Báčskej Topole vybojovali zlato, keďže získali maximálnych 100 bodov. Taký počet bodov znamená, že je vo svojej kategórii tento orchester perfektný. Na odbornú porotu zapôsobili kvalitou dokonalého predvedenia, ale iste aj počtom členov orchestra, ktorých je toho času 16. S takým veľkým orchestrom sa nemôžu pochváliť ani omnoho väčšie školy. V selenčskom orchestríku majú až jedenásť nádejných huslistov. Orchester má aj cimbalistu, čo je tiež chváli hodné a rovnako dôležité, keďže v radoch vojvodinských Slovákov o cimbalistov vždy bola núdza.

 

Selenčskí žiaci so svojim profesorom hudby Jurajom Súdim v Lazarevci (Foto: Soňa Medovarská)

 

Selenčskí žiaci so svojim profesorom hudby Jurajom Súdim v Lazarevci (Foto: Soňa Medovarská)

 

Po tejto svojráznej zlatej korune pre všetky vložené snahy, profesor hudobnej kultúry na ZŠ Jána Kollára v Selenči a dirigent žiackeho orchestra PaedDr. Juraj Súdi hovorí: „Je to vlastne nielen moja, ale tímová rodinná práca. Pomáhajú mi v nej manželka Renáta, ktorá je organizačnou oporou, ale i naše deti Lenka a Jurko. Oni pracujú s niektorými huslistami, ale aj s celým orchestrom, ladia husle, sú pravou a ľavou rukou pri nácviku, ako aj v príprave notového materiálu a úprav... " hovorí s hrdosťou hlava rodiny Juraj Súdi a dodáva, že je radosť z tejto práce omnoho dôležitejšia od odmien.

 

Eleonóra, Juraj a Juraj junior Súdiovci (Foto Martin Pucovský)

 

Leonóra, Juraj a Juraj junior Súdiovci (Foto Martin Pucovský)

 

So svojou radosťou z tohto veľkého úspechu členovia žiackeho orchestra ZŠ Jána Kollára zo Selenče sa chcú podeliť so spoluobčanmi, školákmi ako aj milovníkmi hudby z iných osád. Srdečne pozývajú na nedeľný koncert. Potešia sa každej návšteve.

 

Zlatý selenčský orchestrík

 

Treba im preukázať úctu. Zaslúžili si ju.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články