Nijaká tma nie je dosť temná

V piatok 29. mája podvečer hlahol zvonov pozýval širokú verejnosť do evanjelického kostola na tohtoročnú Noc kostolov, ktorá sa v tomto roku organizovala pod sloganom: Nijaká tma nie je dosť temná/Noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo. Senický CZ patrí medzi zbory, ktoré sa pravidelne zapájajú do tejto aktivity a tak bolo aj teraz pre všetkých prichádzajúcich prichystané duchovné posolstvo. Po modlitbe a krátkom úvodnom príhovore domáceho brata farára Juraja Šefčíka sa prihovoril prvý hosť. Bol ním jeden z popredných hudobníkov v oblasti organovej hudby Janko Siroma, Slovák zo srbskej Kovačice.

 

Nijaká tma nie je dosť temná

 

Nijaká tma nie je dosť temná

 

Nijaká tma nie je dosť temná

 

Janko Siroma najskôr rozprával o organe ako o hudobnom nástroji, pričom prekvapil napríklad tým, že organ bol pôvodne ženský hudobný nástroj a vo svojich začiatkoch slúžil výhradne na svetské účely. Do kostolov sa dostal podstatne neskôr. Tiež pripomenul, že organ v Senici je vzácny a patrí do juhonemeckej organovej kultúry. Pravdaže nielen rozprával o organe a organovej hudbe, ale predovšetkým hral. Skladby klasikov z rôznych období, rôzne žánre i melódie, ale všetky boli zahraté s obrovským citom a zneli prekrásne. Okrem svojho prvého hudobného bloku hral organové prelúdiá i medzi jednotlivými vystúpeniami.

 

Nijaká tma nie je dosť temná

 

Nijaká tma nie je dosť temná

 

Nijaká tma nie je dosť temná

 

So svojím hudobno-dramatickým pásmom sa predstavili domáce deti z detskej besiedky a niekoľko piesní zaspievali aj dievčatá zo susedného Sobotišťa. Veľmi nevšedné a doteraz aj celkom neznáme bolo vystúpenie 11-člennej skupiny Zvonkohra z Košarísk a Priepasného. Sestra farárka Zuzana Durcová z Košarísk prítomným predstavila túto skupinu, ktorá pôsobí v ich cirkevnom zbore a je jedinou svojho druhu na Slovensku. Jej členovia sú vo veku od 10 do 26 rokov. Pracujú pod vedením svojho dirigenta Vladimíra Húsku. Ich nádherné predstavenie sledovali prítomní so zatajeným dychom. Nikto si vôbec nedokázal predstaviť, že zvončeky v rukách mladých ľudí dokážu vytvoriť také očarujúce melódie.

 

Nijaká tma nie je dosť temná

 

Nijaká tma nie je dosť temná

 

Bohatý program večera pokračoval veľmi zaujímavou prednáškou br. farára Ľubomíra Batku st., v ktorej sa vrátil o 600 rokov späť ku koncilu v Kostnici a k významnej osobnosti majstra Jána Husa. Skutočne hodnoverne, s veľkým zanietením rozviedol poznanie Pravda víťazí.

 

Nijaká tma nie je dosť temná

 

Nijaká tma nie je dosť temná

 

Súčasťou spoločného stretnutia bolo aj posolstvo „Slovo a piesne", ktoré do kostola priniesla hudobná skupina z Apoštolskej cirkvi. Títo mladí ľudia sú našej cirkevnej verejnosti známi už z niekoľkých predchádzajúcich vystúpení.

Pred záverečným slovom a modlitbou tohtoročnej Noci kostolov v Senici bol premietnutý dokumentárny film Pod ochranou Žerotínů.

 

Oľga Zlochová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články