Patriarcha Georgije Branković a jeho doba

Monografia Patriarcha Georgije Branković a jeho doba 1890-1907 (Патријарх Георгије Бранковић и његово доба1890-1907) autora Dr Gorana Vasina vyšla na sklonku roka 2014 a predstavuje vzácne svedectvo o patriarchovi Srbskej pravoslávnej cirkvi Đorđemu Brankovićovi narodenom v Kulpíne. Profesor na Filozofickej fakulte Goran Vasin svoju magisterskú prácu venoval tomuto najvyššiemu hodnostárovi Srbskej pravoslávnej cirkvi, ktorý zanechal hlbokú stopu nielen v cirkevných dejinách, lež aj v dejinách srbského školstva ako aj spoločensko-politického života. G. Branković viedol SPC 17 rokov, bol veľkým dobrodincom a výrazne poznačil obdobie 1890-1907, ktoré bolo „jeho" dobou.

 

Patriarcha Georgije Branković a jeho doba

 

Georgije Branković - patriarcha Srbskej pravoslávnej cirkvi (SPC) – narodil sa v Kulpíne vo farárskej rodine 13. marca 1830. Đorđe (neskôr Georgije) Branković v Kulpíne získal základné vzdelanie a ďalej sa venúva teológii. V cirkevnej hierarchii rýchlo postupuje a v roku 1890 bol zvolený za srbského patriarchu. Ako hlava cirkvi urobil veľmi veľa pre SPC ale aj pre spoločensko-politický život v krajine a významne pozdvihol školstvo a kultúru. V Sriemskych Karlovciach vybudoval najvýznamnejšie a architektonicky najkrajšie budovy za čo nemalé prostriedky vyčlenil z vlastného vrecka. Finančne pomohol rekonštrukciu vyše 200 chrámov a prispel aj na úpravu fruškohorských kláštorov. Bol nezištný dobrodinec a pomáhal i školy a chudobné rodiny. Aktívne účinkoval tiež aj v politickom živote. Bol vysoko postavenou osobnosťou strany Svetozara Miletićovej. V tom čase boli silné väzby srbskej a slovenskej politickej elity, ktorá vynachádzala modality čo lepšieho fungovania v Habsburskej monarchii. Do toho bol ako člen Miletićovej strany priamo zapojený farár Đorđe Branković. Idea panslavizmu bola veľmi aktuálna, spolupráca Slovanov bola výrazná a keďže Đorđe Branković odrastal v zmiešanom prostredí, kde v zhode žili Srbi a Slováci, bojoval za ich spoločné práva.

 

Bustu Georgija Brankovića vypracoval akademický maliar Đorđe Lazić Ťapša a v kulpínskom parku v aleji velikánov sa nachádza od roku 2013

 

Bustu Georgija Brankovića vypracoval akademický maliar Đorđe Lazić Ťapša a v kulpínskom parku v aleji velikánov sa nachádza od roku 2013

 

Georgije Branković umrel v roku 1907, čo znamená, že v čele Srbskej pravoslávnej cirkvi stál 17 rokov. Ako patriarcha navštívil Kulpín 5. augusta roku 1892 a pri tej príležitosti venoval Srbskej pravoslávnej škole 30 jutár pôdy a pričinil sa o vybudovanie srbskej dievčenskej školy.

 

Dr Goran Vasin

 

Dr Goran Vasin

 

Kniha Patriarcha Georgije Branković a jeho doba 1890-1907 je vskutku nepatrne doplnená magisterská práca Gorana Vasina. Má 345 strán, väzba tvrdá, písmo cyrilkové. Vyšla v edícii Odborné monografie ako 3 kniha roku 2014.Vydavateľ: Malo istorijsko društvo Novi Sad.

Vytlačila HL print Báčsky Petrovec v náklade 500 kusov. Vydanie knihy umožnila Mestská správa pre kultúru Nový Sad.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články