44. Stretnutie pod lipami

Toto tradičné literárno - výtvarné podujatie mladých, začínajúcich autorov, ktorí svoje práce uverejňujú v rubrike Rozlety mládežníckeho časopisu Vzlet, dnes usporiadali pod lipami na nádvorí petrovského gymnázia. Na ňom Cenu Rozletov za rok 2014 udelili Jane Domoniovej z Kysáča a cenu za najúspešnejšie výtvarné práce zverejnené vo Vzlete získala Sandra Živkovićová zo Starej Pazovy. V rámci tohtoročného Stretnutia pod lipami usporiadaná bola výstava výtvarných prác, nevystal prednes poézie mladých autorov, rozhovor s hostkou poetkou Vierou Benkovou a program uzavreli hudobné body. Účastníci si pripomenuli aj 90. výročie gymnaziálneho samovzdelávacieho krúžku Sládkovič a 200 rokov od narodenia kodifikátora spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra.

 

Sandra Živkovićová a Jana Domoniová

 

Sandra Živkovićová a Jana Domoniová

 

Účastníci 44. Stretnutia pod lipami

 

Účastníci 44. Stretnutia pod lipami

 

Na husliach zahrala Marína Cerovská a program moderovali Ivan Kováč a Martina Benková

 

Na husliach zahrala Marína Cerovská a program moderovali Ivan Kováč a Martina Benková

 

Šéfredaktor Vzletu Stevan Lenhart privítal prítomných v mene Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu a mládežníckeho časopisu Vzlet

 

Šéfredaktor Vzletu Stevan Lenhart privítal prítomných v mene Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu a mládežníckeho časopisu Vzlet

 

„Prvé stretnutie pod lipami bolo tu v Petrovci roku 1972, tu sa to všetko začalo. V Petrovci sme boli aj pred štyrmi rokmi a znova sme tu aj preto, že sú tu aj členovia krúžku Sládkovič, ktorému gratulujem k 90. výročiu, " povedal Stevan Lenhart a dodal, že so sládkovičovcí majú dlhoročnú úspešnú spoluprácu. O jubileu, 90-ročnici krúžku Sládkovič, ktorý trasoval spisovateľskú cestu početným našim popredným spisovateľom a o jeho rovnomennom časopise, ročenke, ktorá na škole vychádza od roku 1975, text prečítal gymnazista Vladimír Zima z Kulpína.

 

Krásnym slovom sa prihovorila Elena Vršková

 

Krásnym slovom sa prihovorila Elena Vršková

 

Správca gymnaziálneho žiackeho domova Ondrej Koroš sa prihovoril v mene hostiteľa podujatia, Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom. „ Ak pod lipami, tak tuná, lebo nepoznám miesto, kde by bolo viac líp na jeden štvorcový meter ako tuná," zdôraznil O. Koroš a mladým autorom zaželal, aby ich tvorivosť neopúšťala a múzy počúvali.

 

44. Stretnutie pod lipami

 

„To prvé stretnutie bolo tiež tuná na gymnáziu, ibaže nebolo tu pod lipami ale v slávnostnej sieni a ja som bola jeho účastníčkou, neskôr aj organizátorkou," povedala predsedníčka MSS a predsedníčka Výkonného výboru NRSNM Katarína Melegová-Melichová a skonštatovala, že sa investovať do písania, do výtvarného umenia oplatí.

 

V zaľúbenosti začala tvoriť a v zaľúbenosti  a tvorbe pokračuje aj dnes. Vyznala sa  spisovateľka Viera Benková, s ktorou sa rozprávala spolupracovníčka Vzletu a bývalá laureátka Rozletov Andreja Speváková

 

V zaľúbenosti začala tvoriť a v zaľúbenosti a tvorbe pokračuje aj dnes. Vyznala sa spisovateľka Viera Benková, s ktorou sa rozprávala spolupracovníčka Vzletu a bývalá laureátka Rozletov Andrea Speváková

 

„Láska k tvorbe musí prejsť cez pekelné muky, ale ak to máte v sebe, tak to treba pestovať, nepokľaknúť pred kritickými slovami a tvrdo na sebe pracovať", povedala V. Benková, ktorá aj na tomto stretnutí a takýmto spôsobom chcela povzbudiť mladých, nádejných autorov.

 

44. Stretnutie pod lipami

 

Vlastné práce prečítali Kysáčanky Jana Domoniová a Denisa Miháľová

 

Vlastné práce prečítali Kysáčanky Jana Domoniová a Denisa Miháľová

 

Jana Domoniová sa predstavila so svojou básňou Ty a ja, za ktorú získali Cenu Rozletov.

 

Ty a ja

Ty a ja,
ako vírus siete,
vždy znova,
tkáme vlastnú pavučinu

Ty,
pomocou dokonalého tieňa,
správneho uhla
veľkosti objektívu.

Pomocou clony,
svetelného regulovania
ostrosti,
potrebného sekvenovania.

Ja,
pomocou suchého papiera,
správneho čítania
a nesprávneho seriálu.

Pomocou zakázaných dejín,
Hlúpeho pritakávania,
Pomocou stopy,
Preceneného usmievania.

Ty a ja –
perpetum mobile.

 

Túto a iné rozletovské básne si možno prečítať TU:
http://issuu.com/nvu_hlas_ludu/docs/vzlet03_2015_200

 

V programe účinkovali aj sládkovičiari Nataša Hašková a Ivan Kováč...

 

V programe účinkovali aj sládkovičiari Nataša Hašková a Ivan Kováč...

 

...ako aj recitátorky Mária Galasová a Iveta Galasová - nositeľka Zlatého diplomu na pokrajinskej súťaži recitátorov

 

...ako aj recitátorky Mária Galasová a Iveta Galasová - nositeľka Zlatého diplomu na pokrajinskej súťaži recitátorov

 

Tatiana Krížová zo Selenče, Jana Sľúková z Kulpína, Daniel Strakúšek a Tatiana Bírešová z Kovačice prečítali z vlastnej tvorby

 

Tatiana Krížová zo Selenče, Jana Sľúková z Kulpína, Daniel Strakúšek a Tatiana Bírešová z Kovačice prečítali z vlastnej tvorby

 

Autori z Padiny do Rozletov prispievajú plnohodnotne: Vlastimír Povolný, Rebeka Majdlíková a Martina Valentová

 

Autori z Padiny do Rozletov prispievajú plnohodnotne: Vlastimír Povolný, Rebeka Majdlíková a Martina Valentová

 

44. Stretnutie pod lipami

 

Výtvarné práce zverejnené v Rozletoch hodnotila komisia Michal Ďurovka (predseda), Daniela Triašková a Stevan Lenhart. „V 44. ročníku Rozletov svoje výtvarné práce zverejnilo až 8 autorov, čo predstavuje rekord. Všetci autori vynikli originalitou, takže si všetci zaslúžili obdiv," poznamenal Michal Ďurovka.

 

44. Stretnutie pod lipami

 

Sandra Živkovićová zo Starej Pazovy najnovšie maľuje temperou

 

Sandra Živkovićová zo Starej Pazovy najnovšie maľuje temperou

 

Literárnu tvorbu hodnotila Marta Součková, Ladislav Čáni a Andrea Speváková. Cenu zdôvodnila prof. PhDr. Marta Součková, PhD, ktorá podčiarkla: „Práve odlišnosť a čistota rukopisu priniesla víťazstvo autorke, ktorá v Rozletoch publikovala zatiaľ jedinú báseň Ja a ty. O láske dokázala písať nepateticky a nesentimantálne, ale premyslene. Kompozične koncipovala svoj text, funkčne využila cudzie slová a kontradiktórne stvárnila mužsko-ženský svet."

 

Jana Domoniová a Marta Součková

 

Jana Domoniová a Marta Součková

 

Záver patril hudbe: Miroslav Haník a Vladimír Pavel Žiak

 

Záver patril hudbe: Miroslav Haník a Vladimír Pavel Žiak

 

V predsieni Slovenského vojvodinského divadla pred začiatkom Stretnutia pod lipami otvorili výstavu výtvarných prác zverejnených za posledný rok v rubrike Rozlety. Vystavujú Dalila Ľavrošová, Wic Deviant (Igor Milenović), Miluša Snidová, Anamária Chalupová, Kristina Srnková, Sandra Živkovićová, Ivana Vereski a Boris Bílek.

 

Katarína Pucovská

Foto: autorka a Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články