Organická výroba v Selenči

Centrum pre organickú výrobu zo Selenče v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v našej krajine dnes zorganizovalo prezentáciu projektu "Vývoj inovatívnych nástrojov na rozvoj organického poľnohospodárstva vo vidieckych oblastiach - inkubátor organického poľnohospodárstva". Hlavným cieľom uvedeného projektu je podporovať vznik inovatívnych nástrojov / mechanizmov na rozvoj ekologického poľnohospodárstva vo vidieckych oblastiach. Keďže si ekologické poľnohospodárstvo vyžaduje viac ľudskej práce, projektom by sa mala tiež aj znížiť nezamestnanosť prostredníctvom vytvorenia príležitostí na vytváranie nových pracovných miest. Projekt sa má zrealizovať do decembra 2015.

 

Dnešný program otvoril Jozef Gašparovský, predseda Centra pre ekologickú výrobu a v pokračovaní odzneli pozdravné príhovory a odborné referáty (Foto: Juraj Beredi-Ďuky)

 

Dnešný program otvoril Jozef Gašparovský, predseda Centra pre ekologickú výrobu a v pokračovaní odzneli pozdravné príhovory a odborné referáty (Foto: Juraj Beredi-Ďuky)

 

Organická výroba v Selenči

 

 

Toto je druhý projekt realizovaný Centrom pre organickú výrobu Selenča, ktorý je finančne podporovaný Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Belehrade a ktorého hodnota je päťnásobne vyššia vzhľadom na predošlý. Prvý projekt s názvom "Posilnenie žien v ekologickej výrobe" nórske veľvyslanectvo podporilo v období 2013-2014.

 

V druhej časti dnešného programu účastníci si obzreli Farm inkubátor organickej výroby (Foto: Centrum pre organickú výrobu zo Selenče)

 

V druhej časti dnešného programu účastníci si obzreli Farm inkubátor organickej výroby (Foto: Centrum pre organickú výrobu zo Selenče)

 

V druhej časti dnešného programu účastníci si obzreli Farm inkubátor organickej výroby (Foto: Centrum pre organickú výrobu zo Selenče)

 

Projekt realizuje selenčské Centrum pre organickú výrobu, ktoré od roku 2013 spolupracuje na projektoch s nórskym veľvyslanectvom v Srbsku. Cieľom prvého projektu bolo zaškolenie záujemcov, ktorí v inkubátore získali základné praktické a teoretické poznatky o organickej výrobe, ktoré teraz budú môcť využiť vo vlastnej organickej výrobe. V tej prvej fáze projektu sa zúčastnilo desať záujemcov, resp. výrobných tímov, ktoré odborne usmerňovali štyria mentori a to Monika Tomšíková, Libuša Fačarová, Vladimír Belička a Mirko Vlček.

Inkubátor podporil tiež aj podnik Slovan progres, ktorý je zakladateľom Centra pre organickú výrobu Selenča.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články