Chvála, Tebe, Hospodine, Haleluja!

Silno zneli slová piesní a príhovorov dnes predpoludním v Starej Pazove, v nádhernom vynovenom najstaršom slovenskom vojvodinskom evanjelickom kostole. Slávnostné predpoludňajšie služby Božie usporiadali pri príležitosti 245. výročia príchodu Slovákov evanjelikov do Starej Pazovy a prvých služieb Božích v tejto osade. Zároveň vykonali aj posviacky novej fary, zrekonštruovaného kostola a starej fary.

 

V Hospodina dúfali otcovia naši a nebývali zahanbení (Foto: Vladimir Lepšanović)

 

V Hospodina dúfali otcovia naši a nebývali zahanbení (Foto: Vladimir Lepšanović)

 

V prácach úpravy chrámu Božieho sa nezištne angažovali členovia cirkevného zboru (archív CZ)

 

V prácach úpravy chrámu Božieho sa nezištne angažovali členovia cirkevného zboru (archív CZ)

 

Chvála, Tebe, Hospodine, Haleluja!

 

Vynovený pazovský kostol

 

Vynovený pazovský kostol

 

Slovenský evanjelický kostol pochádza z roku 1788, bol stavaný na mieste prvého zbúraného kostola. Farár Vladimír Hurban už od roku 1874 sa snažil osamostatniť evanjelickú cirkev v Chorvátsku a Slavonsku spod Maďarov. Fara a cirkevná škola, dnešný Slovenský dom, sa začali stavať roku 1894.

 

Posviacku vykonal d.p. Samuel Vrbovský, biskup ECAV v Srbsku a slávnostného činu sa okrem  zborového staropazovského farára  Igora Feldyho, zúčastnili farári z viacerých našich zborov

 

Posviacku vykonal d.p. Samuel Vrbovský, biskup ECAV v Srbsku a slávnostného činu sa okrem zborového staropazovského farára Igora Feldyho, zúčastnili farári z viacerých našich zborov

 

Chvála, Tebe, Hospodine, Haleluja!

 

Na predpoludňajších službách Božích sa zúčastnili d.p. Samuel Vrbovský, biskup ECAV v Srbsku, J.E. Ján Varšo, veľvyslanec SR v Belehrade, Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS ako aj predstavitelia lokálnej samosprávy a hostia zo Slovenska zo zbrataných miest Púchova a Miloslavova.

 

Chvála, Tebe, Hospodine, Haleluja!

 

Chvála, Tebe, Hospodine, Haleluja!

 

Chvála, Tebe, Hospodine, Haleluja!

 

Nová farská budova

 

Nová farská budova

 

Stará farská budova v Starej Pazove má historickú hodnotu a renováciou sa chcel zachovať pôvodný jej vzhľad.

Veľa významných národovcov pôsobilo na Dolnej zemi a zvlášť v Starej Pazove. Tu Hurbanovci zanechali hlbokú a trvalú stopu, ktorú treba zachovať aj pre budúce generácie. Archivárka Katarína Verešová sa v tejto historickej budove stará o ústredný archív SEAVC, na ktorom sa tiež vykonali významné úpravy a práce.

Oslavuj, cirkev, Pána, spievajme, kresťania,
nech z nášho srdca znova znie pieseň velebná,
za krásu Jeho diela spievaj Mu celá zem,
oslavuj Stvoriteľa, veleb Ho každý deň. (ES 354,1)

 

Katarína Pucovská

Foto Vladimir Lepšanović, Michal Gíreg, archív CZ

 

Komentárov  

+1 #1 Sl8va tebeViera Benková 2015-06-29 17:39
Našim Staropzovským rodákom, Dolnozemcom a cirkevnému zboru, všetkým ľuďom dobrej vôle a širokého našského srdca prajem sprítomňované historické dni, sviatok lásky a porozumenia; nám všetkým krajšiu budúcnosť a pevnosť v tomto nežistnom čase rozporov a nedorozumení...vbenk ová
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články