Pokora, pokánie...

Pokora, pokánie, ľudskosť, láska k blížnemu ... na druhej strane trest, súd a vypršanie Božej trpezlivosti a zničenia Jeruzalema – tieto základné témy rezonujú v obsahu tejto dnešnej, v poradí 10. nedele po Svätej trojici, ktorá nesie pomenovanie aj „Kajúca", resp. „zničenie mesta Jeruzalem" a ktorú si pripomenuli aj prítomní na dnešných slávnostných bohoslužbách v petrovskom kostole. Boh je milostivý, ale sa pyšným protiví. A Božia milosť má určité hranice, ktoré keď prekročíme musíme počítať s Jeho hnevom. Domácim viery, ako aj vzácnym hosťom SNS 2015 sa dnes v Petrovci , okrem zborového farára Vladislava Ivičiaka, na tému tragických dôsledkov ľudského hriechu prihovoril aj d.p. Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku. Po službách Božích bola prisluhovaná Večera Pánova.

 

Pokora, pokánie...

 

Pokánie je dôležitou súčasťou života veriaceho človeka. Je to svojrázna „detoxikáciu duše". Keď hovoríme o pokání, nejde a nemá ísť len o chvíľkové vstúpenie do seba s pocitom ľútosti a prosbou o odpustenie hriechov. Malo by spieť aj k našej vlastnej náprave. S pokorou a pokáním uznať, uvedomiť si , že smrteľník nie je dokonalý...

 

Pokora, pokánie...

 

Počas tohtoročných SNS v petrovskom evanjelickom kostole usporiadali bohatý program. Aj keď rovno na dnešnú nedeľu pripadla 10. nedeľa po Svätej Trojici – nedeľa kajúca, ktorá si podľa cirkevnej Agendy vyžaduje osobitný program, v ktorom sa pripomína skaza mesta Jeruzalema, návštevníkov v kostole nechýbalo.

 

Pokora, pokánie...

 

Petrovský chrám bol aj včera svojráznym útočiskom všetkým unaveným, ktorí z Jarmoku umenia vchádzali do kostola, ktorého dvere boli šírom otvorené a ktorého príjemná teplota a osobitná posvätná nálada nanajvýš prajne vplývali na tých ustatých alebo hľadajúcich chvíľku pokoja.

 

Pokora, pokánie...

 

Dnes o 17.00 v petrovskom kostole usporiadajú organový koncert MgA. Vladimíra Kopáčika zo Slovenska, ktorý sa v posledných rokoch pravidelne organizoval v rámci Slovenských národných slávností.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články