Pokora, pokánie...

Pokora, pokánie, ľudskosť, láska k blížnemu ... na druhej strane trest, súd a vypršanie Božej trpezlivosti a zničenia Jeruzalema – tieto základné témy rezonujú v obsahu tejto dnešnej, v poradí 10. nedele po Svätej trojici, ktorá nesie pomenovanie aj „Kajúca", resp. „zničenie mesta Jeruzalem" a ktorú si pripomenuli aj prítomní na dnešných slávnostných bohoslužbách v petrovskom kostole. Boh je milostivý, ale sa pyšným protiví. A Božia milosť má určité hranice, ktoré keď prekročíme musíme počítať s Jeho hnevom. Domácim viery, ako aj vzácnym hosťom SNS 2015 sa dnes v Petrovci , okrem zborového farára Vladislava Ivičiaka, na tému tragických dôsledkov ľudského hriechu prihovoril aj d.p. Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku. Po službách Božích bola prisluhovaná Večera Pánova.

 

Pokora, pokánie...

 

Pokánie je dôležitou súčasťou života veriaceho človeka. Je to svojrázna „detoxikáciu duše". Keď hovoríme o pokání, nejde a nemá ísť len o chvíľkové vstúpenie do seba s pocitom ľútosti a prosbou o odpustenie hriechov. Malo by spieť aj k našej vlastnej náprave. S pokorou a pokáním uznať, uvedomiť si , že smrteľník nie je dokonalý...

 

Pokora, pokánie...

 

Počas tohtoročných SNS v petrovskom evanjelickom kostole usporiadali bohatý program. Aj keď rovno na dnešnú nedeľu pripadla 10. nedeľa po Svätej Trojici – nedeľa kajúca, ktorá si podľa cirkevnej Agendy vyžaduje osobitný program, v ktorom sa pripomína skaza mesta Jeruzalema, návštevníkov v kostole nechýbalo.

 

Pokora, pokánie...

 

Petrovský chrám bol aj včera svojráznym útočiskom všetkým unaveným, ktorí z Jarmoku umenia vchádzali do kostola, ktorého dvere boli šírom otvorené a ktorého príjemná teplota a osobitná posvätná nálada nanajvýš prajne vplývali na tých ustatých alebo hľadajúcich chvíľku pokoja.

 

Pokora, pokánie...

 

Dnes o 17.00 v petrovskom kostole usporiadajú organový koncert MgA. Vladimíra Kopáčika zo Slovenska, ktorý sa v posledných rokoch pravidelne organizoval v rámci Slovenských národných slávností.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Jozef Podhradský (1823 – 1915)

Od večnosti bolo slovo

Od večnosti bolo slovo,
slovo bola sôvesť večná,
v sôvesti tej život, svetlo,
ktoré v svety sa rozlietlo.
Duch – príroda od večnosti,
skrytá v lone Stvoriteľa –
vo svety sa rozletela
ako dúha v sedem krás.
Rozlietli sa protistrany
s túhou, že sa v čelovieku
nájdu zas.

 

Posledné komentáre

Posledné články