Boh je láska

Včera, v 14. nedeľu po Svätej Trojici, ktorej témou podľa Agendy je: Vďačnosť je ovocím ducha, v evanjelickom kostole v Kulpíne sa vďačilo viacnásobne. Tento zbor usporiadal misijné služby Božie pre Báčsky seniorát a zároveň bola vykonaná aj posviacka obnovenej farskej budovy. Ďakovalo sa aj za reštitúciu, ktorou sa cirkevným zborom vrátila pôda odňatá po II. sv. vojne a vďaku vyjadrili aj obetavým jednotlivcom, ktorí sa roky osobitne činia v cirkevnom zbore. Kulpínsky cirkevný zbor Misijný deň naposledy organizoval pred vyše 15 rokmi. „Bolo to potrené urobiť v Kulpíne aj preto, že sme finišovali s mnohými začatými prácami. Ešte skôr sme si zakreslili, do septembra dokončiť rekonštrukciu objektov, aby zároveň v tento deň mohla byť posvätená aj fara." hovorí zborový farár Jaroslav Javorník. Posviacku vykoval d.p. Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku.

 

Celý deň sa niesol v znamení témy Boh je láska

 

Celý deň sa niesol v znamení témy Boh je láska

 

Boh je láska, - ten text v jeho predĺženej forme sa nachádza nad oltárom v kulpínskom evanjelickom kostole, preto si ho zvolili aj pre túto významnú udalosť. Ozrejmuje zborový farár J. Javorník a dodáva, že kostol bol včera pritesný pre 350 osôb, koľko sa ich zišlo na predpoludňajších bohoslužbách v kulpínskom stánku Božom. „Mali sme 250 hostí z iných cirkevných zborov a keď sa k tomu pridá aj najmenej sto domácich viery, tak kostol bol skutočne vyplnený do posledného miesta a služby Božie krásne dopadli."

 

Sladjan Daniel Srdić

 

Sladjan Daniel Srdić

 

Keďže je bezslávnostná polovica cirkevného roka, bohoslužby boli bežné, predsa však nasmerované nie celkom bežne, ale misijne a texty a kázeň boli ladené k tejto udalosti. Sladjan Daniel Srdić, ev. farár z Jánošíka z Banátskeho seniorátu si pripravil priliehavú oslovujúcu kázeň. Bolo to svojráznym osviežením a určitým nóvum, keďže doterajším zvykom bývalo, že kazateľom na seniorálnom Misijnom dni býva kňaz zo seniorátu, v ktorom Misijný deň prebieha. Takúto prax vlastne iniciovali v Banátskom senioráte v júni, na ich Misijnom dni, kedy kázal kulpínsky pán farár Jaroslav Javorník.

 

Pod vedením kantorky Milušky Petrášovej zaspieval spevokol tohto zboru a hudobný doprovod  mal na starosti mladý Kulpínčan a silbašský kantor Vladimír Zima

 

Pod vedením kantorky Milušky Petrášovej zaspieval spevokol tohto zboru a hudobný doprovod mal na starosti mladý Kulpínčan a silbašský kantor Vladimír Zima

 

Po kázni sa prihovoril biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský a senior Báčskeho seniorátu Vladimír Valent. Farári a farárky z Báčskeho seniorátu tiež participovali pri liturgii. V pokračovaní služieb Božích nasledovalo ďakovanie osobám, ktoré sa pričinili v reštitúcii cirkevného majetku. V kulpínskom zbore túto vďačnosť si zaslúžili Zuzana Súšerská, bývalá revízorka a dozorca Ján Petráš, vďaka ktorým si kulpínsky CZ prinavrátil 77 k.j. pôdy.

 

Boh je láska

 

Na nedávnej schôdzi presbyterstva a predsedníctva CZ Kulpín jednohlasne bol schválený návrh na znak vďaky za vynaložené úsilie Jánovi Petrášovi a Zuzane Súšerskej venovať zlaté hodinky, za čo sa obaja úprimne poďakovali, avšak darov sa zriekli. Aj týmto gestom chceli pomôcť finančne oslabenému vlastnému cirkevnému zboru. Namiesto hodiniek venované im boli Ďakovné listy, ktoré im na včerajších misijných službách odovzdal zborový farár J. Javorník. Pritom im vyjadril vďaku zdôrazňujúc, že nejeden zbor musel zaplatiť niekoľko tisíc eur, aby sa táto náročná práca v zákonných rámcoch dotiahla do konca. Poďakoval sa tiež aj všetkým ostatným ľuďom v celom Báčskom senioráte, ktorí sa akokoľvek pričinili pri vracaní skonfiškovaných pozemkov a vďaka ktorým sa všetkým slovenským evanjelickým zborom v Báčke vyvlastnená pôda vrátila, alebo je v procese vracania.

Boh je láska

 

 

Okrem spevokolu kulpínskeho cirkevného zboru, na Misijných službách vystúpil aj Obecný cirkevný spevokol, ktorý nedávno založila Anna Medveďová a ktorý je utvorený zo spevákov z Petrovca, Hložian a Kulpína. Tentoraz zborom dirigovala kulpínska kantorka Miluška Petrášová.

 

Boh je láska

 

Po záverečnej liturgii sa pokračovalo pred farou, ako je to agendálne určené pre posviacku fary. Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku pri tejto príležitosti zdôraznil, že zásluha za rekonštrukciu farskej budovy: jej zateplenie, výmenu okien a dverí, omietku, vynovený interiér... patrí všetkým Kulpínčanom, ktorí vyfinancovali 50 percent všetkých prác. Na renovovaní sa s 20 percentami podieľali aj sponzori a 30 percent uhradil Biskupský úrad SEAVC v Srbsku. V tejto súvislosti treba zdôrazniť aj veľkú zásluhu zborového farára Mgr. Jaroslava Javorníka, PhD., ktorý múdrym hospodárením, za 3 roky pôsobenia v tomto zbore, finančne stabilizoval zbor a z podlomeného spoločenstva postupne vytvára súdržné.

 

Boh je láska

 

Na službách Božích sa zúčastnili kňazi Báčskeho seniorátu, ako aj hostia z Banátu a tiež predstavitelia spoločenského a politického života.

 

Katarína Pucovská

Foto Anna Bičiarová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články