Živio! pán Surový

Rastislav Surový sa narodil 11. 09. 1935 v Kysáči. V rodisku zakončil štyri ročníky vtedajšej základnej školy a nižšie a vyššie ročníky gymnázia absolvoval na petrovskom gymnáziu. Vyštudoval dejepis a zemepis na Vyššej pedagogickej škole v Novom Sade. Potom už seba dával... svojej rodine, kysáčskej škole, Kysáču, vojvodinským Slovákom, Slovákom tu, Slovákom na Slovensku a v diaspóre...a dodnes to robí obetavo a dôstojne. Spolu so životnou družkou, manželkou, rovesníčkou Elenou, s ktorou, keď im osemdesiat krížikov na chrbte dovolia, všade spolu idú, spolu ruky k dielu pridajú a spoločne aj oslavujú toto krásne životné jubileum. Nech im Pán žehná!

 

Rastislav Surový s manželkou Elenou (Foto Pavel Surový)

 

Rastislav Surový s manželkou Elenou (Foto Pavel Surový)

 

Foto Miroslav Surovi

 

Foto Miroslav Surovi

 

Foto Ondrej Miháľ

 

Foto Ondrej Miháľ

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Rastislav Surový jubiluje v roku Ľudovíta Štúra, jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa. S kodifikátorom slovenského spisovného jazyka, ho spája i to, že slovenskosť mal akoby zakodifikovanú v srdci. Do tretice ešte aj to, že celý svoj pracovný vek pôsobil ako odborný učiteľ na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči, kde bol 12 rokov aj riaditeľom. Z postu riaditeľa odišiel aj do dôchodku, ale o komforte a pasivite zaslúžilých dôchodkových dní vôbec nerozmýšľal. Ešte pred odchodom do výslužby naplno sa zapojil do matičných aktivít. Najprv bol jej členom a potom dva mandáty aj jej najvyšším predstaviteľom. Funkciu predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii (MSJ) nanajvýš úspešne zastával v období 1998 – 2005. Bol v poradí siedmym predsedom MSJ a tretím od jej obnovenia (pred ním boli Michal Spevák a Juraj Šefčík). Po ukončení dvoch mandátov mu bol udelený titul čestného predsedu MSJ a túto funkciu od roku 2005 nanajvýš svedomite dodnes vykonáva. V roku 2004 bol vyhlásený aj za čestného člena Matice slovenskej (MS). Zverené čestné funkcie si dodnes maximálne čestne vykonáva...

 

...aj na javisku (Foto Martin Pucovský)

 

...aj na javisku (Foto Martin Pucovský)

 

 ...aj za rečníckym pultom... (Foto Martin Pucovský)

 

...aj za rečníckym pultom... (Foto Martin Pucovský)

 

...aj v publiku... (Foto Martin Pucovský)

 

...aj v publiku... (Foto Martin Pucovský)

 

...aj hrdo po slovensky... (Foto: Anna Bičiarová)

 

...aj hrdo po slovensky... (Foto: Anna Bičiarová)

 

...aj v práci... (Foto archív Anna Bičiarová)

 

...aj v práci... (Foto archív Anna Bičiarová)

 

Bývalá žiačka Monika Zavišová v gratulácii napísala: Vážení a milí manželia Surovci, môj triedny a pani učiteľka, dostalo sa mi nádhernej správy o tom, že Vám obom Hospodin požehnal dožiť sa veku 80 rokov, a preto si dovoľujem vyjadriť svoju úctu a vďaku za všetko, čo mohli žiaci, ľudia či naša spoločnosť prijať prostredníctvom darov lásky, ľudskosti a zápalu za vec, ktoré sú vo Vás! Nech Hospodin požehná, vedie a ochraňuje svojich verných; všetko len to najlepšie!

Úcta a uznanie od tých, ktorým ste vštepovali ľudské hodnoty, sú snáď tým najkrajším uznaním.

 

Katarína Pucovská

 

Komentárov  

+3 #1 GratuláciaPavel Surový 2015-09-13 14:07
Včerajší program v Slovenskom národnom dome v Kysáči bol nádherný. Vladimír Surový zaspieval 3 prekrásne skladby k tomuto jubileu. Živio mnoga leta živio!!!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články