IN MEMORIAM - Daniel Dudok

Vo veku 83 rokov dnes umrel univerzitný profesor Daniel Dudok.

Daniel Dudok sa narodil roku 1932 v Erdevíku. V rodisku skončil základnú školu a maturoval na gymnáziu v Báčskom Petrovci. Študoval na Filozofickej fakulte v Belehrade najprv srbochorvátsky jazyk a juhoslovanské literatúry, potom český a slovenský jazyk a literatúru. Od roku 1958 pôsobil na Filozofickej fakulte v Novom Sade, najprv ako asistent na predmete staroslovienčina a po založení študijnej skupiny slovenský jazyk a literatúra vyučoval väčšinu jazykových predmetov. V období rokov 1975 až 1977 bol riaditeľom Slovakistického ústavu a potom, od roku 1977 do roku 1979 prodekanom Filozofickej fakulty v Novom Sade. V období rokov1966 -1970 pôsobil ako hosťujúci profesor na Univerzite Komenského v Bratislave.

Lingvistické práce Daniela Dudka boli orientované na domácu jazykovú situáciu a na potreby slovenského jazykového spoločenstva vo Vojvodine. Zaoberal sa dialektológiou a jeho doktorská dizertácia bola o pivnickom nárečí, ktorú obhájil roku 1966 na Filozofickej fakulte v Novom Sade a ktorá bola knižne vydaná roku 1972 ako Nárečie Pivnice v Báčke. Knihu pod názvom Priezviská Slovákov v Juhoslávii vydal v roku 1998. Pod názvom Z konca našej ulice roku 2009 v Slovenskom vydavateľskom centri vyšla knižočka príspevkov vzťahujúcich sa predovšetkým na jeho detstvo. Afirmoval sa aj ako prekladateľ srbských spisovateľov do slovenčiny.

 

Daniel Dudok

 

Meno Daniela Dudka je zapísané zlatými písmenami aj v dejinách Spolku vojvodinských slovakistov. Bol jedným z jeho zakladateľov a tiež aj jeho prvým predsedom.

Pohreb profesora Daniela Dudka bude zajtra v Dome smútku v Báčskom Petrovci so začiatkom o 16-tej hodine.

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články