Pamiatka posvätenia chrámu v Palanke

V báčskopalanskej Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi 13. septembra, v 15. nedeľu po sv. Trojici tunajší cirkevníci oslávili Pamiatku posvätenia chrámu Božieho – 123 rokov, a to doobedňajšími službami Božími a za prítomnosti mnohopočetných hostí.

Prítomných privítal domáci pán farár Mgr. Vladimír Grňa. S osobitnou radosťou vítal bratov a sestry z padinského cirkevného zboru, na čele s pánom farárom Mgr. Jánom Cickom s manželkou, zástupcu synodálneho dozorcu Jána Kotváša, právneho predstaviteľa Evanjelickej a.v. cirkvi Vladimíra Jakaba s manželkou, padinskú cirkevnú správu a predstaviteľov zborov z Pivnice, Silbaša a Čeláreva.

 

Pamiatka posvätenia chrámu v Palanke

 

Podľa Poriadku služieb Božích slávnostnú kázeň mal na starosti padinský pán farár Ján Cicka. Pre základ jeho kázne poslúžil sa veršami z Biblie Ef, II 19-22 a 1K III 16: „A tak nie ste už cudzinci ani príšelci, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží, vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus..."

Histόriu palanskej cirkvi hosťom predostrel domáci pán farár Vladimír Grňa. Podľa záznamov prví Slováci evanjelici do Báčskej Palanky prišli roku 1792 z Horného Uhorska, z Nitrianskej stolice, asi 30 slovenských rodín.

 

Pamiatka posvätenia chrámu v Palanke

 

Spočiatku palanský cirkevný zbor patril ku matkocirkvi v Hložanoch. V roku 1822 vybudovali si školu, ktorá bola zároveň modlitebňou. V roku 1835 vybudovali faru a matkocirkvou sa Palanka stala v roku 1860 a ku nej patrili Ilok, Ľuba a Neštín. S výstavbou kostola začal zbor na iniciatívu svojho kňaza Jána Abaffyho v roku 1888 a prostriedky na stavbu si zadovážil zo zbierky z príspevkov a pôžičky. K výstavbe veľmi pomohli aj usilovní cirkevníci, ktorí pracovali zdarma.

 

Pamiatka posvätenia chrámu v Palanke

 

Kostol bol dokončený a posvätený v roku 1892. Od toho roku je udržiavaný a chránený, ako pán farár touto príležitosťou povedal nielen návštevnosťou veriacich na službách božích, ale aj po materiálnej stránke. Cirkevníci dbali a udržiavali kostol. Zvonku bol kostol generálne renovovaný pri príležitosti jeho stých narodeninách, v roku 2012. Aj interiér je v mnohom obohatený a zmodernizovaný. Všetko bolo vykonané za pomoci Obce, častých finančných zbierok, ktorými sa pričinili domáci viery. Kapitálne dielo je vykonané v lete roku 2014, kedy bola vykonaná kompletná výmena strechy kostola a izolácia.

 

Pamiatka posvätenia chrámu v Palanke

 

Nemohlo sa nespomenúť i to, že následkom rôznych činiteľov časom sa zbor zmenšil a dnes počíta 250 duší. Avšak aj naďalej je aktívny vo všetkých oblastiach pôsobenia: v práci s deťmi, mládežou, Oltárneho krúžku žien, spevokolu, biblických hodín atd. Má spoluprácu so susednými cirkvami, a MOMS-om v Slovenskom dome. Doteraz v tomto zbore pôsobilo 14 kňazov. Kiežby si palanskí Slováci aj napriek životným búrkam vedeli a mali síl aj naďalej zachovávať to najvzácnejšie dedičstvo, ktoré majú: svoju duchovnú a národnú patričnosť.

Príležitostnú báseň predniesli predstaviteľky mládeže Annamária Kollárová a Kristína Kolárová. Zaspievali spevokoly padinského a palanského cirkevného zboru a po hymne našej cirkvi sa odišlo do Slovenského domu na obed a družbu.

Akým požehnaním pre tento deň bolo krásne slnečné počasie, nech je i číslo pamiatky 123 symbolom pokračovania, cesty dopredu, a rozmáhania sa tohto útleho, ale živého a aktívneho cirkevného zboru.

 

Elena Hložanová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články