Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)

Nestabilné lode na rozbúrenom mori historických udalostí. Obdobie rokov 1938 až 1968. Doba poznačená prenasledovaním a utrpením. Ale aj príbeh troch kamarátov, bojujúcich o lásku jednej ženy. O tom je román Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) Pavla Rankova, ktorý v preklade do srbčiny pred niekoľkými dňami vyšiel vo vydavateľstve Sezam book zo Zreňaninu. Preklad románu tohto súčasného slovenského spisovateľa podpisuje Zdenka Valentová-Belićová. Za uvedené dielo Rankov získal prestížnu Európsku cenu za literatúru (2010) a Literárnu cenu strednej Európy Angelus (2014). Slovenské národné divadlo inscenovalo rovnomenné predstavenie. Román je dosiaľ preložený do desiatich jazykov a kniha je zároveň prvým dielom tohto autora uverejneného v srbčine.

 

Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy)

 

V knihe je zachytené turbulentné obdobie od roku 1938 po rok 1968 v južnom Slovensku a strednej Európe. To je doba poznačená prenasledovaním a utrpením, ktoré v tom veľmi krátkom a búrnom časovom úseku neušetril žiaden národ. Ľuďom sa súdilo kolektívne, označovali ich za nacionalistov, a to bolo zároveň jediným, ale aj postačujúcim dôvodom na dehumanizované zaobchádzanie s nimi. Týmto dielom predefiluje rad nedotknuteľných vodcov, autokratických zariadení a represívnych spoločností, vojenských rovnošiat... Od Miklosa Horthyho, Gustava Husáka, Jozefa Tisa, až po Dubčeka a Novotného, ktorých najvernejší sluhovia sú vždy tí istí ľudia.

Avšak, Rankov nepísal monumentálne dejiny, ale napísal príbeh o priateľstve, ľudských vzťahoch, o trvalých a nemenných hodnotách, o dôslednosti, radostiach, omyloch a rozčarovaní obyčajných ľudí.

 

Foto: wikipedia

 

Foto: wikipedia

 

Autor román písal v slovenčine, ale používal češtinu, maďarčinu, nemčinu, hebrejčinu, ruštinu a angličtinu. Viacjazyčnosť tohto románu, okrem funkcie charakterizovania hrdinov, má ešte jeden dôležitý odkaz, že jazyk nepredstavuje bariéru v medziľudských vzťahoch. Aj keď každý hovorí vlastným jazykom, všetci si veľmi dobre rozumejú. Bariéry sú niekde inde.

V tomto diele autor spracoval problém národnej príslušnosti a identity v kontexte chúlostivých historických udalostí. Pokúsil sa zosmiešniť nacionalizmus a šovinizmus, avšak ten humor je trpký a ním je zobrazená tragickosť týchto sociologicko-psychologických kategórií.

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) je viacvrstvový román, v ktorom autor hľadal odpovede na mnohé filozofické, spoločenské a etické otázky, v ktorom ponúknuté odpovede znamenajú prijatie nevyhnutností historických a spoločenských procesov a dôsledkov.

Uvádza v doslove románu prekladateľka Zdenka Valentová-Belićová

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Miroslav Demák:
     September
     (Rómeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
...
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami
(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články