Vzdelávanie za mier

Prevencia násilia v multietnických školách vo Vojvodine je vzdelávací projekt, ktorý sa realizuje v rámci globálneho partnerstva krajín západného Balkánu (GPPAC). Vo Vojvodine je do neho zapojených šesť škôl, medzi ktorými je aj Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Projekt finančne podporuje Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Belehrade a jeho cieľom je oboznamovanie učiteľov a žiakov so súčasnými metódami prevencie násilia. Včera vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec zorganizovali preto tribúnu pod názvom Cesta k bezpečnej škole – prevencia násilia cestou vzdelávania za mier. Pripravili ju predstavitelia Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko, Ministerstva školstva Čiernej Hory ako i predstavitelia mimovládnej organizácie Nansen Dialogue Centre Serbia a Nansen Dialogue Centre Montenegro.

 

Účastníci tribúny navštívili najprv petrovskú základnú školu, kde ich prijal riaditeľ Ján Brna

 

Účastníci tribúny navštívili najprv petrovskú základnú školu, kde ich prijal riaditeľ Ján Brna

 

Vzdelávanie za mier

 

Vzdelávanie za mier

 

Vzdelávanie za mier

 

Najdôležitejšie priority projektu sú: prevencia násilia, zneužívania a zanedbávania, predchádzanie diskriminácii a rozvíjanie komunikačných zručností. Aby sa to mohlo uplatniť v pedagogickej praxi, nevyhnutné je posilnenie kapacít zamestnancov, najmä v oblasti inovatívnych metód výučby a riadenia oddelením.

 

Úvodom tribúny prítomných pozdravil predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok

 

Úvodom tribúny prítomných pozdravil predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok

 

Vzdelávanie za mier

 

Na tribúne sa zúčastnili učitelia z viacerých miest z Čiernej Hory, ako i učitelia z Nového Sadu, Petrovca, Kulpína, Hložian a Maglića.

Vo Vojvodine do projektu zapojili základné školy: Nikolu Teslu (Nový Sad), Petofi Sandora (Novi Sad), Miloja Čiplića (Novi Bečej), Koku Imre (Temerin), ZŠ 2. októbra (Nikolinci) a ZŠ Jána Čajaka z Petrovca.

 

Vzdelávanie za mier

 

 

Na záver účastníci tribúny navštívili Poľnohospodárske múzeum v Kulpíne

 

Organizátorom tribúny bola Základná škola Jána Čajaka v Báčskom Petrovci a Obec Báčsky Petrovec a okrem republikového Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja, realizáciu projektu podporil aj Sekretariát pre vzdelávanie AP Vojvodiny.

Vytvorenie bezpečného školského prostredia je dôležitou úlohou, v ktorej žiaci a učitelia musia spolupracovať.

 

Katarína Pucovská

Foto Pavel Maglovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články