Danielov deň a výročie spevokolu v Kulpíne

V tomto v roku Ľudovíta Štúra v Kulpíne si včera zaspomínali na významnú osobnosť kulpínskych a dolnozemských dejín, na Daniela Kolényho. „Aj Daniel Kolény je vnímaný ako štúrovec, keďže bol priamo zapojený do niektorých aktivít po boku biskupa Karola Kuzmányho, ktorý ho aj vyzval navštíviť Dolnú zem a slovenskú komunitu, ktorá si zachovala čistú evanjelickú dušu," zdôraznil Juraj Šefčík, evanjelický farár v Senici a predtým farár kulpínsky, v rámci včerajšieho slávnostného príhovoru na predpoludňajších bohoslužbách. S hlbokou úctou hovoril o Kolénymu, ktorý pôsobil v Kulpíne v pohnutých rokoch silnej maďarizácie a bol tvrdým bojovníkom o zachovanie čistého slovenského evanjelictva. Taký Kolényho postoj bol dôvodom, prečo bol vymenovaný za škôldozorcu evanjelických slovenských škôl na Dolnej zemi, čiže v Južnom Uhorsku. Úvodom služieb Božích sa prihovoril zborový farár Jaroslav Javorník, ktorý avizoval tzv. Danielov deň a tiež aj oslavu jubilea kulpínskeho spevokolu.

 

Portrét Daniela Kolényho namaľoval Michal Hasik

 

Portrét Daniela Kolényho namaľoval Michal Hasik

 

Daniel Kolény bol synom farára na Myjave Samuela Kolényho a pokračoval v otcových stopách. Ako mladého teológa Daniela pozvali za nemeckého farára do Uj Šove (dnešné Ravno Selo). Nezostal tam dlho, akoby mu to nebolo ani dopriate, keďže mu v Šove za 6 rokov zomrelo 6 detí a 2 manželky. Na pozvanie Kulpínčanov, presťahoval sa do Kulpína, kde pôsobil 43 rokov (1832 – 1875) a kde sa aj tretíkrát oženil. Až z tretieho manželstva mal potomkov, ale aj v Kulpíne mu jeden syn umrel, 25-ročný Mladen, ktorý je pochovaný spolu s otcom a matkou na kulpínskom cintoríne.

 

Danielov deň a výročie spevokolu v Kulpíne

 

Keď Daniel Kolóny prišiel do Kulpína, vtedy ešte kostol neexistoval. Pod jeho vedením a po 25 rokoch súdnych procesov sa začala stavba. O tomto období kulpínskych dejín viac TU: http://www.kulpin.net/linky/22-aktuality/aktuality/7952-kulpin-v-znameni-jubilei

Kolény sa však nedožil dokončenia kostola. Keď roku 1875 umrel, chrám bol vymurovaný po okná. Stavbu dokončil v poradí štvrtý kulpínsky farár Félix Kutlík.

 

Jaroslav Javorník a Juraj Šefčík

 

Jaroslav Javorník a Juraj Šefčík

 

Juraj Šefčík, ktorý bol kulpínskym farárom v období rokov 1979 – 1997 a dobre pozná dejiny tohto zboru, v rámci hlavných služieb Božích kázeň prispôsoboval kulpínskym jubileám s osobitným dôrazom na osobnosť a dielo Daniela Kolényho

 

Juraj Šefčík, ktorý bol kulpínskym farárom v období rokov 1979 – 1997 a dobre pozná dejiny tohto zboru, v rámci hlavných služieb Božích kázeň prispôsoboval kulpínskym jubileám s osobitným dôrazom na osobnosť a dielo Daniela Kolényho

 

Daniel Kolény bol tretím kulpínskym evanjelickým farárom a v Kulpíne pôsobil 43 rokov. Narodil sa na Myjave 3. októbra 1800 a zomrel 17. októbra 1875 v Kulpíne, kde je aj pochovaný. Súčasný kulpínsky farár Jaroslav Javorník preto navrhoval, aby si v kulpínskom cirkevnom zbore uctili tohto velikána kulpínskych dejín a v prvej polovici októbra usporiadali Danielove dni, počas ktorých by si pripomenuli 140 rokov úmrtia a 215 rokov narodenia Daniela Kolényho. Z ekonomických dôvodov od idey upustili a venovali mu slávnostné bohoslužby a ešte predtým mu reštaurovali hrobku o čom viac TU: http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7539-obnovena-hrobka-farara-daniela-kolenyiho.

 

Danielov deň a výročie spevokolu v Kulpíne

 

Danielov deň a výročie spevokolu v Kulpíne

 

Danielov deň a výročie spevokolu v Kulpíne

 

Danielov deň a výročie spevokolu v Kulpíne

 

Danielov deň a výročie spevokolu v Kulpíne

 

Daniel Kolény hlbokú stopu zanechal aj ako organizátor školského, cirkevného a národného života. Bol riaditeľom slovenskej školy, od roku 1838 dekanom báčsko-sriemskeho seniorátu a určité obdobie pôsobil aj ako učiteľ. V šesťdesiatych rokoch 19. storočia bol báčskym patentálnym seniorom. Zaoberal sa aj publicistikou.

 

Na záver spoločná fotka s domácim manželským párom Javorníkovcov.   S Jurajom Šefčíkom a jeho manželkou Alicou na oslavy Danielovho dňa pricestoval aj dozorca CZ Senica Dr. Ján Pukančík a medzi vzácnymi hostkami boli aj manželka a dcéra niekdajšieho biskupa SEAVC v Juhoslávii Andreja Berédiho

 

Na záver spoločná fotka s domácim manželským párom Javorníkovcov. S Jurajom Šefčíkom a jeho manželkou Alicou na oslavy Danielovho dňa pricestoval aj dozorca CZ Senica Dr. Ján Pukančík a medzi vzácnymi hostkami boli aj manželka a dcéra niekdajšieho biskupa SEAVC v Juhoslávii Andreja Berédiho

 

V druhej časti služieb Božích sa predstavil 35-ročný spevokol. Založil ho Juraj Šefčík a v čase vzniku spieval štvorhlasne. V súčasnosti spevokol pozostáva z 35 členov a spieva prevažne dvojhlasne ale aj trojhlasne. Nacvičuje ho kantorka Miloslava Petrášová, ktorá pracuje so zborom od roku 2008. Na oslavu boli pozvaní aj tí najstarší členovia spevokolu a súčasní členovia zaspievali päť pesničiek.

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články