Hľadanie ticha – za Jozefom Benkom

Vo veku 79 rokov v belehradskej nemocnici dnes umrel Dr. med. Jozef Benka. Narodil sa v Kovačici 2. februára 1936, kde skončil základnú školu, gymnázium navštevoval v Báčskom Petrovci, v štúdiách pokračoval na Lekárskej fakulte v Belehrade a v roku 1980 v Spolkovej republike Nemecko nostrifikoval svoju skúšku špecializácie. Potom pracoval vo viacerých nemocniciach a v meste Manheim sa stál zástupcom riaditeľa gynekologického oddelenia. V roku 1986 sa vracia do Kovačice, kde pracoval v Dome zdravia a neskôr otvoril súkromnú gynekologickú ordináciu. Bol zakladateľom a prvým predsedom Klubu študujúcej mládeže v Kovačici a prvý predseda obnoveného kovačického Miestneho odboru Matice slovenskej, bol divadelník, režisér, básnik... V roku 2012 vyšla jeho básnická zbierka Vďaka za žitia zázrak. V nej je zhrnutých zo deväťdesiat básní, medzi iným aj Hľadanie ticha...

 

Hľadanie ticha – za Jozefom Benkom

 

Hľadanie ticha

Deň tento tichý je
A krásny ako naše lúky zjari
Pre isté zajtra modlime sa

Chodím mestom a šťastie hľadám
Možno i ono tu túla sa
Veď všade je tu ako tá moc Božia

Viem raz sa iste stretnem s ním
Len pohľady brúsiť si musím
A odrazu bude so mnou

Slnko bude svietiť aj nad mojou hlavou
A otvorí sa srdce pre lásku novú
Trebárs budem ako žobrák aj prosiť o ňu

Možno budem malý a ešte menší a menší
Ako ešte vtedy keď som behal bosí
A Pán bude pri mne v každej kvapke rosy

A dvere pre nádej budú otvorené
Ja budem silne zvierať ceruzku
Až zložím novú a nežnú áriu

Ktorú hneď zrána budú vtáky spievať
A ľudskou vierou
Všetkých rozveseľovať...

Dr. Jozef Benka bude pochovaný na kovačickom cintoríne v nedeľu 25. októbra 2015.

Česť jeho pamiatke!

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Miroslav Demák:
     September
     (Rómeo a Júlia)

Už je po všetkom
Koľko je ešte pred nami

Po prvom milovaní odpočívajú
na mojej dlani Romeo a Júlia
Krajina im tíško na viečka sadá
Zo všetkých strán septembrové ráno
padá na zrelé hrozná
...
Vtedy sa nikomu nechce dnu
a nikomu von Bývame zúfalo sami
Asi mám preto Merkucia
zo všetkých najväčšmi rád

Už je po všetkom A toľko
toľko je stále pred nami
(úryvok)

 

Posledné komentáre

Posledné články