Viac než tisíc rýchle zapadajúcich slov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky medzi desať zahraničných podujatí v Roku Ľudovíta Štúra, ako jediné zo Srbska zaradilo podujatia, ktoré v tomto roku zorganizovali Padinčania. Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj z Padiny pod záštitou veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku v stredu 28. októbra 2015 zorganizuje ďalšie podujatie, ktorým sa zapájajú do osláv Roka Ľudovíta Štúra. Slávnostný večer venovaný dvestoročnici jeho narodenia sa uskutoční v padinskom Dome Dobrovoľného požiarnickeho spolku a na ňom sa zúčastnia predstavitelia slovenského veľvyslanectva, ako aj politického, kultúrneho a spoločenského života slovenskej menšiny v Srbsku a hostia z Hlbokého. Oslava bude spojená s kultúrnym programom a bude sa niesť v znamení citátu Ľ. Štúra: „Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc rýchle zapadajúcich slov."

 

Viac než tisíc rýchle zapadajúcich slov

 

V správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa uvádza: Mesto Padina sa nachádza v strednej časti Srbska v oblasti nazvanej Banát na juhu Vojvodiny, autonómnej oblasti Srbska. Podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2012 v Padine žije 5531 obyvateľov, z toho 84 Srbov a 5276 Slovákov (zvyšok tvoria ostatné národnostné menšiny, ako Maďari, Rumuni, Macedónci atď.). Na základe rozhodnutia habsburskej monarchie sa Slováci do dediny nasťahovali v roku 1806, aby chránili hranicu. Podľa percentuálneho zloženia obyvateľstva dnes Padina nesie titul „najslovenskejšia osada v Srbsku a aj v celej slovenskej diaspóre". Zároveň je to dedina s najväčšou slovenskou základnou školou vo Vojvodine. Odtiaľ pochádza aj láska k slovenskému jazyku, čo práve tento rok dokumentujú mnohými aktivitami pri príležitosti osláv narodenia Ľudovíta Štúra.

 

Padinčania v Hlbokom (foto Vladimir Brezinsky)

 

Padinčania v Hlbokom (foto Vladimir Brezinsky)

 

Pri príležitosti celoročných osláv sa predstavitelia dediny zúčastnili 4. - 8. júna Letnej školy Ľudovíta Štúra v Detve na Slovensku. Podobnú akciu zorganizovali v Padine 17. - 20. augusta 2015. Predstavitelia AERD Padina sa 27. septembra 2015 zúčastnili aj na slávnostnom otvorení novej expozície v zrekonštruovanej budove evanjelickej fary v Hlbokom.

 

V Hlbokom na fare (foto Vladimir Brezinsky)

 

V Hlbokom na fare (foto Vladimir Brezinsky)

 

Padinčania v Hlbokom (foto Vladimir Brezinsky)

 

Padinčania v Hlbokom (foto Vladimir Brezinsky)

 

Slávnostný večer, ktorý sa uskutoční 28. októbra 2015, je vyvrcholením osláv v Padine, kde si hlboko vážia svoje slovenské korene. Dodnes tu môžete na ulici stretnúť ženy oblečené v slovenských krojoch. Mladšie generácie v krojoch vystupujú už iba na početných festivaloch, po slovensky sa však môžu návštevníci dorozumieť v celej dedine.

Termín: 28. október 2015 o 18:00 hodine

Miesto konania podujatia: Padina (Srbsko), Dom Dobrovoľného požiarnickeho spolku

Hlavný organizátor: Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina

Záštitu prevzalo: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade

Zdroj: AERD Padina a http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/statny-jazyk/rok-ludovita-stura-2015/zahranicne-podujatia-v-roku-ludovita-stura-2de.html

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články