Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc zapadajúcich slov

Pod týmto názvom sa uskutočnil v deň 200.výročia narodenia Ľudovíta Štúra 28.10.2015 slávnostný večer v priestoroch dobrovoľného hasičského zboru v Padine. Podujatie sa konalo pod záštitou Slovenského veľvyslanectva v Belehrade a za účasti J.E veľvyslankyne Dagmar Repčekovej a vzácnych hostí.

 

Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc zapadajúcich slov

 

Ľudovít Štúr vo svojich prednáškach zdôrazňoval potrebu inšpirovať sa pri písaní poézie slovanskou ľudovou piesňou. Ľudovej slovesnosti venoval aj celé dielo pod názvom O národných piesňach a povestiach plemien slovanských (1853). Aj my sme sa inšpirovali jeho odkazom, slávnostný večer sa niesol v podaní slovenských padinských ľudových piesní, tancom a hovoreným slovom. Stretli sa štyri generácie Slovákov, aby si pripomenuli výročie najvýznamnejšieho Slováka v dejinách.

 

Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc zapadajúcich slov

 

V rámci programu sa najprv prečítali pozdravné listy aj od predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí J.E. veľvyslanca Jána Varša, ktorý o.i. napísal
...teší ma, že Slovensko má vo svete vrátane Padiny prívržencov, ktorí pripomínajú súčasníkom i budúcim generáciám dôležité osobnosti našich dejín a ich stále platné posolstvá.

Taktiež od predsedu OÚ Hlboké kde sme sa zúčastnili celoslovenských osláv otvorenia pamätnej zrekonštruovanej izby Jozefa Miloslava Hurbana 27.9.2015 a prezentovali sme padinskú kultúru.

Želám Vám, aby sa Vám oslavy v Padine vydarili. Prajem všetkým Padinčanom všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a lásky. Obdivujeme Vás, že za 200 rokov ste si dokázali udržať slovenský jazyk a kultúru. Ako Slováci sme na Vás hrdí a vážime si Vás.

 

J.E. Dagmar Repčeková

 

J.E. Dagmar Repčeková

 

V rámci programu sa prihovorili J.E Dagmar Repčeková a predsedníčka MS v Srbsku Katarína Melegová- Melichová, ktoré podporili aktívnu účasť Padinčanov v zachovávaní odkazu štúrovcov.

 

Katarína Melegová-Melichová

 

Katarína Melegová-Melichová

 

DFS Holubička, víťaz festival Zlatá brána 2015 sa predstavil s choreografiou pod názvom Na hajšovkách....pod , ktorú sa podpísala Anka Halajová a na harmonike hral Pavel Petrovič.

Ženská spevácka skupina, ktorá dlhšie nepracovala kvôli priestorovým podmienkam, ktoré do dnešného dňa nemá priestor na stretávanie pripravila krásnu zmes piesní na harmonike sprevádzal Vladimír Hudec.

V rámci programu prispela k oslavám svojou tvorbou pani učiteľka Katarína Petrášová piesňou, ktorú skomponovala pod názvom Spievajme Slováci. Obrazmi tento slávnostný večer spestril insitný maliar Pavel Povolný Juhás.

 

Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc zapadajúcich slov

 

Slávnostného večera sa zúčastnili aj zástupcovia MOMS Biele Blato a Padina, majiteľ Galérie Babka – Pavel Baka s manželkou, riaditeľka Turistickej organizácie Obce Kovačica Ivana Svetlík, zástupcovia dobrovoľného hasičského zboru Padina v čele s predsedom Jánom Žolnajom, Slovenské etnomúzeum Petráš p. Petráš s pani manželkou, insitní maliari Pavel Povolný Juhás a Ján Bačúr...

Poďakovanie patrí ľuďom dobrej vôle bez ktorých by sme nemohli uskutočniť toto podujatie: Dobrovoľný hasičský zbor Padina, UKUS Kovačica, potraviny rod. Zlochovej, všetkým Padinčanom, ktorí počas roka spolupracovali s AERD Padina.

 

Účastníci slávnostného programu

 

 

Účastníci slávnostného programu

 

Slávnostný večer venovaný výročiu 200 rokov narodenia Ľudovíta Štúra predstavoval záverečnú časť projektu Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj AERD Padina Odkaz hrdej generácie štúrovcov.

Projekt prebiehal v období február 2015 – november 2015. V ňom sa zúčastnilo 165 detí, 2 insitní maliari, 50 účinkujúcich dospelých, rodičia detí v Padine a v Detve.

Jeho najdôležitejšie fázy:
19.2.2015 Podporný list Slovenského veľvyslanectva v Belehrade
4.-8.6.2015 Letná škola Ľudovíta v Detve, partner DFS Podpoľanček z Detvy
17.-20.8.2015 Letná škola Ľudovíta Štúra v Padine, partner DFS Podpoľanček z Detvy
27.9.2015 Celoslovenské oslavy Roka Ľudovíta Štúra v Hlbokom
28.10.2015 Slávnostný večer venovaný výročiu 200 rokov narodenia Ľudovíta Štúra

 

Daniela Ďurašová

Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články