Hrad prepevný

Dňa 31. októbra v roku 1517 náš reformátor doktor Martin Luther (zakladateľ protestantizmu) pribíja 95 výpovedí na dvere chrámu vo Wittenbergu. Luther protestoval predovšetkým proti tzv. odpustkom, ktoré si katolícki veriaci mohli kúpiť na odpustenie hriechov. S tým nesúhlasil - hlásal, že jedine Boh môže hriech odpustiť a v súlade s tým cirkev reformoval. Preto sú evanjelici protestantmi, alebo aj luteránmi (evanjelik, luterán - príslušník kresťanskej cirkvi vychádzajúcej z učenia M. Luthera). Dnešným sviatkom – Pamiatkou reformácie si pripomíname tieto udalosti, ktoré o 2 roky budeme oslavovať ako 500 rokov reformácie. Luteráni majú hymnu Hrad prepevný a erb tzv. Lutherov erb známejší pod názvom Lutherova ruža.

 

V podobe Lutherovej ruže si v týchto dňoch upravili záhradku petrovskí cirkevníci v čele s Mgr. Jánom Vidom (Foto CZ Báčsky Petrovec)

 

V podobe Lutherovej ruže si v týchto dňoch upravili záhradku petrovskí cirkevníci v čele s Mgr. Jánom Vidom (Foto CZ Báčsky Petrovec)

 

Príležitostné služby Božie k Pamiatke reformácii budú v petrovskom chráme Božom zajtra 1. novembra o 9.30h. Petrovskí cirkevníci totiž dnes 31. októbra odcestovali na zborovú návštevu do CZ Ilok, kde zvesťou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. Petrovské spevokoly - mladší a starší poslúžili tam spevom.

 

Pamiatka reformácie v Iloku (Foto Ján Čús)

 

Pamiatka reformácie v Iloku (Foto Ján Čús)

 

Pamiatka reformácie v Iloku (Foto Ján Čús)

 

Martin Luter bol reformátorom ale aj hudobníkom. Hudbu nazýval pekným a drahocenným darom Božím a dal jej privilegované miesto v reformovanej cirkvi. Zo začiatku v spievaní ponechal používanie latinského jazyka a tak sa spievali Kyrie eleison, Gloria, Sanktus...onedlho však sa v reformovaných kostoloch piesne spievajú a kázne odbavujú v jazyku krajiny, v ktorej sa služby konajú: v Nemecku v nemčine, Česku češtine, na Slovensku v slovenčine....

Hrad prepevný je Pán Boh náš (nem. Ein feste Burg ist unser Gott) je duchovná pieseň, ktorú skomponoval Martin Luther. Táto pieseň má charakter hymny reformácie a luteránskych cirkví. O tejto piesni Ján Kulík z Austrálie píše:
„Hrad prepevný - autorom tejto evanjelickej, luteránskej hymny, je sám Martin Luther (1483 – 1546). I keď pôvodne toto bola hymnou len luteránov, neskoršie si ju preberajú aj ďalší protestanti. V čase reformačných zápasov, bojov, dochádza ku znovuobjaveniu nádhery a sily spevu v cirkevných zboroch protestantov. Spev sa stáva integrálnou časťou obradov velebenia Hospodina. Keď M. Luther písal túto pesničku, na mysli mal Žalm 46 „Hospodin je pevným hradom..." Prvý verš tejto protestantskej hymny je vytesaný aj do kameňa, náhrobného pomníka M. Luthera, ktorý odpočíva v meste Wittenberg v Nemecku. Tisíce pútnikov tam prichádza, aby sa poklonili jeho pamiatke a aby si prečítali „Ein Feste Burg ist unser Gott." V neskorších storočiach nejeden hudobný skladateľ siaha po tejto pesničke, spracúva ju a komponuje do svojho diela protestantskej hudby. V slovenských ev. a.v. Spevníkoch, táto pesnička má radové číslo 263 a údaj, že vznikla v roku 1529. Chýba tam však poznámka, kto je autorom slovenského textu, prekladu." (Ján Kulík)

V roku 2013, v XIII. nedeľu po Sv. Trojici, v báčskopetrovskom kostole Hrad prepevný znel za zvukov trúb, čo zaznamenal Ivan Klinko:

 

 

V roku 2014 pri inštalácii Martina Bajzu za farára kovačického zboru II Hrad prepevný znel takto:

 

 

Už naši predkovia mali blízko k tomuto spôsobu spevu, keď spievali z Tranovského Kancionála aj skladby Martina Luthera. Tie pesničky sa dodnes spievajú v našich kostoloch, a u nás Slovákov, tak ako si to prial sám Martin Luther, v materinskom jazyku, teda v slovenčine.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články