Všechsvätých a Dušičky

Dnes je 1. november - sviatok Všetkých svätých, Všechsvätých, Svih svetih, Všisviat, Všicki svati... a zajtra 2. novembra je Pamiatka zosnulých čiže Dušičky, Dušni dan. Tieto prvé dva novembrové dni sú pre nás intenzívnym okamihom viery, modlitby a zamyslenia sa nad „poslednými vecami človeka". Sviatok Všetkých svätých, ako to aj sám názov hovorí, je deň, ktorý je venovaný všetkým svätým mučeníkom a v katolíckych kostoloch sa počas omší pripomínajú svätí, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista. V evanjelických kostoloch v tento deň nebývajú služby Božie, výnimkou sú roky ako tento, keď Všechsvätých pripadá na nedeľu. Zajtrajší sviatok Pamiatka zosnulých – Dušičky je venovaná spomienke na zomrelých príbuzných a priateľov. Ak ste teda dnes nenavštívili cintorín, zajtra, ale aj v ďalšie dni, je na to tiež vhodná chvíľa. Pamiatku na zosnulých si evanjelickí veriaci uctievajú prakticky počas celého novembra. Pravoslávni veriaci si spomínajú na svojich blízkych zosnulých v tzv. "zadušnice" - dušičky, ktoré pripadajú vždy v sobotu a sú štyri v roku.

 

Vlaňajší záber z cintorína v Banskej Bystrici (Foto archív Ondreja Miháľa)

 

Vlaňajší záber z cintorína v Banskej Bystrici (Foto archív Ondreja Miháľa)

 

Podľa katolíckeho učenia dnešná slávnosť pomáha uvedomiť si základnú pravdu kresťanskej viery, ktorá sa vyznáva v Kréde – „verím v spoločenstvo svätých". To spoločenstvo sa rodí z viery a zjednocuje všetkých pokrstených v Kristovi. Spojení duchovným putom všetci sú zjednotení vo viere, nádeji a láske. Táto jednota nemôže byť zlomená smrťou, ale pokračuje v „inej forme života", ktorý nazývame: večný život.

Katolícki veriaci 1. novembra na Všetkých svätých odchádzajú zapáliť sviečky na hroby svojich blízkych. V poslednom období už aj v evanjelických kalendároch nachádzame 1. november označený ako Všechsvätých (nie však vo všetkých), keďže si evanjelici Pamiatku zosnulých uctievajú 2. novembra a na hroby odchádzajú prakticky počas celého novembra.

 

Včerajší záber z petrovského cintorína (Foto Martin Pucovský)

 

Včerajší záber z petrovského cintorína (Foto Martin Pucovský)

 

Keďže včera bol evanjelický sviatok Pamiatka reformácie, v mnohých evanjelických kostoloch predpoludňajšie služby Božie boli venované tomuto významnému sviatku. Tak bolo aj v Šíde, kde okrem predpoludňajších bohoslužieb, osobitne boli ladené aj popoludňajšie služby Božie, ktoré prebiehali na cintoríne a venované boli pamiatky na zosnulých.

 

Dnešný záber zo šídskeho cintorína (Foto CZ Šíd)

 

Dnešný záber zo šídskeho cintorína (Foto CZ Šíd)

 

Pravoslávni veriaci v Srbsku si na zosnulých nedávno spomínali v tzv. Miholjske zadušnice, ktoré boli 10. októbra a nasledujúce Mitrovske zadušnice oslávia 7. november, kedy sa bude slúžiť tzv. „pomen" a „parastos", a podľa pravoslávneho zvyku vtedy sa zapaľujú sviečky a necháva jedlo pre pokoj duší zosnulých.

 

Zosnulých si treba uctiť. Odchod na cintorín inšpiroval aj kovačickú insitnú maliarku Evu Husárikovú

 

Zosnulých si treba uctiť. Odchod na cintorín inšpiroval aj kovačickú insitnú maliarku Evu Husárikovú

 

Memento mori - je latinské príslovie, ktoré znamená Pamätaj, že zomrieš. Používa sa aj vo variante Memento mortis - Pamätaj na smrť.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články