VHV Petrovec víťaz 12. Festivalu Zuzany Kardelisovej

Pri príležitosti 110 rokov Ochotníckeho divadla v Kysáči, osobitné ceny Zuzany Kardelisovej, za príspevok ochotníckemu divadlu udelili zaslúžilým Kysáčanom, ktorí sa zapísali do dejín kysáčskeho ochotníckeho divadla. Osobitnú cenu Kultúrneho centra Kysáč udelili Michalovi Gombárovi, hercovi, režisérovi a kronikárovi kysáčskeho divadelníctva, Pavlovi Grňovi, spisovateľovi a režisérovi, Pavlovi Kyseľovi, hercovi a post humne Alžbete Erke Grňovej, herečke. Diplom udelili najmladšiemu účastníkovi na festivale Sašovi Šimákovi, osobitnú cenu Hane Tancikovej, Cenu Zuzany Kardelisovej Márii Kalmárovej, herečke zo SR a Cenu za najlepšie predstavenie, ktoré bude v budúcom roku predstavovať slovenskú divadelnú tvorbu na Festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom na Slovensku, udelili Divadlu VHV Báčsky Petrovec, ktoré zahralo hru Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej: Hore nohami, v réžii: Hany Tancikove. Laureátom ceny včera večer odovzdal Pavel Surový, úradujúci riaditeľ Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč, ktorý vo štvrtok festival aj otvoril.

 

Hore nohami (Foto Martin Pucovský)

 

Hore nohami (Foto Martin Pucovský)

 

Na tohtoročnom 12. festivale Zuzany Kardelisovej v súťažnej kategórii vystúpili iba 4 predstavenia. Boli o niečo slabšie ako v minulých rokoch, ale potešilo to že naše slovenské vojvodinské súbory majú nové tváre a nových hercov na javisku, ktorí istotne v budúcich rokoch budú účastníci slovenských festivalov na Dolnej zemi. Odborná porota mala ťažkú úlohu vybrať víťaza, ktorý nás bude reprezentovať na Festivale Aničky Jurkovičovej, ako aj hlavnú ženskú postavu ktorá najúspešnejšie vynikla na festivale... Uvádza sa v správe odbornej poroty, ktorú tvorili Alexander Bako, predseda a členovia Ján Kohút a Michal Ďurovka a ktorú si možno prečítať TU:

 

 

O víťaznom predstavení Hore nohami viac TU:
http://www.kulpin.net/linky/22-aktuality/aktuality/7666-hore-nohami

 

Katarína Pucovská