Ekuménou Slovákov k národno-duchovnej identite a spolupatričnosti

Ekumenická duchovná rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí (EDR SZSZ) sa po Cyrilo-metodskom ekumenickom roku 2013, keď bola založená, Štefánikovskom ekumenickom roku 2014, pripravila svoju III. ekumenickú duchovnú akadémiu s tematikou 1130. výročiu smrti sv. Metoda, Roku Ľudovíta Štúra 2015, Celosvetového Roku zasväteného života 2015 v Bratislave 13. novembra 2015 ako súčasť VZ SZSZ v garancii V. Skalského, S. Vrbovského, S. Bajaníka.

 

Ekuménou Slovákov k národno-duchovnej identite  a spolupatričnosti

 

K uvedeným témam vystúpili: Samuel Vrbovský, predseda EDR biskup SECAV – Nový Sad, Srbsko, predseda SZSZ Vladimír Skalský, ďalšie dva príspevky pripravil Stanislav Bajaník, vedecký expert EDR SZSZ. Akadémiu pozdravil predseda ÚSZSZ Ján Varšo, prispel člen činohry SND Jozef Šimonovič, vzácnymi hosťami sa stali Ján Vida, farár v Báč. Petrovci a Evka Hlavatá, vedúca biskupského sekretariátu SECAV v N. Sade, Jozef Šimonovič, člen činohry SND, ako i predstaviteľ NRSNM v Srbsku Juraj Červenák. Prítomní kňazi, členovia EDR SZSZ (podpísaní signatári Memoranda z ČR, Maďarska, Rumunska, Srbska) zhodnotili liturgický stav vo svojich diecézach a dištriktoch. Ďalšie kroky spolupráce sa budú riešiť spoločne. EDR SZSZ prijala návrh predsedu EDR SZSZ biskupa S. Vrbovského, aby sa budúcoročná akadémia uskutočnila v obci Selenča (Srbsko), kde žijú Slováci katolíckeho a evanjelického vyznania, ako jedinej obci vo Vojvodine, a to na pozvanie jedného z iniciátorov EDR SZSZ Juraja Bocku, generálneho riaditeľa Zdravo Organic, d.d.o. Memorandum podporil aj predseda TTSK Tibor Mikuš v spolupráci so SZSZ.

Po modlitbách, prosbách za pokoj a toleranciu medzi Slovákmi na celom svete, spoločnej modlitbe Otče náš... sa prihovoril a pozdravil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, ktorý trvalo podporuje tento unikátny svetový národno – duchovný projekt SZSZ aj ako predstaviteľ ekumenického duchovného združenia na Slovensku a v zahraničných ekumenických korporáciách. Ostatní pozvaní hostia z rímsko-katolíckej a grécko-katolíckej cirkvi sa pre ich účasť Ad limina vo Vatikáne v tom čase ospravedlnili. EDR SZSZ viedli predseda SZSZ V. Skalský a S. Bajaník. Zúčastnení prijali Memorandum a Posolstvo Slovákom celého sveta k sviatkom Adventu a Narodenia, ktoré zasielame v prílohe po Slovensku a po slovenskom zahraničí. Dal by Pán, aby sme v tomto projekte pokračovali i naďalej.

Bratislava 13. novembra 2015

 

V.D. Tapalagová v.r.
tajomníčka EDR SZSZ

 

Ekuménou Slovákov k národno-duchovnej identite  a spolupatričnosti

 

Ekuménou Slovákov k národno-duchovnej identite  a spolupatričnosti

 

Posolstvo a Memorandum Slovákom celého sveta k sviatkom Narodenia 2015

 

Svetové združenie Slovákov v zahraničí

Ekumenická duchovná rada (EDR) SZSZ

 

Ekumenická duchovná rada SZSZ zastúpená z duchovných kresťanských denominácií v slovenskom zahraničí sa stretla v Bratislave na svojej III. duchovnej akadémii pod názvom: „Ekuména slovenského národa – súčasť súčasnej Európy a sveta".

Naše celosvetové stretnutie ako súčasť VZ SZSZ 2015 sme zasvätili pamiatke arcibiskupa sv. Metoda (1130. výročie jeho smrti – r. 885), Roku Ľudovíta Štúra (200. výročia jeho narodenia – 1815), Roka zasväteného života 2015-2016 na Slovensku, posledný v celom katolíckom svete.

Blíži sa posvätný Advent a sviatky Narodenia nášho pána Ježiša Krista, ktoré sú trvalým, jedinečným a večným ekumenickým spojivom všetkých duchovne a národne orientovaných Slovákov vo svete.

Z Bratislavy, miesta Ekumenickej duchovnej rady SZSZ, my ako kňazi a laici zasielame pri tejto príležitosti želania všetkého dobrého Slovákom celého sveta vo viere a túžbe, že spájanie duchovnej a národnej identity Slovákov je a ostane životodarným zdrojom pre národný a duchovný život Slovákov teraz i v nasledujúcich obdobiach.

Farnostiam, fraternitám, misiám a diakoniám, cirkevným zborom, duchovným strediskám Slovákov vo svete, rodinám, spolkom, združeniam, kultúrnym, vedeckým, akademickým, športovým, spoločenským a všetkým všeobecne platným ustanovizniam Slovákov vo svete vyprosujeme spoločnou modlitbou, tu na pôde našich starých otcov a matiek - na našom Slovensku - veľa pokoja, tolerancie, úcty, všeobecnej a Božej priazne k nadchádzajúcim slovenským a celosvetovým sviatkom Narodenia 2015.

Členovia EDR SZSZ: Samuel Vrbovský, predseda biskup SECAV – Nový Sad, Marián Čop, superintendent ECAV – Praha, Juraj Bálint, senior SECAV – Nadlak, Attila Szpisak , farár SECAV –Slovenský Komlóš, Miroslav Martiš, páter SCHJL, Plzeň ,Kornel Mária Baláž, grécko katolícka eparchia – Praha, s podporou: Dušan Sajak, farár SECAV – Ilok, Jozef Bednarčík, rím. kat. farár Krempachy.

Laici a hostia: Vladimír Skalský, predseda SZSZ- Praha, Stanislav Bajaník, vedecký garant EDR SZSZ, Bratislava, Viera D. Tapalagová, tajomník EDR SZSZ, Bratislava, Ján Vida, SECAV- farár – Báčsky Petrovec, Evka Hlavatá, sekretariát SECAV – Nový Sad, Jozef Šimonovič, člen SND.

 

Za správnosť: V.D. Tapalagová v.r., tajomníčka EDR SZSZ

Bratislava 13. novembra 2015

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články