Slnečná jeseň života

V malých veľkých chvíľach
je sila lásky,
čo ženie svet velikánsky
a drží ho pokope,
len čo srdce zaklope.
Preto sa na svete krásne máme,
že Vás máme.
A že nám svietite slnečnými lampášikmi
do piatkovej noci
a do podsaty života.

 

Slnečná jeseň života

 

Svojim spoluobčanom v jeseni života, 20. novembra, vo Svetový deň detí, slnečnými lampášikmi do piatkovej noci svietili deti. Miestna organizácia Červeného kríža z Báčskeho Petrovca ani v tomto roku nezabudla na starších spoluobčanov a venovala im bohatý program. V ňom vystúpili prevažne deti a žiaci - škôlkari z Predškolskej ustanovizne Včielka, žiaci Základnej školy Jána Čajaka, spolku Petrovská družina a gymnazisti.

 

          Akoby si zašli na záhumnie života.
          Ešte im príde vnúčikom spravodlivo radosť rozdeliť.
          Len akoby zašli, ale s nami sú,
          pozorujú nás zboku.
          Nezávidia nám nervozitu ulíc, hnevy, starosti,
          škripot telefónov.
Trpezlivo dýchajú. Šanujú si zrelú jeseň, múdro ukladajú slová k slovám.
          Z lavičky pod gaštanom obzerajú svet,
          načúvajú krídlam holubov,
          obzerajú svetík z každej strany viackrát,
          akoby ho práve teraz zbadali a porozumeli mu.

Moderátori programu Elena Vršková a Ivan Kováč týmito veršami Pavla Koyša v mene Miestnej organizácie Červeného kríža Petrovec privítali početných prítomných, ktorým veľká sieň Slovenského vojvodinského divadla bola pritesná.

Potom sa už na javisku hmýrili oslávenci – deti. Svetový deň detí má byť príležitosťou na aktivity podporujúce ich blaho. Blaho tentoraz bolo dvojnásobné. Blažené úsmevy detí a blaho na srdci starých rodičov.

Na znak vďaky a úcty deti predškolskej ustanovizne Včielka svojim starým rodičom pripravili darček plný piesní, básní a tancov s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo pre svoje vnúčatká urobili. Nacvičili ich učiteľky Božena Levárská, Tatiana Speváková, Anna Mučajiová, Jasna Struhárová, Anna Hasíková a Alenka Pavelová.

V pokračovaní programu vystúpili deti z detskej besiedky Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi s ktorými pracujú katechétky: Anna Stracinská, Tatiana Zajacová, Danuša Tordajiová a Anna Speváková.

Tretia časť programu patrila žiakom Základnej školy Jána Čajaka. Vystúpili členovia mladšej tanečnej skupiny Nezábudky, ktorú majú na starosti Zuzana Fabianová a Mariana Topoľská, chór Základnej školy pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej, recitátorka Sára Gajinov, ktorú nacvičuje Branislava Bukvićová a žartovné príbehy, ktoré zaznamenala učiteľka Danka Nakićová predviedli žiaci druhého ročníka.

Poslucháči hudobnej školy Josip Slavenski priniesli trochu z vianočnej nálady.

Tretia časť programu patrila skupine dievčat, ktoré sa venujú rytmike – nacvičili ich učiteľky Jana Gániová, Jarmila Durgalová a Viera Šusterová a ten roztancovaný blok uzavreli džezové baletky tanečného štúdia Diny Miklićovej.

Nasledoval blok, v ktorom vystúpili hudobníci Základnej školy Jána Čajaka pod vedením Samuela Kováča.

Kultúrno-umelecký spolok Petrovská družina pripravila zmes spevov a tancov. Spevácka skupina pod vedením Miliny Sýkorovej sa predstavola zmesou piesní, skupina najmladších tanečníkov pod vedením Daniely Legíňovej-Sabovej sa predstavila choreografiou Haj husičky, zmes ľudových pesničiek predvedol Orchester Michala Struhára a Stredná tanečná skupina Petrovskej družiny zatančila choreografiu Pavla Paulíniho Po petrovsky!

Organizáciu programu mali na starosti: Tatiana Cerovská, Anna Bakošová, Jarmila Pantelićová a Annamária Boldocká-Grbićová.

Fotografie z tohto programu vo vysokom rozlíšení ponúkame v našej galérii TU:
http://www.kulpin.net/galeria/category/41-slnecna-jesen-zivota-2015

 

Katarína Pucovská

Foto Martin Pucovský

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články