Michalovi Harpáňovi vysoké ocenenie na Slovensku

Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini na návrh odbornej poroty udelil ceny za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania v roku 2015 šiestim výnimočným osobnostiam, medzi ktorými bol aj Michal Harpáň, ktorý cenu získal za výnimočný prínos v oblasti literárnej vedy. „Ocenení sú výnimočné a jedinečné osobnosti, ktoré nadviazali na svojich predchodcov. Zároveň však svojou vedeckou alebo umeleckou aktivitou pozmenili aktuálny stav vedy, a aj živú umeleckú tradíciu," zdôraznil šéf slovenského parlamentu na slávnosti odovzdávania cien 19. novembra 2015 v historickej budove Národnej rady SR.

 

Foto: Kancelária predsedu NR SR

 

Foto: Kancelária predsedu NR SR

 

„Prof. Dr. Michal Harpáň, Dr. h. c je významnou a uznávanou osobnosťou v oblasti literárnej vedy literárnej komparatistiky, literárnovednej slovakistiky a slavistiky, teórie prekladu a prekladateľskej praxe. Celý svoj aktívny život pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, literárny vedec a prekladateľ, pričom jeho prístup sa vo všetkých oblastiach vyznačuje sústredenosťou, metodologickou ucelenosťou, jasnosťou myšlienky a čistotou štýlu," zdôraznila riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave Mgr. Dana Hučková, CSc. Tiež dodala, že je pre ňu cťou predniesť laudatio na dielo človeka, ktorý svojou, v slovenskom kontexte jedinečnou učebnicou Teória literatúry, formuje literárne vzdelanie už niekoľkých generácií univerzitných študentov slovenskej literatúry nielen na Slovensku. Podľa jej slov cesta Michala Harpáňa viedla od začínajúceho srbského literárneho kritika k etablovanému dvojdomému literárnemu vedcovi, suverénne sa pohybujúcemu v dvoch odlišných kultúrnych priestoroch: slovenskom a srbskom.

 

FOTO Kancelária predsedu NR SR

 

FOTO Kancelária predsedu NR SR

 

Cenu predsedu Národnej rady SR za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania si tento rok odnieslo šesť osobností: Andrejovi Mojžišovi (dramatické umenie), Michalovi Harpáňovi (literárna veda), Zuzane Mináčovej (fotografia a film), Jánovi Buzássymu (literatúra), Martinovi Činovskému (výtvarné umenie) a Ondrejovi Lenárdovi (hudba).

Laudatio na Andreja Mojžiša, ďalšieho oceneného, predniesol kulpínsky rodák Dr. Michal Babiak.

Predseda parlamentu Pellegrini udeľoval ocenenie na základe návrhov komisie, ktorá pozostávala z odborníkov na oblasť kultúry a humanitného vzdelávania, za ktoré je táto cena udeľovaná.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Tomáš Čelovský (1958)

Objavy

Bola to zaujímavá hra
Nakúkať zvedavo
životu do karát
sám
Priúčať sa pravidlám hry
s pocitom dieťaťa
čo prvýkrát vyšlo na povalu
A nakoniec zistiť
že môžeš získať hociktorú kartu
Iba jednu nie

Tým posledným tromfom
čo si ho skrýva v rukáve
so sebavedomým úsmevom
tým ťa nakoniec dorazí

No predsa hráš
Inak nemožno
Hráš
teda si

 

Posledné komentáre

Posledné články