Dotĺklo srdce, ktoré štedro rozdávalo lásku

Keď sa na adventnom venci mala zapaľovať svieca viery, vyhasínala Vierkina svieca života. V slávnostnej sieni gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, dnes bolo posvätne trúchlivo a slzám sa nedalo ubrániť. Rozlúčka s prvou ženou riaditeľkou a zároveň čelnou osobnosťou, ktorá túto našu významnú stredoškolskú inštitúciu najdlhšie viedla, Vierkou Boldockou, bola ťažká, ťažoblivá...

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Rodine po zosnulej najprv vyjadrila sústrasť a prítomných privítala Anna Medveďová, nová riaditeľka gymnázia v Báčskom Petrovci. Po minútke ticha hovorila aj o advente, ktorého symbolom sú štyri sviece: Mier, Viera, Láska a Nádej. „Vierka, tvoj život právom môžeme porovnať s adventným obdobím, v ktorom sa práve nachádzame. Teda, zachovávajme aj my v našich srdciach mier, vieru, lásku a nádej pre budúcnosť nášho gymnázia. Budeme spomínať na teba s láskou a vďakou."

 

Foto Martin Pucovský

 

Foto Martin Pucovský

 

Alena Pešková z Ústavu pre učebnice hovorila o Vierke Boldockej ako riaditeľke, ale aj ako prekladateľke, ktorá preložila do slovenčiny všetky učebnice chémie pre základné a stredné školy. „Funkciu riaditeľky vykonávala úhrne 18 rokov, najdlhšie v dejinách gymnázia. Počas pôsobenia, ako vedúca tejto ustanovizne prejavila mimoriadne organizačné schopnosti a vynaliezavosť vo výnimočne ťažkých hospodársko-politických podmienkach. Dokázala zachovať celistvosť prednášateľského kolektívu, vyhnúť sa vplyvu rôznych politických prúdov a nátlakov a súčasne zmodernizovať výučbu i zlepšiť podmienky práce na gymnáziu. Podnietila a organizovala výstavbu žiackeho domova, ktorý sa po krátkom čase ukázal ako vynikajúce riešenie pre ďalšiu budúcnosť školy."

 

Vladimír Zima na klavíry zahral Bližšie k Tebe (Foto Martin Pucovský)

 

Vladimír Zima na klavíry zahral Bližšie k Tebe.

 

Prečítané boli aj verše dvoch literárnych velikánov: po slovensky Čas odchodov Milana Rúfusa a po srbsky úryvok z Nesmrteľnej básne Miroslava Antića (Foto Martin Pucovský)

 

Prečítané boli aj verše dvoch literárnych velikánov: po slovensky Čas odchodov Milana Rúfusa a po srbsky úryvok z Nesmrteľnej básne Miroslava Antića.

 

Čas odchodov,
čas krátkych pobudnutí
v odďaľovaní rozlúčky.
...
A za krotkého jasna
ku zemi, náhle skúpej na slová,
z nej volá smutná duša Faustova:
„Zotrvaj ešte chvíľu, moja krásna."

 

Prečítané boli aj verše dvoch literárnych velikánov: po slovensky Čas odchodov Milana Rúfusa a po srbsky úryvok z Nesmrteľnej básne Miroslava Antića (Foto Martin Pucovský)

 

Miroslav Antić: Besmrtna pesma (Nesmrteľná báseň)
Aj zem ma skryje.
Aj burina ma skryje.
A ja zatiaľ budem lietať vysoko...
Vysoko.
Ak ti hlásia: umrela som, never,
ja to neviem...

 

Foto Martin Pucovský

 

J.E. Dagmar Repčeková vo vlastnom mene vyjadrila sústrasť rodine a prečítala kondolenčný list podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka, v ktorom okrem iného uviedol: „Strata vždy bolí, bolí vždy, keď odíde človek, ktorý je srdcu blízky. Bolí ešte viac, keď odíde ten, kto sa nezištne obetoval pre iných, kto kládol dobro ostatných vždy pred svoj vlastný záujem."

 

Foto Martin Pucovský

 

Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, sa so zosnulou lúčila nielen ako s aktívnou matičiarkou a čestnou členkou MSS, ale aj ako svojou triednou profesorkou, ktorú si nesmierne vážila: "Nikdy na nás nezvýšila hlas, ani vtedy, keď sme si to zaslúžili. Mala k nám vynikajúci prístup a zhovievavosť . Nikdy sme ju v škole nevideli so zachmúrenou tvárou, a určite mala dôvody aj na chmáry na tvári, ale ona sa radšej usmievala. A takú si ju budeme pamätať: usmievavú, silnú ženu, ktorá sa bez strachu a žalôb vedela vysporiadať aj s navonok neriešiteľnými problémami."

 

Foto Martin Pucovský

 

Stanislav Bajaník sa prihovoril v mene MS, kde ako povedal, pani profesorka bola čestným členom, a takých je na svete len 10 a z poverenia predsedu SZSZ Vladimíra Skalského. „Kvapka nevyhĺbi kameň silou, ale ustavičným, trpezlivým kvapkaním. To bola Vierka, a chvalabohu to ste aj vy."

 

Foto Martin Pucovský

 

Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov o zosnulej hovorila ako o ochrankyni slovenského menšinového školstva.

 

Foto Martin Pucovský

 

Pavel Hlásnik, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku citoval Wolkra Smrti sa nebojím... a hovoril o krutosti zákona života a smrti, ktorý nás odlúči od vzácnych ľudí, po ktorých však zostáva stopa.

 

Foto Martin Pucovský

 

Pavel Marčok, predseda Báčskopetrovskej obce vyjadril sústrasť v mene Petrovčanov a občanov tejto obce a citoval Štúra „My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú," a k jeho dielu prirovnal aj dielo a obetavosť zosnulej spoluobčianky.

 

Foto Martin Pucovský

 

Marta Pavčoková, profesorky slovenčiny prečítala sústrastné telegramy.

Živí so živými – je to triezva, drsná pravda – zákon obstátia, - ale aj pri tomto takomto, surovom a nemilosrdnom ponímaní nášho bytia v tejto časnosti, rozlúčka takáto ako táto, veľmi bolí. Bolí na nevydržanie, keď z našich radov odchádzajú tí naši veľkí a zaslúžilí. Na petrovskom cintoríne hneď po Vierke Boldockej pochovali aj univerzitného profesora Dr. Janka Hodoliča.

 

Kto trvá ďalej od trvalého
nevie o krátkosti poznania.

Nikdy sa netráp
otázkou: ako prežiť,
lež: ako neumrieť
po všetkých umieraniach. (M.Antić)

 

Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

 

Komentárov  

+2 #2 RE: Dotĺklo srdce, ktoré štedro rozdávalo láskuDaniel Piksiades 2015-12-08 00:57
Naše saučešće porodici i Vojvođanskim Slovacima.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+5 #1 česťMartin 2015-12-07 23:30
Česť jej pamiatke, bola to žena za troch chlapov a najmenej za tri storočia...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články