Slováci vpred! na návšteve Šídskej obce

V rámci dnešnej pracovnej návštevy Šídskej obce, predstavitelia strany Slováci vpred! a členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Srbsku, sa v Šíde stretli so zástupcami obecných orgánov. Navštívili tiež aj Slovákov v Erdevíku, Binguli a Ľube. Väčšie množstvo kníh, zadovážených z vlastných prostriedkov, darovali čítaciemu spolku pri SKUS v Binguli. Delegáciu viedol predseda nedávno založenej politickej strany Slováci vpred! Pavel Surový a národná poslankyňa v Zhromaždení Srbska Libuška Lakatošová (SNS).

 

S predsedom Šídskej obce Nikolom Vasićom  (Foto:  Kopernikus radio televizija Šid doo, Šid)

 

S predsedom Šídskej obce Nikolom Vasićom (Foto: Kopernikus radio televizija Šid doo, Šid)

 

V rozhovore s predsedom Šídskej obce Nikolom Vasićom a jeho spolupracovníkmi ústredná pozornosť bola venovaná postaveniu slovenského národnostného etnika v tejto obci. Predseda Vasić hostí poinformoval o situácii na školách, v ktorých sa vyučuje slovenčina a hovoril aj o činnosti slovenských kultúrnych spolkoch, združeniach a inštitúciách. Šídska rádio-televízia Kopernikus informujúc o tejto návšteve uviedla, že delegácia NRSNM pozitívne ocenila aktivity zamerané na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a jazyka Slovákov v tom prostredí.

 

Slováci vpred! odovzdali knihy čítaciemu spolku pri SKUS v Binguli (Foto: Slováci vpred!)

 

Slováci vpred! odovzdali knihy čítaciemu spolku pri SKUS v Binguli (Foto: Slováci vpred!)

 

V delegácii boli tiež aj Anna Boldocká, Anna Huďanová, Miroslav Benka a Janko Havran. V prostrediach, ktoré navštívili, okrem kníh, predstavitelia strany Slováci vpred! rozdelili aj stranícky propagačný materiál. V ňom sa okrem iného uvádza: „Slováci málokedy boli jednotní, boli roztrieštení v rôznych neslovenských politických stranách. Preto sme boli znemožnení na ten pravý spôsob bojovať a pracovať za svoj slovenský národ. Nemali sme svoju silnú slovenskú politickú stranu, ktorá by nás zjednotila..."

Slováci vpred! na návšteve Šídskej obce

 

 

Aktivity a letáky politickej strany Slováci vpred! napovedajú, že voľby klopú na dvere a že sa táto strana seriózne chystá zúčastniť sa na nich.

 

Katarína Pucovská

 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Paľo Bohuš
Jesenná duma (úryvok)
...
Ja mám rád Sejky,
tekvice žlté, ako slnká,
jesennú hrču smútku
v hrdle,
peniaze listov, čo sa
míňajú
topole pri Begeji
a sladkú, šíru tichosť...

Strácanie hľadám
v kukuričných lesoch,
šuchotavé strácanie
v krvavej vinici
hrozná zabudnutia.
Dym môjho ohňa
po zemi sa stelie.
...

 

Posledné komentáre

Posledné články